Печать

2021 2020 2019 2018

Звіт про проведену роботу щодо запобігання
та виявлення корупції в  Головному управлінні статистики
 за
 І півріччя 2022 року


Головне управління статистики у Вінницькій області, на виконання Закону України «Про запобігання корупції», нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії корупції, Плану заходів запобігання та виявлення корупції на І півріччя 2022 року, в межах компетенції забезпечує виконання Антикорупційної програми Держстату на 2021–2023 роки (погоджена Рішенням НАЗК від 26.06.2021 №342/21), розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання та виявлення проявів корупції та послаблення негативного впливу корупційних ризиків в діяльності установи.

Протягом І півріччя 2022 року постійно проводилась методично-роз’яснювальна робота щодо забезпечення виконання антикорупційного законодавства. Робота в цьому напрямку спрямована на попередження та своєчасне виявлення корупційних ризиків в діяльності Головного управління, зменшення їх впливу на загальні результати роботи. Пріоритетним напрямом у подоланні корупції залишається превентивний підхід.

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проведено за І півріччя  2022 року 12 навчаннь, занятть, тренінгів,  тощо з підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень, вимог та заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень і методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції (керуючись роз’ясненнями НАЗК, щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану). Забезпечено надання консультативної допомоги щодо дотримання норм антикорупційного законодавства. Всього надано 116  консультацій.

Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства здійснювався шляхом опрацювання  97 проєктів організаційно-розпорядчих документів, підготовлених  структурними підрозділами Головного управління статистики у 2022 році, щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх антикорупційному законодавству». У результаті експертизи проєктів організаційно-розпорядчих документів таких чинників не виявлено.

Питання “Про дотримання законодавства з питань запобігання корупції” постійно виносились на розгляд колегії Головного управління статистики, у січні 2022 року – «Про дотримання вимог антикорупційного законодавства в ГУС у Вінницькій області за 2021 рік».

Проводились  підготовчі  заходи  щодо  забезпечення   своєчасності   подання  декларацій особами уповноваженими на виконання функцій держави. З метою недопущення порушення термінів подання декларацій, усіх суб’єктів декларування було проінформовано про необхідність подачі декларацій за 2021 рік. Зокрема, 7 звільненим і 5 особам, які перебувають у  відпустці по догляду за дитиною, були надіслані листи-нагадування та надані у телефонному режимі роз’яснення щодо необхідності подання відповідних типів декларацій. Всі державні службовці Головного управління статистики  були ознайомлені під особистий підпис з необхідністю своєчасного подання декларацій та змінами, пов’язаними із застосуванням оновленого антикорупційного законодавства.

Головне управління статистики у Вінницькій області на виконання вимог статті 45 Закону України «Про запобігання  корупції»  (далі - Закон)  особами, зазначеними в пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2,   частини першої статті 3 Закону, які зобов’язані були до 1 квітня 2022 року подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання та виявлення корупції (далі – НАЗК), водночас, беручи до уваги Указ Президента України від 17.05.2022 №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», керуючись роз’ясненнями НАЗК, щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану, завершило етап Е-Декларування 2021.

Cтаном на 31.05.2022 року забезпечено подання електронних декларацій 139 суб’єктами декларування – державними службовцями та посадовими особами, уповноваженими на виконання   функцій держави ГУС у Вінницькій області, з них:

1)   133 працівники – це державні службовці – уповноважені на виконання функцій держави, визначені підпунктом «а» пункту 2 частини першої статті 3 вищевказаного Закону;

2)  6 працівників це особи, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.

Крім того, 5  осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави протягом 2021 року та були зобов’язанні подати декларації за період не охоплений раніше поданими деклараціями, виконали свій обов’язок та надали на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації, що охоплюють попередній 2021 рік.

З метою визначення  внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних за корупцією правопорушень, інших порушень Закону, перевірки та належного реагування на такі повідомлення та забезпечення виконання антикорупційного законодавства в частині співпраці з особами, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції в ГУС у Вінницькій області, розроблено та затверджено «Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами» та «Методичні рекомендації щодо організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами».

На  виконання  наказу   Держстату  від   17 грудня 2019 року №402    “Про затвердження Політики керування ризиками органів державної статистики” у Головному управлінні статистики була проведена робота щодо їх виявлення, ідентифікації, оцінки ризиків, визначення способів реагування на них, розроблено план заходів з їх усунення та зменшення впливу ризиків на діяльність Головного управління статистики. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ГУС у  Вінницькій області підготовлено опис ідентифікованих 12 корупційних ризиків за процесами статистичної діяльності, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією, і пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.
       З урахуванням пріоритетності завдань, було підготовлено «Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління статистики у Вінницькій області за 2021 рік».

Повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” до ГУС у Вінницькій області не надходило. Порушень вимог антикорупційного законодавства в Головному управлінні статистики у Вінницькій області не виявлено.

Головне управління статистики у Вінницькій області, на виконання Закону України «Про запобігання корупції», нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії корупції, Плану заходів запобігання та виявлення корупції на 2022 рік, в межах компетенції забезпечує виконання Антикорупційної програми Держстату на 2021–2023 роки (погоджена Рішенням НАЗК від 26.06.2021 №342/21), розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання та виявлення проявів корупції, послаблення негативного впливу корупційних ризиків в діяльності установи.

Протягом І квартал 2022 року постійно проводилась методично-роз’яснювальна робота щодо забезпечення виконання антикорупційного законодавства, попередження та своєчасне виявлення корупційних ризиків в діяльності Головного управління, зменшення їх впливу на загальні результати роботи. Пріоритетним напрямом роботи у подоланні корупції залишається превентивний підхід.

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проведено в І кварталі 2022 року 6 семінарів, навчаннь, занятть, тренінгів, тощо з підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень, вимог та заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень і методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції. Забезпечено надання консультативної допомоги щодо дотримання норм антикорупційного законодавства. Всього надано 78 консультацій.

Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства здійснювався шляхом опрацювання 48 проєктів організаційно-розпорядчих документів, підготовлених структурними підрозділами Головного управління статистики у І кварталі 2022 року, щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх антикорупційному законодавству. У результаті експертизи таких чинників не виявлено.

Питання “Про дотримання законодавства з питань запобігання корупції”  виносились на розгляд колегії Головного управління статистики, у січні 2022 року - «Про дотримання вимог антикорупційного законодавства в ГУС у Вінницькій області за 2021 рік».

Проводились підготовчі заходи щодо забезпечення своєчасності подання декларацій особами уповноваженими на виконання функцій держави. З метою недопущення порушення термінів подання декларацій, усіх суб’єктів декларування було проінформовано про необхідність подачі декларацій за 2021 рік. Зокрема, 7 звільненим і 5 особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, були надіслані листи-нагадування та надані у телефонному режимі роз’яснення щодо необхідності подання відповідних типів декларацій. Всі державні службовці Головного управління статистики були ознайомлені під особистий підпис з необхідністю своєчасного подання декларацій та змінами, пов’язаними із застосуванням оновленого антикорупційного законодавства.

З метою визначення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних за корупцією правопорушень, інших порушень Закону, перевірки та належного реагування на такі повідомлення та забезпечення виконання антикорупційного законодавства в частині співпраці з особами, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції в ГУС у Вінницькій області, розроблено та затверджено «Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами» та «Методичні рекомендації щодо організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами».

На виконання наказу Держстату від 17 грудня 2019 року №402 “Про затвердження Політики керування ризиками органів державної статистики” у Головному управлінні статистики була проведена робота щодо їх виявлення, ідентифікації, оцінки ризиків, визначення способів реагування на них, розроблено план заходів з їх усунення та зменшення впливу ризиків на діяльність Головного управління статистики. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ГУС у Вінницькій області підготовлено опис ідентифікованих 12 корупційних ризиків за процесами статистичної діяльності, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією, і пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків. З урахуванням пріоритетності завдань, було підготовлено «Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління статистики у Вінницькій області за 2021 рік».

        Повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” до ГУС у Вінницькій області не надходило. Порушень вимог антикорупційного законодавства в Головному управлінні статистики у Вінницькій області не виявлено.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області