БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк
Запровадження нової КВЕД (ДК 009:2010) Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності
КВЕД-2010 методологічні основи та пояснення Розроблено довідник розділів статистики
Графік проведення інструктивних нарад з питань обліку та звітності працівниками Головного управління статистики
у Вінницькій області та розробниками програмного забезпечення для подання електронної звітності
з представниками підприємств, установ, організацій Вінницької області у І кварталі 2021 року
Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість
Статистичний класифікатор організаційних форм суб'єктів економіки
Арифметичний та логічний контроль по формах державної статистичної звітності, які можуть надаватись в електронному вигляді Перелік типових помилок які найчастіше зустрічаються при складанні звітності

 

Семінари та наради з респондентами

 

Семінар на тему:
“Методологічні й організаційні засади проведення державого статистичного спостереження за ф. №1-ЕД (річна)”

Семінар на тему:
Заповнення показників форм №1-П (місячна) та №1П-НПП (річна) щодо номенклатури продукції промисловості”

Семінар на тему:
“Щодо заповнення форми №7-ПВ 
(один раз на чотири роки) «Звіт про  заробітну плату за професіями окремих працівників» у 2020 році та методологічні вимоги щодо її складання”

Семінар на тему:
Зміни в методології та організації
державного статистичного
спостереження
стан виплати заробітної плати

Нарада на тему:
Про внесення змін до форми
№1-підприємництво (річна)
«Структурне обстеження підприємства»

Нарада на тему:

Про внесення змін до форми № 2-ОЗ ІНВ (річна) «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції»”

Семінар на тему:
Про форму №1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки)«Звіт про умови праці,
пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за 2019 рік»

 


Шановні респонденти! Заощаджуйте свій час!

Подавайте звітність до органів державної статистики в електронному вигляді!

БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

За консультаціями звертайтесь в Управління збирання, підготовки даних та взаємодії з респондентами за телефонами:
(0432) 52-57-78,  (0432) 52-57-71,  (0432) 52-57-63,  моб. (050) 106-13-57, (096) 398-49-78

та в Управління інформаційних технологій за телефонами:  (0432) 52-57-60 моб. (098) 224-62-39

 

Про внесення змін до державного статистичного спостереження за формою № 9-ЗЕЗ (квартальна) ''Звіт про експорт-імпорт послуг''    Детальніше

 

До уваги респондентів, які у 2021 році звітуватимуть за формами державного статистичного спостереження №1-ПВ (місячна), №1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»                   Детальніше

 

Про внесення змін до державного статистичного спостереження за формою № 1-ІКТ (річна) ''Використання  інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2021 році''                  Детальніше

 

Про звітування у 2021 році за формою  державного статистичного спостереження №7-ПВ (один раз на чотири роки) "Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників"         Детальніше


Про внесення змін до державного статистичного спостереження за формою № ІНН (один раз на два роки) «Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2018-2020 років»      Детальніше

 

Про розробку основних економічних показників роботи сільськогосподарських  підприємств (форма № 50-сг) за 2020 рік    Детальніше

 

Про порядок розробки і подання даних по формі №1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами» за 2020 рік        Детальніше

 

Про порядок розробки і подання даних по ф. №1-екологічні витрати (річна) «Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища» за 2020 рік      Детальніше

 

Про порядок розробки і подання даних форми статистичного спостереження №3-ЛГ «Звіт про відтворення та захист лісів» (річна) за 2020 рік             Детальніше

 

Про порядок розробки і подання даних по формі №2-ТП (мисливство) (річна) «Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин» за 2020 рік          Детальніше

 

Про порядок розробки статистичного спостереження за ф. №2–ферм “Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства” (річна)   Детальніше

 

Про внесення змін до державногостатистичного спостереження за формою № 3-наука (річна) «Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок»       Детальніше

 

До уваги респондентів, які у 2021 році звітуватимуть за формою державного статистичного спостереження №1-заборгованість (ЖКГ)«Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг»    Детальніше 


До уваги респондентів, які у 2021 році звітуватимуть за формою державного статистичного спостереження №1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»   Детальніше

 

Про внесення змін до державного статистичного  спостереження за формою № 11-мтп (річна)  «Звіт про постачання та використання енергії»  Детальніше

 

До уваги респондентів, які у 2021 році звітуватимуть за формою державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна)
Звіт про заборгованість з оплати праці”     Детальніше

 

Щодо порядку розробки та подання форм державного статистичного спостереження рибогосподарської діяльності підприємств за 2020 рік. Детальніше


Роз’яснення щодо проведення державного статистичного спостереження за формою № 2-ТП (повітря) „Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів” за 2020 рік. Детальніше

ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ!

Респондентам, які звітують за формами державних статистичних спостережень №37-сг (місячна) «Звіт про збирання сільськогосподарських культур», №29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» та №9-сг (річна) «Звіт про використання добрив і пестицидів». Детальніше

Увага!

Про порядок подання даних ф.№37-сг "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур" у 2020р.

Для респондентів, які мають звітувати за формою держстатспостереження №1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового товарообороту».

 

Звертаємо Вашу увагу на пояснення щодо зміни подання форм державних статистичних спостережень з питань статистики рослинництва


Звертаємо Вашу увагу на зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики у 2020 році

До уваги керівників (власників) підприємств

 
Щодо звітуваня по ф.№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі  сільськогосподарських культур» під урожай 2020 року

 

До уваги керівників (власників) підприємств

Про внесення змін до форми державного статистичного спостереження
№1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»

 

Щодо організації та проведення державного статистичного спостереження
за ф.
1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки)
“Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці”
за 2019 рік

Формування сукупності звітних одиниць (респондентів) для обстеження УПП здійснюється на державному рівні один раз на два роки, відповідно до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження «Умови праці на підприємствах», затверджених наказом Держстату України №316 від 20.09.2019р., відповідно до яких Ваше підприємство відібране до кола звітуючих одиниць за ф.№1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) “Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці” за 2019 рік.

Основою для формування сукупності респондентів для проведення обстеження є сукупність одиниць для обстежень з питань статистики праці – юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи із середньою кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, що ідентифіковані в ЄДРПОУ за відповідними видами економічної діяльності.

Для проведення державного статистичного спостереження використовується форма №1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) “Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці”, затверджена наказом Держстату від 26.06.2017 №150 та нові Роз’яснення щодо її заповнення, затверджені Головою Держстату України 08.07.2019 за №19.1.2-12/28-19. Звертаємо Вашу увагу, що Роз’яснення щодо показників форми № 1-ПВ (умови праці) від 30.06.2017 № 17.4-12/4 є недійсними.

Форма складається з двох розділів.

Якщо на підприємстві у звітному році не було працівників, які працюють зі шкідливими умовами праці, форма вміщує дані тільки в рядках 10010, 10160, 10170 розділу І та в разі наявності пільг за особливий характер праці або працівників, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах, – у рядках 11070, 11080, 11110, 11120, 11140 розділу ІІ відповідно.

Рядки 10020–11140 не враховують працівників, які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством.

Рядок 10010 містить дані про облікову кількість штатних працівників на кінець звітного року, визначену відповідно до положень глави 2 Інструкції зі статистики кількості працівників. Показники   узгоджуються   з   даними   рядка   3070 форми державного статистичного спостереження  № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці".

Рядки 10020–10140 уміщують дані про облікову кількість штатних працівників (із рядка 10010), зайнятих на робочих місцях, де хоча б один шкідливий виробничий фактор перевищує гігієнічний норматив, установлений Державними санітарними нормами та правилами "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу", затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 № 248.

Рядок 10020 уключає дані про працівника один раз незалежно від кількості шкідливих виробничих факторів, що на нього впливають.

Рядки 10030–10140 містять дані за кожним шкідливим виробничим фактором окремо.

За рахунок того, що на працівника можуть впливати декілька шкідливих виробничих факторів, сума даних у рядках 10030-10140 може бути більшою порівняно з даними рядка 10020.

Рядок 10180 містить інформацію про рік останньої атестації робочих місць, проведеної відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 (зі змінами).

Розділ ІІ форми містить дані про всіх штатних працівників облікового складу, які мають право на пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці, за особливий характер праці, а також на пенсії за віком на пільгових умовах.

Розділ не містить інформації щодо працівників, яким установлено пільги за будь-яким попереднім місцем роботи (посадою), а також пов’язані з аварією на Чорнобильській АЕС.

Також звертаємо Вашу увагу на те, що:

рядок 11090 розділу ІІ містить дані про кількість працівників, які мають пенсію за віком на пільгових умовах за роботу з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці  згідно з пунктом шкідливими умовами праці згідно з пунктом «а» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», Списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці;

рядок 11100 містить дані про кількість працівників, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за роботу зі шкідливими умовами праці згідно з пунктом «б» статті 13 Закону, Списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 №461, і за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Відповідні зміни внесено до роз’яснень щодо заповнення цієї форми, затверджених 08.07.2019 за №19.1.2-12/28-19.

Для самоперевірки правильність даних, наведених у формі, можна перевірити шляхом проведення арифметичного контролю.

 

Рядки та графи
форми № 1-ПВ (умови праці)

Умови контролю

Рядки та графи форми № 1-ПВ (умови праці)
та інших форм

Контролі всередині розділів

Розділ І

ряд. 10010 гр. 1

>

0

ряд. 10020 гр. 1,2

< або =

ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

ряд. 10160 гр. 1,2

< або =

ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

ряд. 10170 гр. 1

< або =

ряд. 10010 гр. 1

гр. 1,2 кожного рядка з 10030 по 10150

< або =

відповідно гр. 1,2 ряд. 10020

гр. 2 кожного рядка з 10010 по 10160

< або =

гр. 1 рядків з 10010 по 10160 відповідно

ряд. 10020 гр. 1 - ряд. 10020 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 - ряд. 10010 гр. 2

ряд. 10160 гр. 1 - ряд. 10160 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 - ряд. 10010 гр. 2

(гр. 1 - гр. 2) кожного рядка

з 10030 по 10150

< або =

ряд. 10020 гр. 1 - ряд. 10020 гр. 2

якщо ряд. 10020 гр. 1

> 0, то

ряд. 10180 повинен бути заповненим

сума (ряд. 10030 ÷ ряд. 10140) гр. 1,2

> або =

ряд. 10020 гр. 1,2 відповідно

Розділ ІІ

ряд. 11080 гр. 1,2

< або =

ряд. 11070 гр. 1,2 відповідно

гр. 2 кожного рядка з 11010 по 11140

< або =

гр. 1 відповідного рядка з 11010

по 11140

ряд. 11020 гр. 1,2

< або =

ряд. 11010 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11060 гр. 1,2

< або =

ряд. 11090 гр. 1,2 відповідно

гр. 1,2 кожного рядка з 11010 по 11130

< або =

ряд. 11140 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11020 гр. 1 - ряд. 11020 гр. 2

< або =

ряд. 11010 гр. 1 - ряд. 11010 гр. 2

ряд. 11060 гр. 1 - ряд. 11060 гр. 2

< або =

ряд. 11090 гр. 1 - ряд. 11090 гр. 2

(гр. 1 - гр. 2) кожного рядка

з 11010 по 11130

< або =

ряд. 11140 гр. 1 - ряд. 11140 гр. 2

сума (ряд. 11010 ÷ ряд. 11130) крім ряд. 11020 та ряд. 11080 гр. 1,2

> або =

ряд. 11140 гр. 1,2 відповідно

якщо ряд. 11140 гр. 1,2

= 0, то

сума (ряд. 11010 ÷ ряд. 11130) гр. 1,2 = 0

якщо сума (ряд. 11010 ÷ ряд. 11130) гр. 1,2

= 0, то

ряд. 11140 гр. 1,2 = 0

Міжрозділові контролі

ряд. 11020 гр. 1,2

< або =

ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11050 гр. 1,2

< або =

ряд. 10110 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11070 гр. 1,2

< або =

ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11080 гр. 1,2

< або =

ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11110 гр. 1,2

< або =

ряд. 10010 гр.1,2 відповідно

ряд. 11120 гр. 1,2

< або =

ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

гр. 1,2 кожного рядка з 11010 по 11060

< або =

відповідно гр. 1,2  ряд. 10020

ряд. 11090 гр. 1,2

< або =

ряд. 10020 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11100 гр. 1,2

< або =

ряд. 10020 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11130 гр. 1,2

< або =

ряд. 10020 гр. 1,2 відповідно

(гр. 1 - гр. 2) кожного рядка з 11010 по 11060

< або =

ряд. 10020 гр. 1 - ряд. 10020 гр. 2

ряд.11090 гр.1 - ряд.11090 гр. 2

< або =

ряд. 10020 гр. 1 - ряд. 10020 гр. 2

ряд.11100 гр.1 - ряд.11100 гр. 2

< або =

ряд. 10020 гр. 1 - ряд. 10020 гр. 2

ряд.11130 гр.1 - ряд.11130 гр. 2

< або =

ряд. 10020 гр. 1 - ряд. 10020 гр. 2

ряд.11140 гр.1 - ряд.11140 гр. 2

> або =

ряд. 10020 гр. 1 - ряд. 10020 гр. 2

ряд. 11140 гр. 1,2

> або =

ряд. 10020 гр. 1,2 відповідно

ряд.11140 гр. 1 - ряд.11140 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 - ряд. 10010 гр. 2

ряд. 11140 гр. 1,2

< або =

ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

ряд.11070 гр. 1 - ряд.11070 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 - ряд. 10010 гр. 2

ряд.11080 гр. 1 - ряд.11080 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 - ряд. 10010 гр. 2

ряд.11110 гр. 1 - ряд.11110 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 - ряд. 10010 гр. 2

ряд.11120 гр. 1 - ряд.11120 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 - ряд. 10010 гр. 2

ряд. 11090 гр. 1,2 + ряд. 11100 гр. 1,2

< або =

ряд. 10020 гр. 1,2 відповідно

Взаємозв’язок між формами

ряд. 10010 гр. 1

=

ряд. 3070 гр. 1 ф. № 1-ПВ (квартальна)

ряд. 10010 гр. 2

=

ряд. 3070 гр. 2 ф. № 1-ПВ (квартальна)

 

Нагадуємо, що термін подання звітності не пізніше 28 лютого 2020р.

Довідка за телефоном: (0432) 52 57 67

 

Рекомендації щодо складання форми статистичного спостереження
№3-ЛГ “
Звіт про виробництво та реалізаціюпродукції лісового господарства, відтворення та захист лісів” (річна) за 2019 рік

Державне статистичне спостереження ф.№3-ЛГ “ Звіт про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захист лісів ” (річна) подають до територіального органу Держстату юридичні особи, які здійснюють лісогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органами державної статистики не пізніше 28 лютого 2020 року. 

Форма №3-ЛГ складається на бланку, затвердженому наказом Держстату України від 06.07.2018р. №118. При складанні форми необхідно керуватися роз’ясненням, затвердженим Державною службою статистики України 05.06.2018 року.

Підставою для заповнення форм 3-ЛГ (річна) є первинна облікова документація, що фіксує факти здійснення господарських операцій (наприклад, товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс), на відправлення лісопродукції залізницею, наряди-акти на виконання робіт, наряди на відпуск лісопродукції, наряди-акти на переробку деревини, специфікація-накладна на деревину відпущену, ордери тощо).

Дані у формі №3-ЛГ (річна) заповнюються в цілих числах у відповідних одиницях виміру: обсяги продукції (робіт, послуг) лісового господарства – у метрах кубічних; площа – у гектарах, вартість реалізованої продукції лісового господарства в межах України  – у гривнях.

Показники форми не враховують даних щодо кількості деревної продукції лісового господарства, яка була заготовлена і вивезена іншими юридичними та фізичними особами як плата за послуги рубки і вивезення деревини, виконані на замовлення лісокористувачів.

 Логічний та арифметичний контроль складеного звіту:

Розділ І:

1.  Рядок 200 (усі види круглого лісу) дорівнює сумі рядків

300, 400;

2. Рядок 300 = сумі рядків 320, 330, 340 та 311, 312;

3. Рядок 400 = сумі рядків 411, 412.

Розділ ІІ:

1. Рядок 1000 = сумі рядків 1100, 1200, 1300;

2. Рядок 1200 = сумі рядків 1210 з 1222 до 1227;

3. Рядок 1210 = сумі рядків 1211, 1212, 1213, 1214;

Розділ ІV:

1. Рядок 8000 = сумі рядків 8010 до 8070;

Розділ V:

1. Рядок 9300 = сумі рядків 9310, 9320;

Розділ VIII:

1. 9700 = сума ряд з 9701 до 9712

Розділ ІХ:

1. Рядок 10000 = сума ряд. 10010, 10020

2. Рядок 11100 = сума ряд. 11110, 11120

3. Рядок 11200 = сума ряд. 11210, 11220.

Розділ Х:

1. Рядок 11400 = сума ряд. 11410, 11420.

 При заповненні звітів необхідно звернути увагу на повне та вірне заповнення адресної частини (юридична і фактична адреса), реквізити, дотримуватися значності даних, наявності П.І.Б. та підпису керівника і виконавця, номера телефону, факсу та електронної пошти.

Також, пропонуємо Вам для зручності в роботі з державною статистичною звітністю скористатись запровадженими органами державної статистики новими сервісами, які розташовані на веб-сайті Головного управління статистики у Вінницькій області ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ): «Сервіс для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ» (інформація про статистичну та фінансову звітність, яку підприємство (організація, установа) має подавати до органів державної статистики у поточному році»»; «Календар  форм державних статистичних спостережень на 2020 рік»; «Альбом форм державних статистичних спостережень»; «Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності»; «Кабінет респондента» за адресою https://statzvit.ukrstat.gov.ua/.

Просимо прийняти дані рекомендації до уваги і прозвітувати в органи державної статистики у встановлений термін.

Звертаємо увагу, що даний лист не є нормативно-правовим актом, він носить суто рекомендаційний характер та не встановлює нових правових норм.


Про порядок розробки та подання даних формидержавного статистичного спостереження
№2–ферм “Звіт про витрати на виробництвопродукції (робіт, послуг) сільського господарства” (річна)

Відповідно до плану державних статистичних спостережень на 2020 рік органи державної статистики здійснюють розробку державного статистичного спостереження за формою №2-ферм (річна) “Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства ” за 2019 рік, яке проводиться на бланку форми затвердженому наказом Держстату України від 07.08.2019 № 268. Під час заповнення форм №2-ферм (річна) слід керуватися новими Роз'ясненнями  щодо форми затвердженими наказом Держстату України від 07.08.2019р. №19.1.2-12/32-19.

Заповнення форми №2-ферм здійснюється на підставі даних первинного та   бухгалтерського обліку. Показники форми включають дані за календарний рік (з 1 січня по 31 грудня звітного року).

Розділ 1 «Витрати на виробництво продукції (робіт, полуг) сільського господарства» вміщуються дані про прямі та загальновиробничі витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства. Інформація згрупована за статтями витрат, які пов’язані з виробництвом продукції, уключаючи витрати на повністю загиблі посіви сільськогосподарських культур і на окремі види тварин, що не дали тваринницької продукції протягом року. Крім того, цей розділ відображає дані про адміністративні витрати.

Рядок 2001 «Прямі матеріальні витрати – усього» відображає вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу продукції, яка виробляється, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.

Рядок 2012 «Інші прямі витрати – усього» включає всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плату за оренду земельних і майнових паїв, амортизацію, втрати від браку.

Рядок 2017 «Загальновиробничі витрати – усього» містить дані про витрати на управління виробництвом, амортизацію основних засобів і нематеріальних активів загальновиробничого призначення, оплату послуг сторонніх організацій, витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень, витрати на внутрішньогосподарське переміщення матеріалів і сировини зі складів та готової продукції на склади, нестачі незавершеного виробництва, нестачі та втрати від псування матеріальних цінностей, інші загальновиробничі витрати.

Рядок 2019 «Адміністративні витрати – усього» відображає загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством.

Розділ 2 «Реалізація продукції сільського господарства» містить показники щодо реалізації продукції сільського господарства лише власного виробництва, зокрема, основних видів продукції рослинництва та продукції тваринництва.

Первинні звіти обстеження фермерських господарств, малого підприємства у сільському господарстві за 2019 рік надсилаються електронною поштою або здаються на паперовому носії на адресу управління збирання, підготовки даних та взаємодії з респондентами  в ГУС у Вінницькій області за адресою м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.15, для здачі звіту, або направити електронною поштою до 28 лютого 2020 року «М.Е.Dос», «Aрт-звіт», і т.д. Держстат запроваджує роботу нового сервісу для електронного звітування – безкоштовне програмне забезпечення "Кабінет респондента" за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua/.

У "Кабінеті респондента" Ви зможете в онлайн-режимі звітувати за формами державної статистичної звітності.

У разі відсутності сертифіката шифрування, обов’язковість якого передбачена наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 18.12.2012 № 739 "Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень", потрібно звернутися до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг для його отримання.

Також, пропонуємо Вам для зручності в роботі з державною статистичною звітністю скористатись запровадженими органами державної статистики новими сервісами, які розташовані на веб-сайті Головного управління статистики у Вінницькій області ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ): «Сервіс для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ» (інформація про статистичну та фінансову звітність, яку підприємство (організація, установа) має подавати до органів державної статистики у поточному році»»; «Календар  форм державних статистичних спостережень на 2020 рік»; «Альбом форм державних статистичних спостережень»; «Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності»; «Куточок респондента».

Просимо прийняти дані рекомендації до уваги і прозвітувати в органи державної статистики в встановлені терміни.

Звертаємо увагу, що даний лист не є нормативно-правовим актом, він носить суто рекомендаційний і роз’яснювальний характер та не встановлює нових правових норм.


Про розробку основних економічних роботи сільськогосподарських підприємств
(форма № 50-сг) за 2019 рік

Згідно з планом державних статистичних спостережень на 2020 рік органи державної статистики здійснюють розробку державного статистичного спостереження за формою №50-сг "Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" за 2019 рік, яке проводиться на бланку форми, затвердженому наказом Держстату України від 06.06.2017р. №127.

Під час опрацювання даних форми слід керуватися Роз'ясненнями щодо форми державного статистичного спостереження №50-сг "Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств", затвердженими В.о. Голови Державної служби статистики України А.В. Іщенко від 24.07.2017 №17.4-12/18.

Водночас звертаємо Вашу увагу на такі аспекти складання форми №50-сг:

 1. форма подається за місцем державної реєстрації (місцезнаходженням) респондента до 28 лютого 2020 року. Особлива  увага приділяється правильності заповнення адресної частини бланку форми №50-сг і, зокрема, адреси здійснення діяльності, щодо якої подається звіт, а саме  – повної поштової адреси місця здійснення виробничої діяльності підприємства, так званої, фактичної адреси. Якщо сільськогосподарська діяльність здійснюється підрозділами підприємства, які територіально розташовані за різними адресами, то зазначаються поштові адреси всіх його сільськогосподарських підрозділів;
 2. форма заповнюється в цілому для підприємства, уключаючи всі його відокремлені підрозділи (філії);
 3. підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність спільно (на умовах кооперації), заповнюють форму у частині свого внеску у виробництво відповідно до укладених угод і витрат.
 4. форма відображає показники, сформовані з використанням регістрів бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про застосування Плану рахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.12.1999 за № 892/4185 та №893/4186 (зі змінами), а у випадку ведення обліку за спрощеною формою – Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 № 186, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.05.2001 за № 389/5580 (зі змінами), національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених відповідними нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, спеціалізованих форм первинних документів, затверджених наказами Міністерства аграрної політики України від 21.12.2007 № 929 та від 21.02.2008 № 73, міжнародних стандартів фінансової звітності.
 5. показники форми заповнюються в передбачених для них одиницях виміру, а саме – вартісні показники в формі заповнюються в тисячах гривень з одним знаком після коми, натуральні – у відповідних одиницях виміру, при цьому площа проставляється в гектарах у цілих значеннях без коми.
 6. показники форми характеризують витрати сільськогосподарських підприємств на виробництво та реалізацію сільськогосподарської продукції, придбання матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб, а також обсяги надходження і вибуття продукції сільського господарства у цілому по підприємству протягом звітного року.

Дана форма складається з 4 розділів:

Розділ 1 «Структура собівартості за видами продукції сільського господарства»

 1. графа 1 "Виробнича собівартість виробленої продукції" розділу 1 "Структура собівартості за видами продукції сільського господарства" містить дані щодо загальної суми витрат підприємства, пов’язаних безпосередньо з виробництвом сільськогосподарської продукції у звітному році, відображених у підрозділі 1.1. у графах 2, 7 і 8, у підрозділі 1.2 – у графах 2, 6 і 7. Виробнича собівартість виробленої сільськогосподарської продукції не включає витрати на посіви, які повністю або частково загинули, витрати на утримання сільськогосподарських тварин, від яких не отримано тваринницької продукції, а  також витрати на незавершене виробництво в рослинництві та тваринництві.
 2. графа 2 "прямі матеріальні витрати" містить дані про вартість продукції сільського господарства та промисловості, які використані підприємством безпосередньо на виробництво сільськогосподарської продукції. Дані графи  2  в  підрозділі 1.1. "Продукція рослинництва" форми дорівнюють сумі  даних у графах  3-6, у підрозділі 1.2. "Продукція тваринництва" форми – сумі даних у графах 3-5.
 3. графа 7 "прямі витрати на оплату  праці" містить дані про основну і додаткову оплату праці працівників, безпосередньо зайнятих у технологічному процесі виробництва продукції рослинництва та тваринництва.
 4. графа 8 "інші прямі витрати та загальновиробничі витрати - усього" розділу 1 відображає амортизацію необоротних активів, відрахування на соціальні заходи, оплату послуг і робіт сторонніх організацій і решту інших прямих витрат і загальновиробничих витрат.
 5. графа 13 "Собівартість реалізованої продукції" розділу 1 відображає собівартість реалізованої продукції, що була власно вироблена підприємством, яка складається з виробничої собівартості продукції, що була реалізована протягом звітного року (включаючи продукцію вироблену в попередніх роках), розподілених загальновиробничих і наднормативних виробничих витрат. Адміністративні витрати та витрати на збут у цій графі не відображаються.
 6. графа 14 "Витрати на збут" розділу 1 відображає витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції.

Розділ 2 «Витрати на виробництво продукції сільського господарства і послуг»

У цьому розділі підприємство вміщує дані про прямі та загальновиробничі витрати на виробництво продукції та послуг у рослинництві та тваринництві за період з 1 січня до 31 грудня звітного року. Інформація згрупована за статтями витрат, які пов'язані з виробництвом продукції, уключаючи витрати на повністю загиблі посіви сільськогосподарських культур і на окремі види тварин, що не дали тваринницької продукції протягом року, які списані на збитки підприємства (надзвичайні витрати), а також зміни у витратах на незавершене виробництво. Адміністративні витрати у цьому розділі не відображаються.

Розділ 3 "Наявність і рух продукції сільського господарства" містить показники, які відображають баланс продукції сільського господарства, а саме інформацію про рух на підприємстві протягом звітного року продукції за наведеним переліком у центнерах, за винятком показників рядка  "Яйця птиці свійської в шкаралупі свіжі" – у тисячах штук. Нагадуємо, що показник «Мед» в розділі 3 бланку форми заповнюється в кілограмах.

Графа 2 "Обсяг продукції, що надійшла протягом року(включаючи власне виробництво)"  відображає загальну кількість продукції, що надійшла на баланс підприємства у звітному році, включаючи продукцію, що вироблена на засадах оренди, куплена та інші надходження.

Дані графи 2 за мінусом графи 3 за відповідними видами продукції рослинництва ув’язані з даними графи «Обсяг виробництва» форми № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду".

Рядки 3001 – 3010 і 3013 містять інформацію про зернові та зернобобові культури – всього, за видами і соняшник у вазі після доробки, включаючи корисні відходи у фізичній масі.

Розділ 4 «Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб»

У розділі наводяться відомості про обсяги і вартість матеріально-технічних засобів і послуг, придбаних у звітному році підприємством для здійснення ним виробничих потреб у сільському господарстві. Ці відомості повинні відповідати даним про витрати на основне виробництво за відповідними статтями розділу 2.

Дані наводяться в цілих значеннях без коми, в одиницях виміру, передбачених  бланком форми.

Матеріально-технічні ресурси вважаються купленими, якщо вони фактично надійшли на підприємство, незалежно від умов їх оплати, включаючи товари та послуги, що придбані в кредит. Техніка, що надійшла на підприємство на умовах оренди чи лізингу, не вважається купленою і в цьому розділі не відображається.

У графі 1 проставляється обсяг фактично куплених підприємством товарів і послуг, у натуральних одиницях, у графі 2 – їхня загальна вартість згідно з договором (іншими документами) незалежно від умов оплати з урахуванням вартості транспортних, посередницьких та інших послуг, пов’язаних із купівлею, без урахування дотацій (компенсацій) і податку на додану вартість.

Вартість продукції, купленої в кредит, відображає безпосередню вартість продукції без урахування відсотків за кредит.

Заповнюються лише ті  показники і в тих одиницях виміру, що передбачені бланком. Наприклад, якщо бланком не передбачені показники стимуляторів росту, протруйників, родентицидів, то вони не дописуються і не вписуються на заміну іншого показника.

У показнику «Мінеральні добрива» (коди 4260 – 4550) заповнюється дані, як по групі в цілому (азотні, фосфатні, калійні або комплексні) включаючи інші види добрив, що не передбачені бланком, так і окремо виділені основні види добрив. При внесені виправлень за рахунок інших видів добрив, необхідно коригувати і показники по групі в цілому.

У показниках щодо сільськогосподарської техніки, автомобілів і запчастин до них (коди 4660 – 5440) показуються лише дані про нову техніку, автомобілі та запчастини, які ще не були у користуванні. Також при заповненні даних про сільськогосподарську техніку та машини необхідно проставляти дані про купівлю машин в цілому, а не будь яких окремих комплектуючих і насадок.

У показник «Перевезення вантажів» (код 5500) по гр1 фактично проставляється обсяг вантажообігу, який обчислюється як добуток кількості (у вагових одиницях) вантажів, які переміщуються на відстань перевезення (передачі). Показник заповнюється при здійсненні перевезення сторонніми організаціями.

Обов’язковим  правилом при заповненні форми є одночасне заповнення даних як про кількість, так і про вартість. Якщо дані по гр.1 замалі і при округленні становлять «0» в установлених одиницях виміру, то вартість по гр. 2 не проставляється (надається пояснення).

У показник «Саджанці ягідні» (код 4110) не включаються вуса суниці та виноград.

Рядки 4200 та 4210 у графі "Обсяг куплених ресурсів" відображають кількість придбаного бензину та дизельного палива в одиницях ваги. Якщо бензин, дизельне паливо купувалися в одиницях об'єму, то для їх переведення у вагу можуть бути використані такі коефіцієнти: для бензину – 0,74 кг/л; для дизельного палива (газойлів) – 0,85 кг/л.  У показник «Природний газ» (код 4250) включається купівля газу для опалення, а не включається – для заправлення автомобілів.

Показник «шини с/г машин» (код 5440) включає дані і про шини для тракторів.

У показник «культивація» (код 5470) дані про роботи з дискування не включаються. Якщо роботи з культивації проводились декілька разів, то кількість і вартість за цим показником (гр.1,гр.2) проставляється з урахуванням кількості разів обробки землі. Аналогічний підхід слід використовувати і для показників щодо робіт із захисту сільськогосподарських культур, внесення добрив.

Первинні звіти ф.№50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" за 2019 рік надсилаються електронною поштою або здаються на паперовому носії на адресу управління збирання, підготовки даних та взаємодії з респондентами  в ГУС у Вінницькій області за адресою м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.15, для здачі звіту, або направити електронною поштою до 28 лютого 2020 року «М.Е.Dос», «Aрт-звіт», і т.д. Держстат запроваджує роботу нового сервісу для електронного звітування – безкоштовне програмне забезпечення  "Кабінет респондента" за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua/. У "Кабінеті респондента" Ви зможете в онлайн-режимі звітувати за формами державної статистичної звітності.

У разі відсутності сертифіката шифрування, обов’язковість якого передбачена наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 18.12.2012 № 739 "Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень", потрібно звернутися до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг для його отримання.

Також, пропонуємо Вам для зручності в роботі з державною статистичною звітністю скористатись запровадженими органами державної статистики новими сервісами, які розташовані на веб-сайті Головного управління статистики у Вінницькій області ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ): «Сервіс для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ» (інформація про статистичну та фінансову звітність, яку підприємство (організація, установа) має подавати до органів державної статистики у поточному році»»; «Календар  форм державних статистичних спостережень на 2020 рік»; «Альбом форм державних статистичних спостережень»; «Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності»; «Куточок респондента».

Просимо прийняти дані рекомендації до уваги і прозвітувати в органи державної статистики у встановлені терміни.

Звертаємо увагу, що даний лист не є нормативно-правовим актом, він носить суто рекомендаційний і роз’яснювальний характер та не встановлює нових правових норм.


Лист інструктивного характеру по формі №2-ТП (мисливство) (річна)
«
Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин»за 2019 рік

Державне статистичне спостереження за формою №2-тп (мисливство) подають до територіального органу статистики юридичні особи, яким надано у користування мисливські угіддя, за переліком, визначеним органами державної статистики не пізніше 28 лютого 2020 року.

Статистичне спостереження за формою №2-тп (мисливство) подається на бланках «Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин», затверджених наказом Держстату України 30.08.2017р. №239, при заповненні яких необхідно керуватися роз’ясненням  щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №2-тп (мисливство) «Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин» затвердженим 30.08.2017р.

І Показники щодо кількості мисливських тварин та їх добування

(розділ І форми № 2-тп (мисливство) (річна))

1. Графа 1 вміщує дані про фактичну кількість мисливських тварин, наявних у мисливських угіддях на підставі матеріалів обліку звітного року.

 2. Графа 2 вміщує дані про кількість добутих (вилучених) мисливських  тварин на підставі дозволів на їх добування.

 3. Рядок 200 містить загальні дані про кількість мисливських  копитних тварин. Дані рядка 200 дорівнюють сумі даних рядків з 223 по 240.

 4. Рядок 300 містить загальні дані про кількість мисливських хутрових звірів. Дані рядка 300 дорівнюють сумі даних рядків з 331 по 351.

 5. Рядок 400 містить загальні дані про кількість мисливської  пернатої дичини. Дані рядка 400 дорівнюють сумі даних рядків з 410 по 474.

ІІ. Показники щодо розведення мисливських тварин у розплідниках

(розділ ІІ форми № 2-тп (мисливство) (річна))

1. Графа 1 вміщує дані про кількість мисливських тварин, що розводяться у розплідниках.

 2. Графа 2 вміщує дані про фактичну кількість мисливських тварин, випущених у природне середовище у власному господарстві, або реалізованих на сторону з метою розселення у мисливських угіддях.

 3. Рядок 500 містить загальні дані про кількість копитних тварин у розплідниках. Дані рядка 500 дорівнюють сумі даних рядків з 501 по 507.

4. Рядок 600 містить загальні дані про кількість пернатої дичини у розплідниках. Дані рядка 600 дорівнюють сумі даних рядків з 601 по 605.

 5. Рядок 700 містить дані про кількість хутрових звірів у розплідниках.

 При заповненні звітів необхідно звернути увагу на повне та вірне заповнення адресної частини (юридична і фактична адреса), реквізити, дотримуватися значності даних, наявності П.І.Б. та підпису керівника і виконавця, номера телефону, факсу та електронної пошти.

Також, пропонуємо Вам для зручності в роботі з державною статистичною звітністю скористатись запровадженими органами державної статистики новими сервісами, які розташовані на веб-сайті Головного управління статистики у Вінницькій області ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ): «Сервіс для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ» (інформація про статистичну та фінансову звітність, яку підприємство (організація, установа) має подавати до органів державної статистики у поточному році»»; «Календар  форм державних статистичних спостережень на 2020 рік»; «Альбом форм державних статистичних спостережень»; «Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності»; «Кабінет респондента» за адресою https://statzvit.ukrstat.gov.ua/.

Просимо прийняти дані рекомендації до уваги і прозвітувати в органи державної статистики у встановлений термін.

Звертаємо увагу, що даний лист не є нормативно-правовим актом, він носить суто рекомендаційний характер та не встановлює нових правових норм.


Про внесення змін до державного статистичного спостереження за ф.№ 10-зез (квартальна)
"Звіт підприємства з іноземними інвестиціями" на 2020 рік

Інформуємо, що відповідно до Закону України «Про державну статистику», Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, затверджених наказом Держстату України від 03.10.2014р. № 284 із змінами, затвердженими наказом Держстату 28.03.2017р. № 70 та  19.02.2019р. № 85 (текст розміщено на сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) в розділі «Методологія та класифікатори», підрозділах «Статистична методологія» – «Зовнішньоекономічна діяльність», підприємство, яке Ви очолюєте, Держстатом України включено до генеральної сукупності звітуючих підприємств по ф.№ 10-зез (квартальна) "Звіт підприємства з іноземними інвестиціями" (далі – ф.№ 10-зез (квартальна)).

Доводимо до Вашого відома, що наказом Держстату від 13.06.2019 № 206 затверджено новий бланк державного статистичного спостереження за ф.№ 10-зез (квартальна), яка подається не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, починаючи зі звіту
за І квартал 2020р. Також затверджені нові Роз’яснення щодо форми державного статистичного спостереження № 10-зез (квартальна) "Звіт підприємства з іноземними інвестиціями" від 13.06.2019 № 19.1.2-12/13-19.

Роз’яснення щодо показників форми державного статистичного спостереження № 10-зез (квартальна) "Звіт про прямі іноземні інвестиції" від 09 липня 2018 року № 17.4-12/19 є недійсними з 01 квітня 2020 року.

Респондентами державного статистичного спостереження за ф.№ 10-зез (квартальна) є юридичні особи, які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, постійні представництва нерезидентів в Україні (які мають будинки, споруди й обладнання, що належать нерезиденту).

У зв’язку з унесенням змін та згідно із запитами надаємо додаткові роз’яснення щодо заповнення окремих показників даного державного статистичного спостереження.

Показники форми ґрунтуються на даних установчих документів підприємства; концесійного договору або договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність; даних реєстратора про продаж акцій на ринку цінних паперів та даних, сформованих з використанням регістрів бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про застосування Плану рахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р. № 291, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999р. за № 892/4185 та № 893/4186 (зі змінами), а у випадку ведення обліку за спрощеною формою – Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001р. № 186, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2001р. за № 389/5580 (зі змінами), національних положень (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджених відповідними нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й фінансової звітності.

Наголошуємо, що показники форми містять дані у національній валюті в тисячах гривень з одним десятковим знаком окремо за кожною країною походження нерезидента.

У розділі І відображається інформація щодо внесків нерезидента (із часткою його участі 10 або більше відсотків): до статутного капіталу підприємства та/або здійснених нерезидентом за концесійними договорами та/або договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність (виробничу кооперацію, спільне виробництво тощо).

Слід зазначити, що р.1001 містить дані про внески нерезидента до статутного капіталу підприємства: зареєстрований капітал або сума фактичних внесків на початок звітного періоду. За I квартал р.1001 уключає дані станом на 1 січня звітного року, за II квартал – дані р.1028 форми за I квартал поточного року і так далі, тобто р.1028 форми за попередній звітний період дорівнює р.1001 форми за звітний період.

Нагадуємо, що р.1057 містить дані щодо часток участі нерезидентів у статутному капіталі підприємства згідно з внесками кожного нерезидента та/або відповідно до концесійних договорів та/або договорів про спільну інвестиційну діяльність. Якщо підприємство має декілька внесків від нерезидентів з різних країн, то графи 1–3 уключають частку участі по кожному з них. Якщо нерезиденти походять з однієї країни, то рр. 1571-1580 за графою країни походження іноземної інвестицій містять дані щодо частки кожного нерезидента (кожен більше 10%), а р.1057 уключає загальну суму часток їх участі
за усією країною.

Розділ ІІ містить інформацію щодо взаєморозрахунків підприємства із підприємствами-нерезидентами за отримані/надані товари, роботи, послуги та внесків підприємства до статутного капіталу підприємств-нерезидентів (із часткою участі менше 10 відсотків), перерахованих за офіційним курсом гривні до іноземної валюти кредиту станом на початок та кінець звітного періоду, що встановлений НБУ, а також дані щодо руху (збільшення та/або зменшення кредиторської та дебіторської заборгованості та/або внесків до статутного капіталу підприємств-нерезидентів) – на дату здійснення операції.

Повідомляємо, якщо у звітному періоді відбулось повне вилучення нерезидентом своїх внесків із статутного капіталу підприємства, то дані щодо кредиторської та/або дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги за розрахунками із нерезидентом не класифікуються як іноземні інвестиції.

Звертаємо Вашу увагу, що дані щодо внесків підприємства до статутного капіталу підприємства нерезидента із часткою участі менше 10 відсотків станом на початок та кінець звітного періоду відображаються по рр. 2058 та 2061 відповідно.

У розділі ІІІ містяться показники щодо внесків підприємства до статутного капіталу інших підприємств-резидентів та інформація про відносини підприємства в рамках іноземного інвестування станом на 31 грудня звітного року.

У разі виникнення питань, за консультацією звертатися у відділ аналізу даних статистики виробництва, послуг, торгівлі та енергетики кім. 805 або за тел. (0432) 52 57 75.  Розраховуємо на Ваше розуміння дотримання вимог чинного законодавства з питань державної статистики, своєчасне та якісне надання Вами даних для проведення державного статистичного спостереження по ф.№ 10-зез (квартальна).

 

Перший заступник начальника                                                                                           Світлана РИБАЛКО

 

Наталія  Гаврилюк (0432) 52 57 75


"Звіт про виконання будівельних робіт"№ 1-кб (місячна)

З метою уточнення даних за грудень 2019 року та в цілому за рік,  необхідно, у разі наявності уточнених даних, разом зі звітом за січень 2020 року надати уточнений звіт за грудень 2019 року з уточненими даними у гр.1 підрозділу 1.1 розділу 1.

 

Про внесення змін до ДСС за ф.№ 1П-НПП (річна)
«Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» за 2019 рік

Інформуємо, що відповідно до Закону України «Про державну статистику», Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо виробництва та реалізації промислової продукції, затверджених наказом Держстату України від 25.12.2012р. №540 зі змінами, затвердженими наказами Держстату від 31.12.2015р. №384, від 18.07.2016р. №118, від 11.02.2019р. №72 та від 30.05.2019р. №177 (текст розміщено на сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) в розділі «Методологія та класифікатори», підрозділах «Статистична методологія» – «Економічна статистика» – «Економічна діяльність» – «Промисловість», підприємство, яке Ви очолюєте, Держстатом України включено до генеральної сукупності звітуючих підприємств по формі №1П–НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» (далі – форма №1П–НПП (річна)).

Звіт за формою №1П–НПП (річна) складають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними видами діяльності промисловості, та подають територіальному органу Держстату.

Ставимо до відома, що відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику», враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики промисловості й отримання повної, всебічної
та об’єктивної статистичної інформації, наказом Держстату України від 31.05.2019р. №182 затверджено новий бланк форми державного статистичного спостереження №1П–НПП (річна), термін подання якої не пізніше 28 лютого. Також, затверджені нові Роз’яснення за №19.1.2-12/8-19 від 31.05.2019р. щодо форми державного статистичного спостереження №1П–НПП (річна).  Роз’яснення щодо заповнення форми ДСС №1П–НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» від 06.07.2018р. №17.4-12/8 з 01 січня 2020 року є недійсними.

У бланку форми ДСС №1П–НПП (річна) за 2019р. вилучено графу 6, яка уміщувала інформацію про обсяг виробленої продукції за попередній рік (валовий випуск).

У Роз’ясненнях щодо форми державного статистичного спостереження №1П–НПП (річна) розділ І «Загальні положення» пункт 2 доповнено записом «Показники форми не містять інформацію про промислову продукцію (у тому числі послугу), вироблену за межами території України», пункт 3 викладено у наступній редакції: «Значення показників форми за графами 1, 2, 4 мають формат представлення в числах залежно від одиниці вимірювання продукції, зазначеної у графі 3 Номенклатури:

 • за одиницями вимірювання: «елемент», «пара», «штука» – у цілих числах;
 • за іншими одиницями вимірювання – з одним десятковим знаком (після коми).

Значення показників форми за графами 3, 5 (одиниця вимірювання – «тисяча гривень») мають формат представлення в числах з одним десятковим знаком (після коми)».

У Роз’ясненнях щодо форми державного статистичного спостереження №1П–НПП (річна) у пункт 4 І розділу додано перелік документів, на підставі яких відображаються показники форми, та пункт 5 викладено в новій редакції «рядки для пояснення можуть містити інформацію за попередні роки щодо показників форми у випадку неправильного відображення продукції
за позиціями Номенклатури та інших викривлень і уточнень».

У Розділі ІІ «Показники форми» проведено упорядкування пунктів 1–15 відповідно змін, внесених до бланку форми ДСС №1П–НПП (річна).

Розраховуємо на Ваше розуміння дотримання вимог чинного законодавства з питань державної статистики, своєчасне та якісне надання Вами даних для проведення державного статистичного спостереження за формою №1П–НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» за 2019 рік.

 

Перший заступник начальника                                                                           Світлана РИБАЛКО

 

Наталія  Гаврилюк   52 57 75


Про внесення змін до державного статистичного спостереження за ф.№ 1–кб (місячна)
"Звіт про виконання будівельних робіт" на 2020 рік

Інформуємо, що відповідно до Закону України «Про державну статистику», Методологічних положень щодо організації державного статистичного спостереження з короткотермінової статистики будівництва, затверджених наказом Держстату України від 25.10.2013 № 325 зі змінами, затвердженими наказами Держстату від 21.05.2014 № 136, від 30.11.2016 № 227, від 11.02.2019 № 68 та від 02.08.2019 № 264 (www.ukrstat.gov.ua) в розділі «Методологія та класифікатори», підрозділах «Статистична методологія» – «Економічна статистика» – «Економічна діяльність» – «Будівництво», підприємство, яке Ви очолюєте, Держстатом України включено до генеральної сукупності підприємств, що звітують по формі № 1–кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» (далі – форма № 1–кб (місячна)).

Звіт за формою № 1–кб (місячна) складають та подають територіальному органу Держстату юридичні особи, відокремлені
підрозділи юридичних осіб, які здійснюють будівельну діяльність.

Повідомляємо, що наказом Держстату України від 21.06.2019р. № 224 затверджено новий бланк форми державного статистичного спостереження № 1–кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт»,  яка подається не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, починаючи зі звіту за січень 2020р. Також затверджені нові Роз’яснення за № 19.1.2-12/25-19 від 21.06.2019р. щодо форми державного статистичного спостереження № 1–кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт».

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт" від 26 липня 2016 року № 17.4-12/15 з 01 лютого 2020 року є недійсними.

Показники форми вміщують дані щодо обсягів виконаних будівельних робіт (власними силами) за укладеними договорами підряду (у тому числі з фізичними особами) та господарським способом. Значення показників форми наводяться у цілих числах.

У першому розділі "Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції" форми № 1–кб (місячна) відображається інформація про розподіл обсягу виконаних будівельних робіт у звітному місяці за видами будівельної продукції відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд.

Дані другого розділу "Обсяг виконаних будівельних робіт за способом та характером будівництва" містять  інформацію  про  розподіл  обсягу виконаних будівельних робіт за звітний місяць за способом та характером будівництва.

Слід зазначити, що рядок 017 даного розділу не враховує дані щодо вартості будівельних робіт, виконаних з утримання та поточного ремонту автодоріг, мостів, переїздів, інших дорожніх споруд.

Звертаємо Вашу увагу на те, що дані обсягу виконаних будівельних робіт за попередній місяць вилучено у бланку форми № 1–кб (місячна) на 2020р.

Нагадуємо, відповідно до Роз’яснень щодо форми державного статистичного спостереження № 1–кб (місячна)  показник  форми  не  включає  вартість робіт, виконаних за контрактами субпідряду,  та суму податку  на  додану вартість (ПДВ).

Повідомляємо, що бланки форм та відповідні методологічні документи в електронному вигляді респонденти можуть отримати на офіційному веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) в Альбомі форм державних статистичних спостережень на 2020р. у рубриці "Респондентам". Для подання звітності територіальному органу державної статистики Ви можете скористатися системою функціонування електронної звітності (за довідками звертатись в управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області за тел. (0432) 52-57-60).

Розраховуємо на Ваше розуміння дотримання вимог чинного законодавства з питань державної статистики, своєчасне та якісне надання Вами даних для проведення державного статистичного спостереження за формою № 1–кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» у 2020 році.

Перший заступник начальника                                                                                                                  Світлана РИБАЛКО

 

Наталія  Гаврилюк   52 57 75

Про внесення змін до ДСС за ф.№1–ПЕ (місячна)
«Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості» на 2020р.

Інформуємо, що відповідно до Закону України «Про державну статистику», Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо економічних показників короткотермінової статистики промисловості, затверджених наказом Держстату України від 24.12.2012р. №537 зі змінами, затвердженими наказами Держстату від 18.10.2016р. №200, від 11.02.2019р. №69 та від 31.05.2019р. №179 (www.ukrstat.gov.ua) в розділі «Методологія та класифікатори», підрозділах «Статистична методологія» – «Економічна статистика» – «Економічна діяльність» – «Промисловість», підприємство, яке Ви очолюєте, Держстатом України включено до генеральної сукупності підприємств, що звітують по формі №1–ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості» (далі – форма №1–ПЕ (місячна)).

Звіт за формою №1–ПЕ (місячна) складають та подають за фактичною адресою здійснення діяльності територіальному органу Держстату юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб, що займаються економічними видами діяльності, які відносяться до промисловості.

Ставимо до відома, що відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику», враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики промисловості й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації, наказом Держстату України від 31.05.2019р. №178 затверджено новий бланк форми державного статистичного спостереження №1–ПЕ (місячна), яка надається не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним, починаючи зі звіту за січень 2020 року. Також, затверджені нові Роз’яснення за №19.1.2-12/9-19 від 31.05.2019р. щодо форми державного статистичного спостереження №1–ПЕ (місячна).

Роз’яснення щодо заповнення форми ДСС №1–ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості» від 18.07.2016р. №17.4-12/13 з 01 лютого 2020 року є недійсними.

У бланку форми ДСС №1–ПЕ (місячна) у розділі 1 «Розподіл показників за видами економічної діяльності» для заповнення показників залишено лише графу 1, яка уміщує дані про обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ, акцизного збору та інших непрямих податків (оборот), графу 2, яка уміщує обсяг реалізованої промислової продукції за межі країни (зовнішній оборот) та графу 3, яка уміщує кількість відпрацьованого часу працівниками (тільки за видами економічної діяльності:  25.3, 25.4, 28.11, 30.11, 30.3, 30.4, 33.15, 33.16 згідно із КВЕД–2010).

    У Роз’ясненнях щодо форми державного статистичного спостереження №1–ПЕ (місячна) розділ І «Загальні положення» пункт 4 викладено у наступній редакції: Значення показників форми мають формат представлення в числах:

 • графи 1-2 розділу 1 та графа 2 розділу 2 – з одним десятковим знаком (після коми);
 • графа 3 розділу 1 та графа 1 розділу 2 – у цілих числах.

У Роз’ясненнях щодо показників форми державного статистичного спостереження №1–ПЕ (місячна) у пункт 8 Розділу І додано перелік документів, на підставі яких відображаються показники форми, та доповнено пунктом 9 щодо інформації про уточнення (виправлення) даних за показниками форми за попередній звітному місяць (місяці). У Розділі ІІ «Показники щодо розподілу показників за видами економічної діяльності» проведено упорядкування пунктів 1–4 відповідно змін, внесених до бланку форми ДСС №1–ПЕ (місячна). Інформацію за видами економічної діяльності з виробництва, передачі та розподілення електроенергії та виробництва газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи виокремлено в Розділ ІІІ «Показники за видами економічної діяльності «Виробництво, передача та розподілення електроенергії» (код за КВЕД 35.1) та «Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи» (35.2)»

Додатково повідомляємо, що 30 січня 2020 року в Головному управлінні статистики у Вінницькій області відбудеться комплексна інструктивна нарада з питань надання звітності з діяльності підприємств у 2019–2020 роках та основних вимог щодо заповнення і контролю показників державних статистичних спостережень з питань статистики промисловості.

Розраховуємо на Ваше розуміння дотримання вимог чинного законодавства з питань державної статистики, своєчасне та якісне надання Вами даних для проведення державного статистичного спостереження за формою №1–ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості» у 2020 році.

Перший заступник начальника                                            Світлана РИБАЛКО

 

Наталія  Гаврилюк   52 57 75


Про внесення змін до ДСС за ф.№1–П (місячна)
«Звіт про виробництво промислової продукції за видами» на 2020р.

Інформуємо, що відповідно до Закону України «Про державну статистику», Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження з короткотермінової статистики виробництва продукції промисловості, затверджених наказом Держстату України від 25.12.2012р. №541 зі змінами, затвердженими наказами Держстату від 21.12.2015 №364,
від 11.02.2019 №71 та від 31.05.2019 №181 (www.ukrstat.gov.ua) в розділі «Методологія та класифікатори», підрозділах «Статистична методологія» – «Економічна статистика» – «Економічна діяльність» – «Промисловість», підприємство, яке Ви очолюєте, Держстатом України включено до генеральної сукупності підприємств, що звітують по формі №1–П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» (далі – форма №1–П (місячна)). 

Звіт за формою №1–П (місячна) складають та подають за фактичною адресою здійснення діяльності територіальному органу Держстату юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, що займаються економічними видами діяльності, які відносяться до промисловості.

Ставимо до відома, що відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику», враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики промисловості й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації, наказом Держстату України від 31.05.2019р. №180 затверджено новий бланк форми державного статистичного спостереження №1–П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами»  (для юридичних осіб та для фізичних осіб-підприємців), яка надається не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним, починаючи зі звіту за січень 2020 року. Також затверджені нові Роз’яснення за №19.1.2-12/10-19 від 31.05.2019р. щодо форми державного статистичного спостереження №1–П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами».

Роз’яснення щодо показників форми ДСС №1–П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» від 06.07.2018р. №17.4-12/6 з 01 лютого 2020 року є недійсними.

У бланку форми ДСС №1–П (місячна) для заповнення показників залишено лише графу 1, яка уміщує кількість виробленої за звітний місяць продукції (валове виробництво), та графу 2, яка уміщує кількість запасів виробленої продукції на кінець звітного місяця.

У Роз’ясненнях щодо форми державного статистичного спостереження №1–П (місячна) розділ І «Загальні положення» пункт 3 викладено у наступній редакції: «Значення показників форми за графами 1, 2 мають формат представлення в числах залежно від одиниці вимірювання продукції, зазначеної у графі 3 Номенклатури:

 • за одиницями вимірювання: «елемент», «пара», «штука» – у цілих числах;
 • за іншими одиницями вимірювання – з одним десятковим знаком(після коми)».

У розділі ІІ «Показники форми» проведено упорядкування пунктів 1–11 відповідно змін, внесених до бланку форми ДСС №1–П (місячна).

Додатково повідомляємо, що 30 січня 2020 року в Головному управлінні статистики у Вінницькій області відбудеться комплексна інструктивна нарада з питань надання звітності з діяльності підприємств у 2019–2020 роках та основних вимог щодо заповнення і контролю державних статистичних спостережень з питань статистики промисловості.

Розраховуємо на Ваше розуміння дотримання вимог чинного законодавства з питань державної статистики, своєчасне та якісне надання Вами даних для проведення державного статистичного спостереження за формою №1–П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» у 2020 році.

Перший заступник начальника                                            Світлана РИБАЛКО

 

Наталія  Гаврилюк   52 57 62  


До уваги  респондентів, звітуючих  в електронному вигляді за формою державних статистичних спостережень  
37-сг «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур»

Шановні респонденти, які звітують за статистичною формою 37-сг (місячна) «Звіт  про  збирання  врожаю сільськогосподарських  культур» в електронному вигляді, звертаємо Вашу увагу на те, що:

 • статистична форма 37-сг «Звіт  про  збирання  врожаю сільськогосподарських  культур» подається органу державної статистики за місцем здійснення діяльності респондента, що займається посівом та збиранням сільськогосподарської продукції, тобто, за місцем знаходження землі. Відповідно, у звіті код території за класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (далі – КОАТУУ) проставляється по тому населеному пункту, де знаходиться земля. Особливу увагу на це звернути респондентам, які мають місцеві одиниці і всі звіти по ним, як правило, кодують кодом території реєстрації головного підприємства, а не кодом населеного пункту, де знаходиться земля;
 • звіти кодуються десятизначним кодом КОАТУУ, тобто, на рівні населеного пункту, де знаходиться земля, що передбачено комплексом електронної обробки інформації (далі – КЕОІ) за даною формою. Якщо, наприклад, код КОАТУУ проставити лише на рівні району, або код, який не відповідає місцевій одиниці, а є кодом головного підприємства, або взагалі помилковий код території, то при послідуючій обробці звітності в Головному управлінні статистики у Вінницькій області (далі – ГУС у Вінницькій області) дані звіти в автоматичному режимі не підливаються до КЕОІ по цій формі, а потребують додаткового опрацювання. По кожному з них фахівцями ГУС у Вінницькій області здійснюється візуальний пошук по адресі і перекодування в ручному режимі коду КОАТУУ. Це значно ускладнює і гальмує обробку та отримання даних в цілому по області і є вкрай небажаним, враховуючи дуже стислі терміни обробки даної звітності;
 • щоразу, в обов’язковому порядку, при підготовці електронного звіту до відправки необхідно в Головному меню → Пункт довідники → Картка підприємства → Територія → Вкладки «додатково» → Код КОАТУУ –проставити або перевірити правильність вказання коду території. В даному випадку – десятизначний код населеного пункту за КОАТУУ, де знаходиться земля. В переважній більшості випадків, як показує практика, і не тільки по цій формі, респонденти цього не роблять, внаслідок чого порушується технологія опрацювання електронної звітності.

Розраховуємо на співпрацю та дотримання вищевказаних вимог.


 

Про затвердження типових форм первинної облікової документації для сільських, селищних та міських рад

Роз’яснення щодо відображення
мобілізованих працівників у державній
статистичній звітності з праці


      Указом Президента України від 17.03.2014р. № 303/2014 «Про часткову мобілізацію», затвердженим Законом України від 17.03.2014р. №1126-VII, було оголошено проведення часткової мобілізації.

Законом України від 27.03.2014р. №1169-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації» (набрав чинності з 1 квітня 2014р.) унесено зміни до законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Відповідно до ст.2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» окремим видом служби є військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період.
У зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» від 20.05.2014 №1275-VII усі працівники, які були звільнені з роботи у зв’язку із призовом на військову службу під час мобілізації, мають бути поновлені роботодавцем на роботі.

За громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше, як на один рік, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форм власності.
      Щодо відображення такої категорії працівників у формах державної статистичної звітності з праці зазначаємо наступне.

У ф. №1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» працівники, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, відображаються лише у рядку 3070 «Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду». При цьому вищезгадані працівники не включаються до середньооблікової кількості штатних працівників по аналогії з працівниками, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною. Так само, не слід їх відображати і в показниках руху кадрів та фонду робочого часу.
       У ф.№1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» нарахування згаданим працівникам відображаються у показнику рядка 1020 «Фонд оплати праці усіх працівників», без відображення їхньої кількості у рядку 1040 «Середньооблікова кількість штатних працівників».


Щодо відображення у статистичній звітності
з праці за фф.№1-ПВ (місячна), (квартальна)
нарахувань мобілізованим працівникам


   У зв’язку із запитами респондентів державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", які надходять до Головного управління статистики у Вінницькій області, після набрання чинності Порядком виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 105 (далі – Порядок), повідомляємо наступне.

Законом України від 14.05.2015р. № 433-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду" (набрав чинності з 15 травня 2015 р.) унесено зміни зокрема до Кодексу законів про працю (КЗпП).
У статті 119 КЗпП "Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків" змінено редакцію частин третьої та четвертої, які після внесення змін мають наступний зміст:

У пункті 4 Порядку зазначається, що для виплати таких компенсацій із бюджету підприємство, установа, організація подає щомісячно органу соціального захисту населення звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам. Тобто кошти для зазначених виплат підприємство отримує після здійснення фактичних нарахувань мобілізованим працівникам."За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
    Згідно з п. 1.3 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13 січня 2004 року № 5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за № 114/8713 (далі – Інструкція), до фонду оплати праці включаються нарахування найманим працівникам у грошовій та натуральній формі (оцінені в грошовому вираженні) за відпрацьований та невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат.

Також звертаємо увагу, що у формах державних статистичних спостережень відображаються нарахування працівникам підприємства у відповідності до розрахунково-платіжних документів незалежно від терміну їхніх фактичних виплат. Зазначені суми наводяться до утримання податків та внесків працівників на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. (п. 1.4 Інструкції).
Враховуючи вищезазначене, рекомендуємо інформацію про нарахування працівникам, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, у державній статистичній звітності з праці відображати в рядку 1020 «Фонд оплати праці усіх працівників» форми № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» (далі – форма № 1-ПВ (місячна).

За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".Запрошуємо респондентів Вінницькій області подавати статистичну звітність в електронному вигляді З січня 2010 року у Вас є можливість подати статистичну звітність в електронному вигляді. Така технологія дозволяє підготувати звіт за допомогою програмного забезпечення, яке використовується в суб’єкта господарської діяльності, зекономити час працівників на відвідування підрозділу статистики, своєчасно і оперативно мати інформацію щодо зміни форм статистичної звітності.
    При цьому вищезгадані працівники не включаються до середньооблікової кількості штатних працівників (рядок 1040 форми № 1-ПВ (місячна), а відображаються лише в обліковій кількості штатних працівників на кінець звітного періоду (рядок 3070 форми № 1-ПВ (квартальна). Відповідно нарахування цим працівникам не включаються до фонду оплати праці штатних працівників (рядок 1070 форми № 1-ПВ (місячна).

До уваги суб’єктів господарювання!

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію», наказів Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» від 11 жовтня 2010р. №457 і «Про внесення змін до наказу Держспоживстандарту України від 11.10.2010р. № 457» від 29 листопада 2010р. №530, затверджено національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010 на заміну ДК 009:2005, який набув чинності з 1 січня 2012 р.

Разом із тим, чинність та дія «старого» Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2005) продовжено на весь період 2012 року (згідно із пунктом 4 зазначеного вище наказу зі змінами, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 листопада 2010р. №530), але, звертаємо Вашу увагу на те, що 31.12.2012 року дія Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2005) припиняється.

В зв’язку із викладеним, як зазначає Державна реєстраційна служба -(лист-роз’яснення від 27.12.2011р. за №785-7-25-11), з метою вжиття всіх необхідних заходів щодо забезпечення своєчасного введення в дію КВЕД- 2010 та усунення можливості виникнення у зв'язку із цим черг, що можуть ускладнити та уповільнити процес державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців, рекомендуємо:

- використовувати Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за «Класифікацією видів економічної діяльності КВЕД-2010» на головній сторінці офіційного веб-сайту Держкомстату (www.ukrstat.gov.ua) та головній сторінці веб-сайту Головного управління статистики у Вінницькій області (www.vn.ukrstat.gov.ua);

- під час звернення до державного реєстратора щодо проведення будь-яких реєстраційних дій в ЄДР у відповідній реєстраційний картці зазначати відомості видів економічної діяльності за КВЕД-2010.

 

Про запровадження в державну статистичну діяльність нової Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010)

Система статистичних класифікацій не статична і тому, зважаючи на зміни у світовій економіці та суспільстві, виникає потреба в їх перегляді.

Впровадження статистичних класифікацій дає можливість підняти на якісно новий рівень статистичний аналіз стану національної економіки та прогнозування її розвитку, вивчення міжгалузевих питань, здійснення міжнародних зіставлень.

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію», наказів Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» від 11 жовтня 2010р. №457 і «Про внесення змін до наказу Держспоживстандарту України від 11.10.2010р. № 457» від 29 листопада 2010р. №530, затверджено національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010 на заміну ДК 009:2005, який набуває чинності з 1 січня 2012р.

Впровадження в державну статистичну діяльність нової Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010), гармонізованої з міжнародною статистичною Класифікацією видів економічної діяльності Європейського Співтовариства NACE rev.2, є однією із найважливіших умов розвитку національної статистики, адаптованої до умов глобалізованої економіки.

Для можливості здійснення перекодування з КВЕД-2005 на КВЕД-2010 (яке є обов’язковим для всіх) у спокійному, робочому режимі, запобігання виникнення черг в органах державної реєстрації, органах державної статистики, інших неприємних ситуацій та незручностей, які можуть виникати та заважати роботі респондентів, чинність національного класифікатора України “Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2005 буде скасовано 31 грудня 2012 року. Тобто, протягом 2012 року одночасно будуть діяти класифікатори КВЕД-2005 та КВЕД-2010 і процес перекодування буде здійснюватись протягом всього 2012 року.

Для забезпечення доступу респондентів і користувачів статистичної інформації до інформації про визначення кодів видів економічної діяльності за «Класифікацією видів економічної діяльності КВЕД-2010» на головній сторінці офіційного веб-сайту Держкомстату (www.ukrstat.gov.ua) та головній сторінці веб-сайту Головного управління статистики у Вінницькій області (www.vn.ukrstat.gov.ua) розміщено Сервіс для роботи користувачів з перехідними таблицями від КВЕД-2005 до КВЕД-2010.

Крім цього, повідомляємо, що при формуванні довідки з ЄДРПОУ, у випадку наявності у суб’єкта хоча б одного виду діяльності за КВЕД-2010 довідка формується із зазначенням видів діяльності виключно за КВЕД-2010, у іншому випадку, довідка формується з кодами видів діяльності за КВЕД-2005.

 

Прийнято нову статистичну класифікацію КВЕД (ДК009:2010)

Інформаційне повідомлення

Шановні респонденти та користувачі статистичної інформації!

У зв’язку із швидким розвитком технологій, особливо у сфері інформаційної та комунікаційної діяльності, появою нових типів спеціалізації підприємств і поділом виробництва на операції, під егідою Статистичної Комісії ООН було здійснено всесвітній перегляд міжнародних статистичних класифікацій видів діяльності та продукції, у рамках якого на європейському рівні були прийняті центральні статистичні класифікації – Класифікація видів економічної діяльності (NACE, rev.2) та Класифікація продукції за видами економічної діяльності (СРА-2008).

Україна є активним учасником міжнародної співпраці у рамках європейського статистичного простору, який, окрім країн-членів Європейського Союзу, включає країни Європейської асоціації вільної торгівлі, що сприяє входженню нашої держави до європейської та світової спільноти, піднесенню її міжнародного авторитету. Потреба в гармонізації національних статистичних класифікацій з їх міжнародними аналогами обумовила перегляд існуючої системи національних статистичних класифікацій видів економічної діяльності та продукції.
Затверджений Держспоживстандартом (наказ від 11 жовтня 2010 р. № 457 із змінами від 29 листопада 2010 року № 530) національний класифікатор України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД) повністю відповідає європейській Класифікації видів економічної діяльності (NACE, rev.2) і набуває чинності з 01 січня 2012 року. З цього моменту розроблення державної статистичної інформації здійснюватиметься органами державної статистики за новою КВЕД.
З огляду на те, що КВЕД використовується для представлення та аналізу статистичної, фінансової, митної, податкової, банківської та іншої економічної інформації, період з 01.01.2011 до 31.12.2012 є періодом проведення заходів щодо переходу органів державної статистики та інших органів державної влади, які є користувачами Класифікації, на нову КВЕД (ДК 009:2010).
Нова КВЕД (ДК 009:2010) та матеріали щодо її впровадження з метою інформування користувачів КВЕД та респондентів державних статистичних спостережень розміщені на головній сторінці веб-сайту Держкомстату за адресою www.ukrstat.gov.ua під іконкою "Проекти статистичних класифікацій (номенклатур)" у рубриці "Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)".
Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю під час реалізації заходів щодо запровадження КВЕД (ДК 009:2010) в державну статистичну діяльність.

 

Щодо класифікування за КВЕД видів послуг підпункту в) пункту 186.3 статті 186 Податкового кодексу України

 

У зв'язку із набуттям чинності з 1 січня 2011 року Податковим кодексом України (далі – Кодекс) до органів державної статистики надходять численні звернення суб'єктів господарювання щодо застосування кодів Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) для цілей нарахування та сплати податку на додану вартість. Частина звернень містить прохання визначити коди видів діяльності за КВЕД для видів послуг, перелічених у вищезазначеному підпункті Кодексу. Решта запитів містить прохання дописувачів віднести види діяльності, що ними здійснюються, до видів послуг (консультаційних, інжинірингових, бухгалтерських тощо) у контексті підпункту в) пункту 186.3 статті 186 Кодексу.

Зважаючи на це, Держкомстат повідомляє про наступне.

КВЕД побудована на основі статистичної Класифікації видів економічної діяльності Європейського Союзу (NACE), яка є європейським статистичним стандартом оброблення та поширення статистичної інформації. Відповідно до принципів побудови, переважно однакові або подібні види економічної діяльності у КВЕД об'єднані в угруповання, яким надані узагальнені назви та унікальні коди.

Об'єктами класифікації в КВЕД є види економічної діяльності суб'єктів господарювання, які на найвищих рівнях класифікації групуються у галузі. Під економічною діяльністю у КВЕД розуміють процес виробництва продукції (товарів та послуг), який здійснюється з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устатковання, робочої сили, технологічних процесів тощо. З огляду на це, коди видів економічної діяльності суб'єктів господарювання визначаються з урахуванням таких економічних факторів, як витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції (товарів та послуг).

Таким чином, види послуг, у тому числі і зазначені у підпункті в) пункту 186.3 статті 186 Кодексу, не є об'єктами класифікації в КВЕД. За КВЕД може бути класифікована саме економічна діяльність з надання (постачання) послуг. При цьому слід зазначити, що об'єктом класифікації може бути тільки та діяльність з надання послуг, яка створює валову додану вартість (економічний результат) і виконується на замовлення інших суб'єктів (юридичних або фізичних осіб).

Відповідно до статистичної методології, діяльність з надання зазначених у підпункті в) пункту 186.3 статті 186 Кодексу послуг може бути класифікована у позиціях КВЕД, наведених нижче, однак, для однозначного визначення класифікаційного коду за КВЕД, що відповідає виду економічної діяльності суб'єкта господарювання, необхідна детальна інформація як щодо самого суб’єкта господарювання, так і щодо сфери й характеру його діяльності:

- діяльність з надання консультацій класифікується за КВЕД в залежності від предмету консультування, сфери та характеру діяльності суб'єкта господарювання. Так, наприклад, консультування з питань комерційної діяльності (консалтинг) відноситься до підкласу 74.14.0 "Консультування з питань комерційної діяльності та управління", консультування з питань безпеки промислових об'єктів, помешкань і громадських будинків – до підкласу 74.60.0 "Проведення розслідувань та забезпечення безпеки", медичне консультування або надання консультацій у рамках соціальної допомоги – до відповідних підкласів розділу
85 "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги", діяльність продавців-консультантів класифікується у відповідних підкласах груп 52.1 – 52.6 розділу 52 "Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку" разом із діяльністю магазину, від імені якого ними надаються консультаційні послуги, тощо;

- надання інжинірингових послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) відноситься до підкласу 74.20.1 "Діяльність у сфері інжинірингу" КВЕД, яка, окрім означеної діяльності, включає також діяльність у сфері архітектури. При цьому підклас 74.20.1, на відміну від визначення інжинірингу, наведеного у підпункті 14.1.85 Кодексу, не включає проведення наукових досліджень, яке за КВЕД класифікується у відповідних підкласах класу 73.10 "Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук" залежно від галузі науки;

- надання інженерних послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) складно однозначно класифікувати за КВЕД і через відсутність визначення їх змісту у чинному законодавстві, і з огляду на те, що діяльність  з надання цих послуг не передбачена базовою класифікацією NACE. Попри це, якщо розглядати зазначену діяльність як єдиний (основний) вид економічної діяльності суб'єкта господарювання, у штаті якого працюють фахівці переважно інженерних спеціальностей, то її можна класифікувати у підкласах класу 74.20 "Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії" або у підкласі 74.30.0 "Технічні випробування та дослідження" в залежності від сфери діяльності суб'єкта господарювання.
В іншому разі надання інженерних послуг класифікується разом із діяльністю з виробництва товарів в залежності від виду кінцевої продукції у відповідних підкласах секцій С "Добувна промисловість", D "Переробна промисловість" (розділи 27-36) та Е "Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води";

- надання адвокатських послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) класифікується у підкласі 74.11.1 "Адвокатська діяльність";

- надання юридичних послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) класифікується у підкласі 74.11.2 "Нотаріальна та інша юридична діяльність";

- надання бухгалтерських та аудиторських послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) класифікується у підкласі 74.12.0 "Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту";

- надання актуарних послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) відноситься до сфери недержавного страхування (розділ 66 "Страхування"), але, з огляду на відсутність чіткого законодавчого визначення таких послуг, діяльність з надання цих послуг може бути віднесена також і до інших підкласів КВЕД в залежності від сфери діяльності суб'єкта господарювання, який здійснює зазначену діяльність;

- надання послуг з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення

класифікується в залежності від виду програмного забезпечення: до підкласу 72.21.0 "Розроблення стандартного програмного забезпечення" відноситься діяльність, пов'язана із системними пакетами програм, службовими та ігровими програмами, а до підкласу 72.22.0 "Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення" – діяльність, пов'язана з індивідуальним програмним забезпеченням;

- оброблення даних відноситься до підкласу 72.30.0 "Оброблення даних";

- надання консультацій з питань інформатизації класифікується у підкласі 72.10.0 "Консультування з питань інформатизації", окрім консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем, віднесеного до підкласу 72.22.0 "Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення";

- надання інформації у сфері інформатизації класифікується у підкласі 72.40.0 "Діяльність, пов'язана з банками даних";

- надання інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем, класифікується у відповідних підкласах розділу 72 "Діяльність у сфері інформатизації" в залежності від змісту цих послуг.

Отже, з огляду на вищезазначене, Держкомстат інформує, що класифікаційні коди видів економічної діяльності суб'єкта господарювання за КВЕД не можуть бути визначальним критерієм для застосування щодо нього підпункту в) пункту 186.3 статті 186 Кодексу. Зважаючи на переважно статистичне призначення КВЕД, її використання для інших цілей, зокрема задля нарахування податку на додану вартість, може здійснюватися за власними правилами органів державної влади, які супроводжують і відповідають за належне пояснення такого використання.

 

Про впровадження системи електронної звітності в системі органів державної статистики Вінницької області

Керівникам підприємств,
установ, організацій

Про впровадження системи електронної
звітності в системі органів державної
статистики Вінницької області

Шановні респонденти!

На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007р. № 653-р «Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» наказу Держкомстату України №439 від 20.11.2009р., Головне управління статистики у Вінницькій області запроваджує в органах державної статистики області систему електронної звітності, із застосуванням електронного цифрового підпису засобами телекомунікаційного зв’язку, починаючи зі звітів за 2009 рік.

Основна мета впровадження системи електронної звітності – спрощення для респондентів процедури подання статистичної та фінансової звітності. ЇЇ переваги полягають в значній економії часу у процесі подання звітності, зменшення кількості помилок респондентів за рахунок первинного контролю при заповненні електронних форм згідно з діючими вимогами, при цьому, звітність надана в електронному вигляді не вимагає надання паперової копії, є можливість отримання роздрукованої версії заповненого статистичного звіту.

Порядок подання електронної звітності до органів державної статистики розроблено відповідно до положень законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», а також Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452, та Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1453. Вищеназваний порядок та нормативно-правова база з даного питання розміщені на сайті Державного комітету статистики України (www.ukrstat.gov.ua).

Подання респондентом електронної звітності здійснюється на добровільних засадах та за його ініціативою. Респондент, який виявив бажання подавати електронні звіти керується чинним законодавством України, у тому числі і в частині термінів подання статистичної звітності за відповідні звітні періоди.

Головне управління статистики у Вінницькій області запрошує всіх респондентів м.Вінниці та області до співпраці щодо запровадження системи електронної звітності починаючи зі звітів за 2009 рік.

За довідками звертатись: тел. (0432) 52 57 60, (0432) 52 59 94

Останнє оновлення на П'ятниця, 30 квітня 2021, 13:54
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області

 

istanbul evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat cialis fiyatları cialis 20 mg viagra fiyatı viagra krem

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com