ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

2021 2020 2019 2018

Звіт про проведену роботу щодо запобігання
та виявлення корупції в  Головному управлінні статистики
 за
2022 рік


Головне управління статистики у Вінницькій області, на виконання Закону України «Про запобігання корупції» (із змінами), нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії корупції, Плану заходів запобігання та виявлення корупції на 2022 рік, в межах компетенції забезпечує виконання Антикорупційної програми Держстату на 2021–2023 роки (погоджена Рішенням НАЗК від 26.06.2021 №342/21), розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання та виявлення проявів корупції та послаблення негативного впливу корупційних ризиків в діяльності установи в умовах воєнного стану.

Протягом 2022 року постійно проводилась методично-роз’яснювальна робота щодо забезпечення виконання антикорупційного законодавства. Робота в цьому напрямку спрямована на попередження та своєчасне виявлення корупційних ризиків в діяльності Головного управління, зменшення їх впливу на загальні результати роботи. Пріоритетним напрямом  у подоланні корупції залишається превентивний підхід.

Значна увага приділялася проведенню інформаційно-роз'яснювальної роботи. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проведено 18 навчань, занять, тренінгів, тощо з підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень, вимог та заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень і методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції (керуючись роз’ясненнями НАЗК, щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану), а саме:

- семінар щодо особливостей заповнення і подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб'єктів декларування, передбачених Законом України "Про запобігання корупції» (14.01.2022р.);

- заняття щодо набуття практичних навиків з питань підготовчих заходів для подання Е-Декларації державними службовцями Головного управління статистики у Вінницькій області (04.02.2022р.);

- навчання щодо рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій (09.02.2022р.);

- практичний тренінг щодо отримання УЕП через АЦСК ПАТ КБ «Приватбанк», отримання довідки від ДФС про суми виплачених  доходів та утримання податків  з ДФСУ, щодо  забезпечення своєчасного подання та достовірності відомостей в Е-Декларації (21.02.2022р.);

-  заняття щодо типових порушень, що виявляє Національне агенство з питань запобігання корупції за результатами проведених перевірок Е-Декларацій (17.03.2022р.);

- заняття щодо заборон і обмежень для державних службовців згідно із Законом України  «Про запобігання корупції» в умовах дії воєнного стану в Україні (06.04.2022р.);

- заняття щодо правових аспектів організації роботи із запобігання корупції, виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (28.04.2022р.);

- заняття щодо фінансового контролю як превентивного антикорупційного механізму: теоретичні та практичні аспекти в умовах дії воєнного стану (12.05.2022 р.);

- навчання щодо державного захисту викривачів, каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, прав викривачів та заохочення викривачів в умовах дії воєнного стану (21.06.2022р.);

- заняття щодо додаткових заходів здійснення фінансового контролю для державних службовців згідно вимог антикорупційного законодавства (17.08.2022 р.);

- навчання  щодо  шляхів  запобігання та врегулювання конфлікту інтересів працівників   ГУС  у Вінницькій області (26.09.2022 р.);

- заняття щодо порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента в умовах воєнного стану (09.11.2022 р.);

- навчання стосовно роз'яснення  щодо нових правових актів у сфері антикорупційного законодавства в умовах воєнного стану (14.12.2022 р.);

- тренінг з питань заповнення та подання електронних декларацій державними службовцями, що віднесені до категорії «Б» та «В», посадовими особами, враховуючи внесені зміни до антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю, аналіз типових помилок, що допускають суб’єкти декларування при поданні Е-Декларації (19.12.2022 р.).

До навчаннь були залучені керівники та працівники структурних підрозділів в онлайн режимі із застососування сервісу ZOOM.

Забезпечено надання консультативної допомоги щодо дотримання норм антикорупційного законодавства. Всього надано 163  консультації.

Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства здійснювався шляхом опрацювання 176 проєктів організаційно-розпорядчих документів, підготовлених  структурними підрозділами Головного управління статистики у 2022 році, щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх антикорупційному законодавству. У результаті експертизи проєктів організаційно-розпорядчих документів таких чинників не виявлено.

Питання “Про дотримання законодавства з питань запобігання корупції” постійно виносились на розгляд колегії Головного управління статистики, у січні 2022 року -  «Про дотримання вимог антикорупційного законодавства в ГУС у Вінницькій області за 2021 рік», в серпні 2022 року - «Про дотримання вимог антикорупційного законодавства в ГУС у Вінницькій області у  І півріччі 2022 року та результати заповнення і подання електронних декларацій за 2021 рік державними службовцями категорії «Б» та «В» і посадовими особами ГУС у Вінницькій області», у грудні 2022 року  «Про дотримання вимог антикорупційного законодавства в ГУС у Вінницькій області за  9  місяців 2022 року» та «Про організацію підготовчого етапу процесу електронного декларування за 2022 рік державними службовцями категорії «Б» та «В» ГУС у Вінницькій області у строки та порядку, передбаченому чинним антикорупційним законодавством».

Проводились  підготовчі  заходи  щодо  забезпечення   своєчасності   подання  декларацій особами уповноваженими на виконання функцій держави. З метою недопущення порушення термінів подання декларацій, усіх суб’єктів декларування було проінформовано про необхідність подачі декларацій за 2021 рік. Всі державні службовці ГУС у Вінницькій області були ознайомлені під особистий підпис з необхідністю своєчасного подання декларацій та змінами, пов’язаними із застосуванням оновленого антикорупційного законодавства.

ГУС у Вінницькій області  на виконання вимог статті 45 Закону України «Про запобігання  корупції»  особами, зазначеними в пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, частини першої статті 3 Закону, які зобов’язані були до 1 квітня 2022 року подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання та виявлення корупції, водночас, беручи до уваги Указ Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», керуючись роз’ясненнями НАЗК, щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» було забезпечено стовідсоткове подання електронних декларацій–139 суб’єктами декларування–державними службовцями та посадовими особами, уповноваженими на виконання   функцій держави.

Крім того, 5 осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави протягом 2021 року та були зобов’язанні подати декларації за період не охоплений раніше поданими деклараціями, виконали свій обов’язок та надали на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації, що охоплюють попередній 2021 рік.

З метою визначення  внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних за корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», перевірки та належного реагування на такі повідомлення та забезпечення виконання антикорупційного законодавства в частині співпраці з особами, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції в ГУС у Вінницькій області, розроблено та затверджено «Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами» та «Методичні рекомендації щодо організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами».

На  виконання  наказу   Держстату  від   17 грудня 2019 року №402    “Про затвердження Політики керування ризиками органів державної статистики” у ГУС у Вінницькій області була проведена робота щодо їх виявлення, ідентифікації, оцінки ризиків, визначення способів реагування на них, розроблено план заходів з їх усунення та зменшення впливу корупційних ризиків на діяльність установи.  За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ГУС у  Вінницькій області підготовлено опис ідентифікованих 12 корупційних ризиків за процесами статистичної діяльності, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією, і пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків. З урахуванням пріоритетності завдань, було підготовлено «Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління статистики у Вінницькій області за 2021 рік». Щоквартально проводиться засідання Комісії з оцінки з корупційних ризиків в діяльності ГУС у Вінницькій області, за результатами оцінки виявлених корупційних ризиків визначено  заходи щодо усунення корупційних ризиків (мінімізації) в діяльності управління, здійснюється контроль за їх виконанням.

З метою забезпечення прозорості діяльності ГУС у Вінницькій області на вебсайті установи у розділі «Діяльність Головного управління статистики» під рубрикою «Запобігання проявам корупції» та на інформаційному стенді «Суспільство проти корупції» оновлено інформаційні матеріали та аналітичну інформацію про виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції». Також на мережевому ресурсі  Головного управління статистики розміщено інформацію  щодо змін в антикорупційному законодавстві та роз’яснення щодо його застосування, а саме зміни до Закону України "Про запобігання корупції" від 08 липня 2022 року № 2381-IX «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах військового стану»  Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало роз'яснення від 07 березня 2022 року № 4 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок). 

У 2022 році головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції підвищив рівень професійної компетенції:

- за загальною професійною (сертифікатною) онлайн програмою підвищення кваліфікації для державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В», яке організовувалося Вінницьким регіональним центром підвищення кваліфікації.  За результатами навчання отдержано сертифікат про підвищення кваліфікації.

- в рамках самоосвіти  прослухала онлайн курс на платформі НАЗК, «Практика організації роботи із запобігання та виявлення корупції – 2022», «Викривач у законі», «Про особливості електронного декларування в 2022 році» (без отримання сертифікату).

Повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” до ГУС у Вінницькій області не надходило. Порушень вимог антикорупційного законодавства в Головному управлінні статистики у Вінницькій області  не виявлено.

Головне управління статистики у Вінницькій області, на виконання Закону України «Про запобігання корупції», нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії корупції, Плану заходів запобігання та виявлення корупції на 9 місяців 2022 року, в межах компетенції забезпечує виконання Антикорупційної програми Держстату на 2021–2023 роки (погоджена Рішенням НАЗК від 26.06.2021 №342/21), розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання та виявлення проявів корупції та послаблення негативного впливу корупційних ризиків в діяльності установи.

Протягом 9 місяців 2022 року постійно проводилась методично-роз’яснювальна робота щодо забезпечення виконання антикорупційного законодавства. Робота в цьому напрямку спрямована на попередження та своєчасне виявлення корупційних ризиків в діяльності Головного управління, зменшення їх впливу на загальні результати роботи. Пріоритетним напрямом у подоланні корупції залишається превентивний підхід.

Значна увага приділялася проведенню інформаційно-роз'яснювальної роботи. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проведено за 9 місяців 2022 року 15 навчань, занять, тренінгів, тощо з підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень, вимог та заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень і методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції (керуючись роз’ясненнями НАЗК, щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану), а саме:

– семінар щодо особливостей заповнення і подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб'єктів декларування, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» (14.01.2022р.);

– заняття щодо набуття практичних навиків з питань підготовчих заходів для подання Е-Декларації державними службовцями Головного управління статистики у Вінницькій області (04.02.2022р.);

– навчання щодо рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій» (09.02.2022р.);

– практичний тренінг щодо отримання УЕП через АЦСК ПАТ КБ «Приватбанк», отримання довідки від ДФС про суми виплачених доходів та утримання податків з ДФСУ, щодо забезпечення своєчасного подання та достовірності відомостей в Е-Декларації» (21.02.2022р.);

– заняття щодо типових порушень, що виявляє Національне агенство з питань запобігання корупції за результатами проведених перевірок Е-Декларацій» (17.03.2022р.);

– заняття щодо заборон і обмежень для державних службовців згідно із Законом України  «Про запобігання корупції» в умовах дії воєнного стану в Україні» (06.04.2022р.);

– заняття щодо правових аспектів організації роботи із запобігання корупції, виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (28.04.2022р.);

– заняття щодо фінансового контролю як превентивного антикорупційного механізму: теоретичні та практичні аспекти в умовах дії воєнного стану (12.05.2022р.);

– навчання щодо державного захисту викривачів, каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, прав викривачів та заохочення викривачів в умовах дії воєнного стану (21.06.2022р.).

До навчаннь були залучені керівники та працівники структурних підрозділів в дистанційному режимі ZOOM.

Забезпечено надання консультативної допомоги щодо дотримання норм антикорупційного законодавства. Всього надано 147  консультацій.

Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства здійснювався шляхом опрацювання 137 проєктів організаційно-розпорядчих документів, підготовлених  структурними підрозділами Головного управління статистики у 2022 році, щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх антикорупційному законодавству. У результаті експертизи проєктів організаційно-розпорядчих документів таких чинників не виявлено.

Питання «Про дотримання законодавства з питань запобігання корупції» постійно виносились на розгляд колегії Головного управління статистики, у січні 2022 року –  «Про дотримання вимог антикорупційного законодавства в ГУС у Вінницькій області за 2021 рік», в серпні 2022 року – «Про дотримання вимог антикорупційного законодавства в ГУС у Вінницькій області у І півріччі 2022 року та результати заповнення і подання електронних декларацій за 2021 рік державними службовцями категорії «Б» та «В» і посадовими особами ГУС у Вінницькій області».

Проводились підготовчі заходи щодо забезпечення своєчасності подання  декларацій особами уповноваженими на виконання функцій держави. З метою недопущення порушення термінів подання декларацій, усіх суб’єктів декларування було проінформовано про необхідність подачі декларацій за 2021 рік. Всі державні службовці Головного управління статистики були ознайомлені під особистий підпис з необхідністю своєчасного подання декларацій та змінами, пов’язаними із застосуванням оновленого антикорупційного законодавства.

Головне управління статистики у Вінницькій області на виконання вимог статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»  особами, зазначеними в пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, частини першої статті 3 Закону, які зобов’язані були до 1 квітня 2022 року подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання та виявлення корупції, водночас, беручи до уваги Указ Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», керуючись роз’ясненнями НАЗК, щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» було забезпечено подання електронних декларацій 139 суб’єктами декларування – державними службовцями та посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

    Крім того, 5 осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави протягом 2021 року та були зобов’язанні подати декларації за період не охоплений раніше поданими деклараціями, виконали свій обов’язок та надали на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації, що охоплюють попередній 2021 рік.

З метою визначення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних за корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», перевірки та належного реагування на такі повідомлення та забезпечення виконання антикорупційного законодавства в частині співпраці з особами, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції в ГУС у Вінницькій області, розроблено та затверджено «Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами» та «Методичні рекомендації щодо організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами».

На виконання наказу Держстату від 17 грудня 2019 року №402 «Про затвердження Політики керування ризиками органів державної статистики» у Головному управлінні статистики була проведена робота щодо їх виявлення, ідентифікації, оцінки ризиків, визначення способів реагування на них, розроблено план заходів з їх усунення та зменшення впливу корупційних ризиків на діяльність Головного управління статистики. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ГУС у Вінницькій області підготовлено опис ідентифікованих 12 корупційних ризиків за процесами статистичної діяльності, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією, і пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.
     З урахуванням пріоритетності завдань, було підготовлено «Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління статистики у Вінницькій області за 2021 рік», проводиться щоквартальне засідання Комісії з оцінки з корупційних ризиків в діяльності ГУС у Вінницькій області, за результатами оцінки виявлених корупційних ризиків визначено  заходи щодо усунення корупційних ризиків (мінімізації) в діяльності управління.

З метою забезпечення прозорості діяльності Головного  управління статистики на вебсайті Головного управління статистики у розділі «Діяльність Головного управління статистики» під рубрикою «Запобігання проявам корупції» та на інформаційному стенді «Суспільство проти корупції» оновлено інформаційні матеріали та аналітичну інформацію про виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції». Також на мережевому ресурсі  Головного управління статистики розміщено інформацію  щодо змін в антикорупційному законодавстві та роз’яснення щодо його застосування, а саме зміни до Закону України «Про запобігання корупції» від 08 липня 2022 року № 2381-IX «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах військового стану» Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало роз'яснення від 07 березня 2022 року № 4 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок). 

У 2022 році головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції підвищив рівень професійної компетенції:

– за загальною професійною (сертифікатною) онлайн програмою підвищення кваліфікації для державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В», яке організовувалося Вінницьким регіональним центром підвищення кавліфікації.  За результатами навчання отдержано сертифікат про підвищення кваліфікації.

– в рамках самоосвіти  прослухала онлайн курс на платформі НАЗК, «Практика організації роботи із запобігання та виявлення корупції – 2022», «Викривач у законі», «Про особливості електронного декларування в 2022 році» (без отримання сертифікату).

Повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» до ГУС у Вінницькій області не надходило. Порушень вимог антикорупційного законодавства в Головному управлінні статистики у Вінницькій області не виявлено.


Головне управління статистики у Вінницькій області, на виконання Закону України «Про запобігання корупції», нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії корупції, Плану заходів запобігання та виявлення корупції на І півріччя 2022 року, в межах компетенції забезпечує виконання Антикорупційної програми Держстату на 2021–2023 роки (погоджена Рішенням НАЗК від 26.06.2021 №342/21), розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання та виявлення проявів корупції та послаблення негативного впливу корупційних ризиків в діяльності установи.

Протягом І півріччя 2022 року постійно проводилась методично-роз’яснювальна робота щодо забезпечення виконання антикорупційного законодавства. Робота в цьому напрямку спрямована на попередження та своєчасне виявлення корупційних ризиків в діяльності Головного управління, зменшення їх впливу на загальні результати роботи. Пріоритетним напрямом у подоланні корупції залишається превентивний підхід.

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проведено за І півріччя  2022 року 12 навчаннь, занятть, тренінгів,  тощо з підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень, вимог та заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень і методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції (керуючись роз’ясненнями НАЗК, щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану). Забезпечено надання консультативної допомоги щодо дотримання норм антикорупційного законодавства. Всього надано 116  консультацій.

Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства здійснювався шляхом опрацювання  97 проєктів організаційно-розпорядчих документів, підготовлених  структурними підрозділами Головного управління статистики у 2022 році, щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх антикорупційному законодавству». У результаті експертизи проєктів організаційно-розпорядчих документів таких чинників не виявлено.

Питання “Про дотримання законодавства з питань запобігання корупції” постійно виносились на розгляд колегії Головного управління статистики, у січні 2022 року – «Про дотримання вимог антикорупційного законодавства в ГУС у Вінницькій області за 2021 рік».

Проводились  підготовчі  заходи  щодо  забезпечення   своєчасності   подання  декларацій особами уповноваженими на виконання функцій держави. З метою недопущення порушення термінів подання декларацій, усіх суб’єктів декларування було проінформовано про необхідність подачі декларацій за 2021 рік. Зокрема, 7 звільненим і 5 особам, які перебувають у  відпустці по догляду за дитиною, були надіслані листи-нагадування та надані у телефонному режимі роз’яснення щодо необхідності подання відповідних типів декларацій. Всі державні службовці Головного управління статистики  були ознайомлені під особистий підпис з необхідністю своєчасного подання декларацій та змінами, пов’язаними із застосуванням оновленого антикорупційного законодавства.

Головне управління статистики у Вінницькій області на виконання вимог статті 45 Закону України «Про запобігання  корупції»  (далі - Закон)  особами, зазначеними в пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2,   частини першої статті 3 Закону, які зобов’язані були до 1 квітня 2022 року подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання та виявлення корупції (далі – НАЗК), водночас, беручи до уваги Указ Президента України від 17.05.2022 №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», керуючись роз’ясненнями НАЗК, щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану, завершило етап Е-Декларування 2021.

Cтаном на 31.05.2022 року забезпечено подання електронних декларацій 139 суб’єктами декларування – державними службовцями та посадовими особами, уповноваженими на виконання   функцій держави ГУС у Вінницькій області, з них:

1)   133 працівники – це державні службовці – уповноважені на виконання функцій держави, визначені підпунктом «а» пункту 2 частини першої статті 3 вищевказаного Закону;

2)  6 працівників це особи, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.

Крім того, 5  осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави протягом 2021 року та були зобов’язанні подати декларації за період не охоплений раніше поданими деклараціями, виконали свій обов’язок та надали на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації, що охоплюють попередній 2021 рік.

З метою визначення  внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних за корупцією правопорушень, інших порушень Закону, перевірки та належного реагування на такі повідомлення та забезпечення виконання антикорупційного законодавства в частині співпраці з особами, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції в ГУС у Вінницькій області, розроблено та затверджено «Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами» та «Методичні рекомендації щодо організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами».

На  виконання  наказу   Держстату  від   17 грудня 2019 року №402    “Про затвердження Політики керування ризиками органів державної статистики” у Головному управлінні статистики була проведена робота щодо їх виявлення, ідентифікації, оцінки ризиків, визначення способів реагування на них, розроблено план заходів з їх усунення та зменшення впливу ризиків на діяльність Головного управління статистики. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ГУС у  Вінницькій області підготовлено опис ідентифікованих 12 корупційних ризиків за процесами статистичної діяльності, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією, і пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.
       З урахуванням пріоритетності завдань, було підготовлено «Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління статистики у Вінницькій області за 2021 рік».

Повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” до ГУС у Вінницькій області не надходило. Порушень вимог антикорупційного законодавства в Головному управлінні статистики у Вінницькій області не виявлено.

Головне управління статистики у Вінницькій області, на виконання Закону України «Про запобігання корупції», нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії корупції, Плану заходів запобігання та виявлення корупції на 2022 рік, в межах компетенції забезпечує виконання Антикорупційної програми Держстату на 2021–2023 роки (погоджена Рішенням НАЗК від 26.06.2021 №342/21), розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання та виявлення проявів корупції, послаблення негативного впливу корупційних ризиків в діяльності установи.

Протягом І квартал 2022 року постійно проводилась методично-роз’яснювальна робота щодо забезпечення виконання антикорупційного законодавства, попередження та своєчасне виявлення корупційних ризиків в діяльності Головного управління, зменшення їх впливу на загальні результати роботи. Пріоритетним напрямом роботи у подоланні корупції залишається превентивний підхід.

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проведено в І кварталі 2022 року 6 семінарів, навчаннь, занятть, тренінгів, тощо з підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень, вимог та заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень і методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції. Забезпечено надання консультативної допомоги щодо дотримання норм антикорупційного законодавства. Всього надано 78 консультацій.

Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства здійснювався шляхом опрацювання 48 проєктів організаційно-розпорядчих документів, підготовлених структурними підрозділами Головного управління статистики у І кварталі 2022 року, щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх антикорупційному законодавству. У результаті експертизи таких чинників не виявлено.

Питання “Про дотримання законодавства з питань запобігання корупції”  виносились на розгляд колегії Головного управління статистики, у січні 2022 року - «Про дотримання вимог антикорупційного законодавства в ГУС у Вінницькій області за 2021 рік».

Проводились підготовчі заходи щодо забезпечення своєчасності подання декларацій особами уповноваженими на виконання функцій держави. З метою недопущення порушення термінів подання декларацій, усіх суб’єктів декларування було проінформовано про необхідність подачі декларацій за 2021 рік. Зокрема, 7 звільненим і 5 особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, були надіслані листи-нагадування та надані у телефонному режимі роз’яснення щодо необхідності подання відповідних типів декларацій. Всі державні службовці Головного управління статистики були ознайомлені під особистий підпис з необхідністю своєчасного подання декларацій та змінами, пов’язаними із застосуванням оновленого антикорупційного законодавства.

З метою визначення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних за корупцією правопорушень, інших порушень Закону, перевірки та належного реагування на такі повідомлення та забезпечення виконання антикорупційного законодавства в частині співпраці з особами, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції в ГУС у Вінницькій області, розроблено та затверджено «Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами» та «Методичні рекомендації щодо організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами».

На виконання наказу Держстату від 17 грудня 2019 року №402 “Про затвердження Політики керування ризиками органів державної статистики” у Головному управлінні статистики була проведена робота щодо їх виявлення, ідентифікації, оцінки ризиків, визначення способів реагування на них, розроблено план заходів з їх усунення та зменшення впливу ризиків на діяльність Головного управління статистики. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ГУС у Вінницькій області підготовлено опис ідентифікованих 12 корупційних ризиків за процесами статистичної діяльності, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією, і пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків. З урахуванням пріоритетності завдань, було підготовлено «Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління статистики у Вінницькій області за 2021 рік».

        Повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” до ГУС у Вінницькій області не надходило. Порушень вимог антикорупційного законодавства в Головному управлінні статистики у Вінницькій області не виявлено.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області