ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової діяльності (щомі Печать
Статистична інформація 2010

Фінансові результати від звичайної діяльності підприємств до оподаткування
за видами промислової діяльності

(тис.грн.)

 

Фінансовий
результат
(сальдо)

Підприємства, які одержали
прибуток

Підприємства, які одержали
збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

Промисловість1

–2674,6

48,5

43255,8

51,5

45930,4

Добувна промисловість

–888,7

16,7

83,3

888,7

добування паливно-енергетичних корисних
копалин

добування корисних
копалин, крім паливно-енергетичних

–888,7

16,7

83,3

888,7

Переробна промисловість

11619,6

51,0

40751,2

49,0

29131,6

у тому числі
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

3100,9

51,2

17719,5

48,8

14618,6

легка промисловість

–114,7

38,1

311,0

61,9

425,7

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

–59,9

44,4

311,0

55,6

370,9

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

2

2

2

2

2

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

15905,6

55,6

16623,4

44,4

717,8

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

–51,3

62,5

215,7

37,5

267,0

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

2

2

2

2

2

хімічна та нафтохімічна промисловість

1178,7

57,1

1738,3

42,9

559,6

хімічне виробництво

724,8

66,7

1192,7

33,3

467,9

виробництво гумових та пластмасових виробів

453,9

50,0

545,6

50,0

91,7

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

–1855,9

38,9

416,0

61,1

2271,9

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

–1231,9

56,3

606,9

43,7

1838,8

машинобудування

–4870,5

54,7

2927,2

45,3

7797,7

виробництво машин та устатковання

579,6

56,0

2527,5

44,0

1947,9

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

–249,3

54,5

316,5

45,5

565,8

виробництво транспортних засобів та устатковання

–5200,8

50,0

83,2

50,0

5284,0

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

–13405,5

35,3

2504,6

64,7

15910,1


1 Дані наведено без малих підприємств.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.

(тис.грн.)

 

Фінансовий
результат
(сальдо)

Підприємства, які
одержали прибуток

Підприємства, які
одержали збиток

у % до
загальної
кількості
підприємств

фінансовий
результат

у % до
загальної
кількості
підприємств

фінансовий
результат

Промисловість1

56711,4

48,5

108655,3

51,5

51943,9

Добувна промисловість

–4244,1

16,7

105,0

83,3

4349,1

добування паливно-енергетичних корисних копалин

–4244,1

16,7

105,0

83,3

4349,1

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

Переробна промисловість

59941,6

50,4

96447,0

49,6

36505,4

у тому числі
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

21689,7

47,6

41371,2

52,4

19681,5

легка промисловість

–195,6

33,3

531,1

66,7

726,7

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

–130,9

38,9

531,1

61,1

662,0

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

2

2

2

2

2

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

42172,8

55,6

43309,2

44,4

1136,4

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

–291,5

62,5

380,8

37,5

672,3

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

2

2

2

2

2

хімічна та нафтохімічна промисловість

1710,9

64,3

2701,4

35,7

990,5

хімічне виробництво

373,7

66,7

953,4

33,3

579,7

виробництво гумових та пластмасових виробів

1337,2

62,5

1748,0

37,5

410,8

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

–1611,8

41,2

1753,0

58,8

3364,8

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

2342,8

75,0

2413,6

25,0

70,8

машинобудування

–3412,0

49,1

3431,5

50,9

6843,5

виробництво машин та устатковання

–1582,2

56,0

2687,6

44,0

4269,8

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

–518,9

45,5

647,3

54,5

1166,2

виробництво транспортних засобів та устатковання

–1310,9

33,3

96,6

66,7

1407,5

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

1013,9

43,8

12103,3

56,2

11089,4

1 Дані наведено без малих підприємств.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.

(тис.грн.)

 

Фінансовий
результат
(сальдо)

Підприємства, які
одержали прибуток

Підприємства, які
одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

Промисловість1

110074,4

50,5

204905,5

49,5

94831,1

Добувна промисловість

–5298,1

16,7

636,0

83,3

5934,1

добування паливно-енергетичних корисних копалин

 

 

 

 

 

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

–5298,1

16,7

636,0

83,3

5934,1

Переробна промисловість

135616,7

52,4

179944,7

47,6

44328,0

у тому числі

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

86165,5

59,5

108264,0

40,5

22098,5

легка промисловість

–1817,9

23,8

186,8

76,2

2004,7

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

–1699,5

27,8

186,8

72,2

1886,3

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

...2

...2

...2

...2

...2

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

44485,7

33,3

46389,0

66,7

1903,3

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

–760,3

50,0

356,3

50,0

1116,6

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

...2

...2

...2

...2

...2

хімічна та нафтохімічна промисловість

7641,0

64,3

8157,6

35,7

516,6

хімічне виробництво

4715,9

66,7

5078,9

33,3

363,0

виробництво гумових та пластмасових виробів

2925,1

62,5

3078,7

37,5

153,6

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

–2348,8

29,4

3099,7

70,6

5448,5

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

6959,8

75,0

7787,8

25,0

828,0

машинобудування

–4262,9

54,7

5053,2

45,3

9316,1

виробництво машин та устатковання

–1536,0

52,0

3015,0

48,0

4551,0

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

–1682,3

50,0

1588,8

50,0

3271,1

виробництво транспортних засобів та устатковання

–1044,6

83,3

449,4

16,7

1494,0

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

–20244,2

47,1

24324,8

52,9

44569,0

1 Дані наведено без малих підприємств.

2 Інформація конфіденційна  відповідно до Закону України  “Про державну статистику”.

(тис.грн.)

 

Фінансовий
результат
(сальдо)

Підприємства, які
одержали прибуток

Підприємства, які
одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

Промисловість1

117029,0

49,6

233052,9

50,4

116023,9

Добувна промисловість

–7423,9

16,7

361,0

83,3

7784,9

добування паливно-енергетичних корисних копалин

–7423,9

16,7

361,0

83,3

7784,9

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

Переробна промисловість

137799,8

51,4

197016,2

48,6

59216,4

у тому числі
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

68997,8

56,1

94589,1

43,9

25591,3

легка промисловість

–1975,5

23,8

239,3

76,2

2214,8

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

–1858,6

27,8

239,3

72,2

2097,9

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

2

2

2

2

2

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

64626,0

44,4

66897,9

55,6

2271,9

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

–743,7

43,8

684,2

56,2

1427,9

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

2

2

2

2

2

хімічна та нафтохімічна промисловість

8672,9

71,4

9175,7

28,6

502,8

хімічне виробництво

4670,3

83,3

4955,3

16,7

285,0

виробництво гумових та пластмасових виробів

4002,6

62,5

4220,4

37,5

217,8

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

–11739,6

29,4

4159,6

70,6

15899,2

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

12631,6

75,0

13205,7

25,0

574,1

машинобудування

–2920,4

50,0

6978,9

50,0

9899,3

виробництво машин  та устатковання

–1774,1

45,8

4301,7

54,2

6075,8

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

195,5

50,0

2223,1

50,0

2027,6

виробництво транспортних засобів та устатковання

–1341,8

66,7

454,1

33,3

1795,9

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

–13346,9

47,1

35675,7

52,9

49022,6

1 Дані наведено без малих підприємств.

2 Інформація конфіденційна  відповідно до Закону України  “Про державну статистику”.

(тис.грн.)

 

Фінансовий
результат
(сальдо)

Підприємства, які одержали
прибуток

Підприємства, які одержали
збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

Промисловість1

199519,0

51,1

331439,0

48,9

131920,0

Добувна промисловість

–5472,3

33,3

964,0

66,7

6436,3

добування паливно-енергетичних корисних
копалин

добування корисних
копалин, крім паливно-енергетичних

–5472,3

33,3

964,0

66,7

6436,3

Переробна промисловість

207759,3

52,7

281414,0

47,3

73654,7

у тому числі
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

85914,0

57,3

117111,8

42,7

31197,8

легка промисловість

–2623,4

28,6

444,4

71,4

3067,8

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

–2482,3

33,3

444,4

66,7

2926,7

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

2

2

2

2

2

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

111358,7

44,4

114090,7

55,6

2732,0

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

–452,4

37,5

890,9

62,5

1343,3

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

2

2

2

2

2

хімічна та нафтохімічна промисловість

22210,4

78,6

22344,6

21,4

134,2

хімічне виробництво

15195,6

100,0

15195,6

виробництво гумових та пластмасових виробів

7014,8

62,5

7149,0

37,5

134,2

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

–12152,6

41,2

5657,0

58,8

17809,6

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

10130,6

75,0

10527,3

25,0

396,7

машинобудування

–6882,6

47,1

9077,4

52,9

15960,0

виробництво машин та устатковання

–5625,3

41,7

6230,4

58,3

11855,7

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

336,2

50,0

2409,8

50,0

2073,6

виробництво транспортних засобів та устатковання

–1593,5

60,0

437,2

40,0

2030,7

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

–2768,0

41,2

49061,0

58,8

51829,0


1 Дані наведено без малих підприємств.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.

(тис.грн.)

 

Фінансовий
результат
(сальдо)

Підприємства, які
одержали прибуток

Підприємства, які
одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

Промисловість1

132316,1

53,5

424725,6

46,5

292409,5

Добувна промисловість

–7997,7

41,7

3260,3

58,3

11258,0

добування паливно-енергетичних корисних копалин

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

–7997,7

41,7

3260,3

58,3

11258,0

Переробна промисловість

216137,4

54,9

357802,3

45,1

141664,9

у тому числі

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

90567,1

57,3

159967,0

42,7

69399,9

легка промисловість

–3061,4

28,6

705,0

71,4

3766,4

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

–2970,0

27,8

701,8

72,2

3671,8

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

...2

...2

...2

...2

...2

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

118342,9

55,6

121694,0

44,4

3351,1

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

–329,0

62,5

760,3

37,5

1089,3

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

...2

...2

...2

...2

...2

хімічна та нафтохімічна промисловість

34413,9

78,6

35172,9

21,4

759,0

хімічне виробництво

27050,9

100,0

27050,9

виробництво гумових та пластмасових виробів

7363,0

62,5

8122,0

37,5

759,0

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

–16180,8

29,4

10210,0

70,6

26390,8

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

13843,9

75,0

14391,9

25,0

548,0

машинобудування

–21959,4

54,7

13390,1

45,3

35349,5

виробництво машин та устатковання

–4949,6

52,0

9521,0

48,0

14470,6

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

–14342,5

54,5

3601,4

45,5

17943,9

виробництво транспортних засобів та устатковання

–2667,3

66,7

267,7

33,3

2935,0

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

–75823,6

41,2

63663,0

58,8

139486,6

1 Дані наведено без малих підприємств.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.

(тис.грн.)

 

Фінансовий
результат
(сальдо)

Підприємства, які
одержали прибуток

Підприємства, які
одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

Промисловість1

121920,8

53,6

417674,4

46,4

295753,6

Добувна промисловість

–7801,4

41,7

4943,3

58,3

12744,7

добування паливно-енергетичних корисних копалин

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

–7801,4

41,7

4943,3

58,3

12744,7

Переробна промисловість

198970,2

55,2

343223,0

44,8

144252,8

у тому числі
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

105188,4

54,4

176472,9

45,6

71284,5

легка промисловість

–2812,2

23,8

586,0

76,2

3398,2

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

–2690,7

22,2

583,0

77,8

3273,7

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

2

2

2

2

2

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

86626,4

55,6

90151,4

44,4

3525,0

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

298,7

62,5

1128,7

37,5

830,0

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

2

2

2

2

2

хімічна та нафтохімічна промисловість

29853,1

71,4

30654,4

28,6

801,3

хімічне виробництво

25000,2

83,3

25040,2

16,7

40,0

виробництво гумових та пластмасових виробів

4852,9

62,5

5614,2

37,5

761,3

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

–17247,8

41,2

10203,5

58,8

27451,3

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

16139,4

81,3

16659,4

18,7

520,0

машинобудування

–19701,7

55,8

15814,2

44,2

35515,9

виробництво машин та устатковання

–3307,5

50,0

10933,0

50,0

14240,5

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

–13804,9

59,1

4442,0

40,9

18246,9

виробництво транспортних засобів та устатковання

–2589,3

66,7

439,2

33,3

3028,5

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

–69248,0

37,5

69508,1

62,5

138756,1

1 Дані наведено без малих підприємств.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.

(тис.грн.)

 

Фінансовий
результат
(сальдо)

Підприємства, які одержали
прибуток

Підприємства, які одержали
збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

Промисловість1

212280,7

54,3

494367,7

45,7

282087,0

Добувна промисловість

–3377,7

41,7

8805,3

58,3

12183,0

добування паливно-енергетичних корисних копалин

добування корисних
копалин, крім паливно-енергетичних

–3377,7

41,7

8805,3

58,3

12183,0

Переробна промисловість

289632,5

56,1

417912,0

43,9

128279,5

у тому числі
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

137602,6

54,4

197675,2

45,6

60072,6

легка промисловість

–2520,1

23,8

842,9

76,2

3363,0

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

–2407,3

27,8

842,9

72,2

3250,2

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

2

2

2

2

2

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

112225,1

55,6

116501,1

44,4

4276,0

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

1608,0

68,8

2148,6

31,2

540,6

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

2

2

2

2

2

хімічна та нафтохімічна промисловість

41259,6

78,6

42095,7

21,4

836,1

хімічне виробництво

35683,8

83,3

35748,8

16,7

65,0

виробництво гумових та пластмасових виробів

5575,8

75,0

6346,9

25,0

771,1

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

–16919,7

41,2

11114,4

58,8

28034,1

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

19416,6

81,3

19913,6

18,7

497,0

машинобудування

–4456,4

53,8

25768,5

46,2

30224,9

виробництво машин та устатковання

11205,4

54,2

19810,3

45,8

8604,9

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

–13180,3

50,0

5483,8

50,0

18664,1

виробництво транспортних засобів та устатковання

–2481,5

66,7

474,4

33,3

2955,9

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

–73974,1

37,5

67650,4

62,5

141624,5

1 Дані наведено без малих підприємств.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.

(тис.грн.)

 

Фінансовий
результат
(сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, як одержали збиток

у % до
загальної
кількості
підприємств

фінансовий
результат

у % до

загальної
кількості підприємств

фінансовий
результат

Промисловість1

125071,1

54,3

484969,0

45,7

359897,9

Добувна промисловість

–13317,6

50,0

10709,4

50,0

24027,0

добування паливно-енергетичних корисних копалин

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

–13317,6

50,0

10709,4

50,0

24027,0

Переробна промисловість

211254,0

55,6

402783,6

44,4

191529,6

у тому числі

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

89458,2

57,7

196097,5

42,3

106639,3

легка промисловість

–2608,1

23,8

962,7

76,2

3570,8

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

–2467,1

27,8

962,7

72,2

3429,8

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

...2

...2

...2

...2

...2

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

65466,9

44,4

70685,0

55,6

5218,1

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

3558,8

81,3

3907,8

18,7

349,0

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

...2

...2

...2

...2

...2

хімічна та нафтохімічна промисловість

57007,3

78,6

57967,8

21,4

960,5

хімічне виробництво

52812,5

83,3

52986,5

16,7

174,0

виробництво гумових та пластмасових виробів

4194,8

75,0

4981,3

25,0

786,5

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

–16541,3

29,4

14639,0

70,6

31180,3

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

22138,7

75,0

23122,0

25,0

983,3

машинобудування

–8980,4

56,6

31892,3

43,4

40872,7

виробництво машин та устатковання

5744,5

56,0

23331,0

44,0

17586,5

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

–11573,4

54,5

8211,8

45,5

19785,2

виробництво транспортних засобів та устатковання

–3151,5

66,7

349,5

33,3

3501,0

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

–72865,3

37,5

71476,0

62,5

144341,3


1 Дані наведено без малих підприємств.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.

(тис.грн.)

Фінансовий
результат
(сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали
збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість1

148152,0

54,9

515255,4

45,1

367103,4

Добувна промисловість

–13189,6

50,0

12989,4

50,0

26179,0

добування паливно-енергетичних корисних копалин

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

–13189,6

50,0

12989,4

50,0

26179,0

Переробна промисловість

239814,2

57,0

433350,0

43,0

193535,8

у тому числі

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

114999,9

59,7

223197,2

40,3

108197,3

легка промисловість

–3133,6

23,8

443,9

76,2

3577,5

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

–3038,1

22,2

429,9

77,8

3468,0

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

...2

...2

...2

...2

...2

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

62904,4

44,4

68920,9

55,6

6016,5

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

4585,0

81,3

4836,0

18,7

251,0

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

...2

...2

...2

...2

...2

хімічна та нафтохімічна промисловість

59116,0

78,6

60198,5

21,4

1082,5

хімічне виробництво

54897,6

83,3

55186,9

16,7

289,3

виробництво гумових та пластмасових виробів

4218,4

75,0

5011,6

25,0

793,2

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

–16705,7

35,3

15144,3

64,7

31850,0

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

21895,1

75,0

22834,5

25,0

939,4

машинобудування

–5711,4

53,8

34179,5

46,2

39890,9

виробництво машин  та устатковання

8065,5

50,0

24547,7

50,0

16482,2

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

–10669,7

54,5

9276,2

45,5

19945,9

виробництво транспортних засобів та устатковання

–3107,2

66,7

355,6

33,3

3462,8

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

–78472,6

29,4

68916,0

70,6

147388,6


1 Дані наведено без малих підприємств.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали
прибуток

Підприємства, які одержали
збиток

у % до
загальної
кількості
підприємств

фінансовий результат

у % до
загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

Промисловість1

198514,1

56,2

570237,7

43,8

371723,6

Добувна промисловість

–11765,9

58,3

14284,5

41,7

26050,4

добування паливно-енергетичних корисних копалин

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

–11765,9

58,3

14284,5

41,7

26050,4

Переробна промисловість

282673,3

57,8

476524,2

42,2

193850,9

у тому числі

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

136754,1

58,4

241968,6

41,6

105214,5

легка промисловість

–4311,3

33,3

471,9

66,7

4783,2

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

–4217,9

27,8

450,1

72,2

4668,0

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

...2

...2

...2

...2

...2

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

65692,1

55,6

71781,3

44,4

6089,2

целюлозно-паперове
виробництво; видавнича діяльність

4738,6

87,5

4968,4

12,5

229,8

виробництво коксу,
продуктів нафтоперероблення

...2

...2

...2

...2

...2

хімічна та нафтохімічна промисловість

70804,5

71,4

72146,2

28,6

1341,7

хімічне виробництво

65092,6

66,7

65643,7

33,3

551,1

виробництво гумових та пластмасових виробів

5711,9

75,0

6502,5

25,0

790,6

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

–17553,7

35,3

15327,3

64,7

32881,0

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

24467,0

75,0

25285,7

25,0

818,7

машинобудування

–748,9

57,7

39704,4

42,3

40453,3

виробництво машин  та устатковання

11991,8

54,2

28721,8

45,8

16730,0

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

–9517,6

59,1

10524,5

40,9

20042,1

виробництво транспортних засобів та устатковання

–3223,1

66,7

458,1

33,3

3681,2

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

–72393,3

31,3

79429,0

68,7

151822,3


1
Дані наведено без малих підприємств.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.

(попередні дані)

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали
збиток

у % до
загальної
кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної
кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість1

263539,0

61,8

634093,4

38,2

370554,4

Добувна промисловість

–12885,3

50,0

18079,4

50,0

30964,7

добування паливно-енергетичних корисних копалин

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

–12885,3

50,0

18079,4

50,0

30964,7

Переробна промисловість

379356,8

63,1

537553,5

36,9

158196,7

у тому числі

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

160934,5

63,8

256363,9

36,2

95429,4

легка промисловість

–2971,5

26,3

527,8

73,7

3499,3

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

–2843,6

29,4

527,8

70,6

3371,4

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

...2

...2

...2

...2

...2

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

90939,1

60,0

96352,1

40,0

5413,0

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

4430,3

86,7

4686,1

13,3

255,8

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

...2

...2

...2

...2

...2

хімічна та нафтохімічна промисловість

75381,4

71,4

77212,9

28,6

1831,5

хімічне виробництво

69796,8

83,3

70178,8

16,7

382,0

виробництво гумових та пластмасових виробів

5584,6

62,5

7034,1

37,5

1449,5

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

7367,4

54,5

15446,4

45,5

8079,0

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

32429,4

80,0

32655,2

20,0

225,8

машинобудування

9796,7

65,9

50420,1

34,1

40623,4

виробництво машин  та устатковання

20201,6

63,2

35789,8

36,8

15588,2

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

–6644,1

71,4

14256,1

28,6

20900,2

виробництво транспортних засобів та устатковання

–3760,8

50,0

374,2

50,0

4135,0

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

–102932,5

52,9

78460,5

47,1

181393,0


1 Дані наведено без малих підприємств.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
Обновлено 20.04.2011 10:46
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області