ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Населення (1995-2010рр.) Печать
Статистична інформація 2010

(на 1 січня)


Кількість наявного населення

Кількість постійного населення

всього,
тис. осіб

у тому числі

всього,
тис. осіб

у тому числі

міське

сільське

чоловіки

жінки

1995

1889,7

889,8

999,9

1875,6

847,6

1028,0

1996

1875,2

882,1

993,1

1861,4

842,5

1018,9

1997

1860,5

873,2

987,3

1846,8

837,6

1009,2

1998

1844,6

864,4

980,2

1830,9

831,6

999,3

1999

1828,7

854,3

974,4

1814,3

825,1

989,2

2000

1811,0

844,3

966,7

1797,1

818,4

978,7

2001

1791,0

831,5

959,5

1780,0

811,4

968,6

20021

1772,4

818,9

953,5

1763,9

804,7

959,2

2003

1753,9

816,4

937,5

1746,8

797,7

949,1

2004

1736,2

814,3

921,9

1729,2

790,1

939,1

2005

1720,1

813,1

907,0

1713,1

783,1

930,0

2006

1701,6

811,9

889,7

1694,5

774,4

920,1

2007

1686,5

813,0

873,5

1679,4

804,0

875,4

2008

1672,2

812,9

859,3

1665,1

761,2

903,9

2009

1660,0

812,6

847,4

1652,9

755,9

897,0

2010

1650,6

814,2

836,4

1643,5

752,6

890,9

1 За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року.


 

Розподіл постійного населення за віком на початок року, тис. осіб

У тому числі у віці:

0-14 років

15-24 років

25-44 років

45-64 років

65 і
понад
років

молодшому за працездатний

працездатному

старшому за працездатний

1995

1875,6

369,7

250,8

485,2

453,2

316,7

393,9

985,7

496,0

1996

1861,4

364,8

249,2

484,1

443,7

319,6

389,5

978,7

493,2

1997

1846,8

360,6

245,5

484,1

440,9

315,7

384,1

971,6

491,1

1998

1830,9

354,6

240,5

484,5

438,3

313,0

378,7

960,8

491,4

1999

1814,3

344,6

239,6

485,6

440,9

303,6

371,1

955,3

487,9

2000

1797,1

332,3

240,2

485,3

443,6

295,7

360,1

952,0

485,0

2001

1780,0

319,4

241,7

484,8

441,6

292,5

347,1

957,6

475,3

20021

1763,9

305,4

244,4

483,1

437,7

293,3

334,1

959,1

470,7

2003

1746,8

293,4

247,3

479,6

425,3

301,2

319,7

964,3

462,8

2004

1729,2

281,9

248,9

475,5

417,3

305,6

308,0

965,3

455,9

2005

1713,1

272,4

249,5

470,6

410,8

309,8

297,0

963,2

452,9

2006

1694,5

263,3

248,3

465,2

408,6

309,1

287,1

963,2

444,2

2007

1679,4

255,9

247,9

459,4

407,8

308,4

279,2

961,0

439,2

2008

1652,9

247,1

239,9

452,9

414,5

298,5

267,7

952,9

432,3

2009

1643,5

245,0

231,8

455,8

416,4

294,5

264,7

947,3

431,5

1За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року.


 

Кількість народжених, осіб

Частка дітей  народжених жінками, які перебували у незареєст-рованому шлюбі, %

Кількість померлих, 
осіб

Природний приріст населення,  осіб

Міграція
населення
за межі регіону приріст,
(скорочення) населення,
тис. осіб

Кількість зареєстро-
ваних
шлюбів,
одиниць

Кількість зареєстро-
ваних розлучень,
одиниць

1995

19987

12,8

32549

–12562

–1,9

16553

6067

1996

19284

13,7

32231

–12947

–1,8

12561

5803

1997

18281

15,6

31249

–12968

–2,9

13370

5949

1998

16773

16,2

30177

–13404

–2,5

11817

5560

1999

15859

17,3

29872

–14013

–3,7

13056

5615

2000

15093

16,4

30340

–15247

–4,7

10422

5971

2001

14563

17,7

29334

–14771

–6,1

11220

5871

2002

15077

17,9

29378

–14301

–1,9

11676

6273

2003

15048

17,8

29865

–14817

–2,8

13333

6148

2004

15525

19,6

29283

–13758

–2,3

9922

6118

2005

15174

19,7

30957

–15783

–2,8

11584

6432

2006

16287

19,0

29315

–13028

–2,1

12730

6174

2007

16711

19,2

29428

–12717

–1,5

14991

6436

2008

17915

18,7

28492

–10577

–1,0

11508

5945

2009

18053

19,3

26873

–8820

–0,6

11270

5461

 


 

Розподіл померлих дітей у віці до 1 року за статтю, осіб

обидві статі

хлопчики

дівчата

1995

246

135

111

1996

211

118

93

1997

190

111

79

1998

187

111

76

1999

166

102

64

2000

152

94

58

2001

134

63

71

2002

141

80

61

2003

105

71

34

2004

123

79

44

2005

139

90

49

2006

150

89

61

2007

174

108

66

2008

175

112

63

2009

149

78

71

(на 1000 населення)

 

кількість народжених

кількість померлих

природний приріст, (скорочення)

смертність дітей до 1 року1

кількість зареєстрованих шлюбів

кількість зареєстрованих розлучень

1995

10,6

17,3

–6,7

12,3

8,8

3,2

1996

10,3

17,3

–7,0

10,9

6,7

3,1

1997

9,9

16,9

–7,0

10,3

7,2

3,2

1998

9,1

16,4

–7,3

11,0

6,4

3,0

1999

8,7

16,4

–7,7

10,3

7,2

3,1

2000

8,4

16,8

–8,4

9,9

5,8

3,3

2001

8,2

16,5

–8,3

9,1

6,3

3,3

2002

8,6

16,7

–8,1

9,4

6,6

3,6

2003

8,6

17,1

–8,5

7,0

7,6

3,5

2004

9,0

16,9

–7,9

8,0

5,7

3,5

2005

8,9

18,1

–9,2

9,1

6,8

3,8

2006

9,6

17,3

–7,7

9,3

7,5

3,6

2007

10,0

17,5

–7,5

10,5

8,9

3,8

2008

10,8

17,1

–6,3

9,8

6,9

3,6

2009

10,9

16,2

–5,3

8,3

6,8

3,3

 

На 1000 народжених живими

(число народжених на 1000 жінок відповідного віку)

 

Коефіцієнти народжуваності за віком матері

Сумарний
коефіцієнт
народжуваності2

15-491

15-191

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-491

1995

47,0

70,3

134,2

76,2

29,8

10,8

1,9

0,1

1,6

1996

45,1

68,7

129,6

73,1

28,5

9,3

1,9

0,1

1,6

1997

42,6

62,1

122,5

71,6

28,1

9,9

1,8

0,1

1,5

1998

39,0

56,5

112,6

64,8

27,7

9,0

1,7

0,1

1,4

1999

36,9

47,8

108,0

63,6

27,7

8,9

1,8

0,0

1,3

2000

35,2

42,8

105,7

57,9

28,0

9,0

1,8

0,2

1,2

2001

34,1

39,6

105,7

60,6

27,1

8,2

1,8

0,0

1,2

2002

35,3

37,1

107,0

67,5

30,6

9,6

1,9

0,1

1,3

2003

35,3

35,5

104,5

67,1

33,0

10,7

2,1

0,1

1,3

2004

36,6

35,4

105,2

71,7

33,9

11,1

2,3

0,1

1,3

2005

35,9

32,8

97,8

71,6

36,5

12,3

2,0

0,2

1,3

2006

38,7

32,7

101,2

80,6

41,2

13,8

2,2

0,1

1,4

2007

40,0

35,4

101,2

81,9

43,1

14,9

2,6

0,1

1,4

2008

43,2

34,5

106,8

90,2

48,6

17,4

2,9

0,1

1,5

2009

44,0

34,2

103,4

91,2

53,3

19,1

3,6

0,1

1,5

1 До цих груп відповідно включено число народжених у матерів до 15 і старше 49 років.
2 На одну жінку.


 

Всього померлих, осіб

З них від :

хвороб системи кровообігу

новоутворень

зовнішніх причин
смерті

хвороб органів травлення

хвороб органів дихання

деяких інфекційних та паразитарних хвороб

2005

30957

21856

3128

2458

897

918

295

2006

29315

20946

3052

2195

889

728

266

2007

29428

20470

3181

2369

995

845

285

2008

28492

19889

3225

2131

996

704

272

2009

26873

19275

3036

1740

826

671

265

 


Період, за який розраховані показники (роки)

Середня очікувана тривалість життя при народженні, обидві статі, років

У тому числі

чоловіки

жінки

1995-1996

67,69

62,24

73,07

1996-1997

67,68

62,29

73,02

1997-1998

67,92

62,53

73,22

1998-1999

68,84

63,43

74,13

1999-2000

67,91

63,29

73,55

2000-2001

2001-2002

69,48

64,18

74,75

2002-2003

69,41

64,02

74,83

2003-2004

69,30

63,79

74,91

2004-2005

68,77

63,01

74,76

2005-2006

68,78

63,00

74,78

2006-2007

69,02

63,20

75,02

2007-2008

69,20

63,32

75,33

2008-2009

70,37

64,91

75,83

Обновлено 12.04.2011 12:38
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області