ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності на кінець звітного періоду Печать
Статистична інформація 2010


на 31 грудня 2010 року

(тис.грн.)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на

1 січня 2010р.

на

31 грудня 2010р.

на

1 січня 2010р.

на

31 грудня 2010р.

Усього1

16804732,5

18512033,5

16535371,2

19571024,3

у тому числі

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

2545508,2

2956534,6

3683279,4

5058301,5

промисловість

5905054,6

6915254,4

6539801,0

7411269,9

будівництво

999427,5

848208,1

1022492,8

1188812,4

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1654531,0

1720132,3

3335216,3

4010217,7

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

457054,4

442252,2

760350,2

840934,7

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

946443,0

1029205,5

2269003,6

2797621,4

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

251033,6

248674,6

305862,5

371661,6

діяльність готелів та ресторанів

57758,3

68496,2

44200,0

32524,2

діяльність транспорту та зв'язку

470423,7

528206,2

389501,8

313950,1

фінансова діяльність

13338,0

15241,7

224343,8

233040,1

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

4785085,1

5000597,0

1230386,6

1247684,5

освіта

5781,0

6397,1

2395,3

2848,1

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

88822,7

89564,6

13523,6

20355,8

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

269441,7

354165,5

35237,5

36125,6

Продовження

 

Актив

витрати майбутніх періодів

необоротні активи та групи вибуття

на

1 січня 2010р.

на

31 грудня 2010р.

на

1 січня 2010р.

на

31 грудня 2010р.

Усього1

441149,3

454430,8

7156,9

7255,6

у тому числі

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

21065,6

24536,7

4026,0

3651,1

промисловість

240670,0

248513,0

2933,0

3159,0

будівництво

46979,3

82371,6

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

103643,6

69259,8

9,4

274,2

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

21080,2

493,6

оптова торгівля і посеред-ництво в оптовій торгівлі

16378,5

16820,9

9,4

132,9

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

66184,9

51945,3

141,3

діяльність готелів та ресторанів

3804,5

211,1

діяльність транспорту та зв'язку

4477,6

8558,0

26,8

7,9

фінансова діяльність

77,9

90,9

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям

20263,5

20488,0

161,7

163,4

освіта

37,7

36,6

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

42,9

186,3

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

86,1

178,8

Продовження

 

Пасив

власний капітал

забезпечення наступних витрат

і платежів

довгострокові зобов’язання

на

1 січня 2010р.

на

31 грудня 2010р.

на

1 січня 2010р.

на

31 грудня 2010р.

на

1 січня 2010р.

на

31 грудня 2010р.

Усього1

12248785,5

14112120,7

298963,8

176059,5

6488190,2

7703044,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

2294236,0

3244619,4

48549,8

38280,7

1484987,8

1962432,5

промисловість

3700982,0

4470409,4

37133,9

40311,0

2707806,1

3099643,4

будівництво

350354,5

271270,0

148763,1

37537,7

531310,3

565134,0

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

753688,1

835886,7

20850,1

20282,8

744942,0

969358,0

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–72246,3

–54185,4

746,4

315,0

160465,2

224625,7

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

613845,2

655567,3

1013,0

1131,6

487658,5

639976,6

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

212089,2

234504,8

19090,7

18836,2

96818,3

104755,7

діяльність готелів та ресторанів

28491,7

10949,0

15864,8

19898,3

31856,1

35654,1

діяльність транспорту та зв'язку

370127,3

332841,6

6227,8

2518,0

133675,9

133049,6

фінансова діяльність

126629,2

149772,8

1,0

1,0

62947,6

34224,4

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям

4282880,2

4358511,5

20097,4

15434,0

776497,9

891552,0

освіта

5467,9

6017,4

42,2

47,4

743,6

700,6

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

73740,9

79156,3

156,2

111,0

4343,8

4396,8

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

243054,6

332526,9

1237,5

1625,8

8388,5

6570,6

Продовження

 

Пасив

Баланс

поточні зобов’язання

доходи майбутніх періодів

на

1 січня 2010р.

на

31 грудня 2010р.

на

1 січня 2010р.

на

31 грудня 2010р.

на

1 січня 2010р.

на

31 грудня 2010р.

Усього1

14699190,4

16480321,4

53280,0

73198,5

33788409,9

38544744,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

2413303,6

2781648,1

12802,0

16043,2

6253879,2

8043023,9

промисловість

6226199,4

6936286,2

16337,2

31546,3

12688458,6

14578196,3

будівництво

1038470,8

1245449,6

0,9

0,8

2068899,6

2119392,1

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

3572789,1

3973185,9

1131,0

1170,6

5093400,3

5799884,0

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

1149513,5

1112919,2

6,0

6,0

1238484,8

1283680,5

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

2128739,0

2546723,8

578,8

381,4

3231834,5

3843780,7

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

294536,6

313542,9

546,2

783,2

623081,0

672422,8

діяльність готелів та ресторанів

29477,5

34678,9

72,7

51,2

105762,8

101231,5

діяльність транспорту та зв'язку

337762,2

367567,0

16636,7

14746,0

864429,9

850722,2

фінансова діяльність

48164,9

64359,5

17,0

15,0

237759,7

248372,7

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям

954857,7

1001082,2

1563,7

2353,2

6035896,9

6268932,9

освіта

1960,3

2516,4

8214,0

9281,8

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

21817,2

22681,0

2331,1

3761,6

102389,2

110106,7

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

49702,6

46236,0

2382,1

3510,6

304765,3

390469,9

1 Дані наведено без банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

(тис.грн.)

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на
1 січня
2010р.

на
30 вересня
2010р.

на
1 січня

2010р.

на
30 вересня
2010р.

Усього1

11148327,4

11652010,8

10111005,2

10643914,8

у тому числі

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісовегосподарство

84519,0

86538,0

47833,0

54681,0

промисловість

4878487,7

5451691,8

6196240,2

6067602,6

будівництво

773386,9

609571,6

837308,1

883964,2

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1021050,6

850066,2

2017577,1

2469873,8

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

120134,0

120324,2

422718,1

459583,6

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

721884,7

537045,7

1330175,9

1707399,6

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів тапредметів особистого вжитку

179031,9

192696,3

264683,1

302890,6

діяльність готелів та ресторанів

39673,3

39791,6

15158,7

18582,8

діяльність транспорту та зв'язку

332801,6

345204,5

280481,3

438337,8

фінансова діяльність

11296,0

14096,0

200685,0

196623,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям

3739188,8

3905734,4

471295,4

456096,7

освіта

5096,8

4970,5

1693,3

1987,2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

74711,4

71954,1

9217,2

23826,5

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

185323,6

269700,6

22893,0

20551,1


1 Дані наведено без банків, малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.

Продовження

 

Актив

витрати майбутніх періодів

необоротні активи та групи
вибуття

на
1 січня
2010р.

на
30 вересня
2010р.

на
1 січня
2010р.

на
30 вересня
2010р.

Усього1

356138,4

403171,0

3010,4

3627,0

у тому числі

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

905,0

1525,0

промисловість

240148,4

229573,5

2946,0

3446,0

будівництво

6048,2

69033,2

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

96955,8

90469,2

64,4

128,0

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

119,0

180,9

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

32413,3

29688,9

64,4

55,0

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

64423,5

60599,4

73,0

діяльність готелів та ресторанів

162,8

129,0

діяльність транспорту та зв'язку

1463,6

2544,1

51,0

фінансова діяльність

65,0

31,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям

9713,4

9699,4

2,0

освіта

12,2

11,7

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

330,0

19,0

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

334,0

135,9


Продовження

 

Пасив

власний капітал

забезпечення наступних витрат і платежів

довгострокові
зобов’язання

на
1 січня
2010р.

на
30 вересня
2010р.

на
1 січня
2010р.

на
30 вересня
2010р.

на
1 січня
2010р.

на
30 вересня
2010р.

Усього1

7579508,2

8160988,2

141402,9

73286,3

4213252,6

4287629,6

у тому числі

 

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

74469,0

72133,0

301,0

584,0

4403,0

6341,0

промисловість

2955176,2

3474526,8

37730,3

36007,3

2680745,2

2682037,4

будівництво

199559,1

106603,1

89443,4

28786,0

485711,8

467417,3

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

335475,1

324693,8

890,3

635,1

378925,3

445493,9

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–100443,3

–62073,8

149,0

21,0

52707,0

74746,0

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

309066,2

279063,5

694,3

614,1

179181,3

213705,9

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

126852,2

107704,1

47,0

147037,0

157042,0

діяльність готелів та ресторанів

40432,6

41121,7

235,0

65,0

2493,9

2350,9

діяльність транспорту та зв'язку

276610,6

267235,7

4734,6

1529,6

82028,8

75735,5

фінансова діяльність

111695,0

125234,0

60846,0

31763,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям

3335888,5

3415617,9

7439,2

4410,4

504334,5

565048,2

освіта

5585,4

5662,0

294,9

244,1

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

59728,7

63063,2

62,1

62,1

4330,0

3863,0

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

174308,6

253194,8

527,0

1195,0

8448,6

7105,5


Продовження

 

Пасив

Баланс

поточні зобов’язання

доходи майбутніх періодів

на
1 січня
2010р.

на
30 вересня
2010р.

на
1 січня
2010р.

на
30 вересня
2010р.

на
1 січня
2010р.

на
30 вересня
2010р.

Усього1

9649050,8

10132771,9

35266,9

48047,6

21618481,4

22702723,6

у тому числі

 

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

53052,0

62627,0

1032,0

1059,0

133257,0

142744,0

промисловість

5632034,3

5548633,9

12136,3

11108,5

11317822,3

11752313,9

будівництво

842028,9

959762,6

1616743,2

1562569,0

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

2420266,2

2639623,4

91,0

91,0

3135647,9

3410537,2

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

590554,4

567391,5

4,0

4,0

542971,1

580088,7

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

1595596,5

1780805,7

2084538,3

2274189,2

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

234115,3

291426,2

87,0

87,0

508138,5

556259,3

діяльність готелів та ресторанів

11833,3

14965,8

54994,8

58503,4

діяльність транспорту та зв'язку

234753,5

426589,6

16619,0

15047,0

614746,5

786137,4

фінансова діяльність

39499,0

53738,0

6,0

15,0

212046,0

210750,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям

371413,6

384940,8

1121,8

1515,2

4220197,6

4371532,5

освіта

922,0

1063,3

6802,3

6969,4

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

17843,8

14952,3

2294,0

13859,0

84258,6

95799,6

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

23299,6

23539,4

1966,8

5352,9

208550,6

290387,6

(тис. грн.)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на
1 січня
2010р.

на
30 червня
2010р.

на
1 січня
2010р.

на
30 червня
2010р.

Усього1

11218318,9

11177589,4

10119078,3

10383573,4

у тому числі

 

 

 

 

сільське господарство,
мисливство, лісове господарство

84257,0

85847,0

49930,0

56255,0

промисловість

4945692,7

5286429,2

6333379,2

6154206,5

будівництво

773065,9

624867,9

835741,1

830503,4

торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

1015940,1

841703,2

1894928,5

2342663,9

торгівля автомобілями та
мотоциклами, їх технічне
обслуговування та ремонт

115022,5

109198,8

300456,8

327194,9

оптова торгівля і посередництво
в оптовій торгівлі

721885,7

535616,8

1329788,6

1771306,9

роздрібна торгівля; ремонт
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

179031,9

196887,6

264683,1

244162,1

діяльність готелів та ресторанів

39673,3

40402,3

15158,6

16345,2

діяльність транспорту та зв'язку

335440,6

337328,0

281098,3

272753,8

фінансова діяльність

11296,0

13094,0

200685,0

202534,0

операції з нерухомим
майном, оренда, інжиніринг
та надання послуг підприємцям

3745851,2

3579333,8

466104,0

464348,1

освіта

5096,8

5019,3

1693,3

1885,1

охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

74711,4

73495,7

9217,2

14415,9

надання комунальних та
індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

185323,6

288148,2

22893,0

18027,0

1 Дані наведено без банків, малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.
Продовження

 

Актив

витрати майбутніх періодів

необоротні активи та групи вибуття

на
1 січня
2010р.

на
30 червня
2010р.

на
1 січня
2010р.

на
30 червня
2010р.

Усього1

368221,4

400583,1

3010,4

2638,0

у тому числі

 

 

 

 

сільське господарство,
мисливство, лісове господарство

898,0

1955,0

промисловість

252340,4

256078,1

2946,0

2457,0

будівництво

5944,2

42379,1

торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

96955,8

88244,8

64,4

181,0

торгівля автомобілями та
мотоциклами, їх технічне
обслуговування та ремонт

119,0

152,3

52,0

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

32413,3

27377,9

64,4

56,0

роздрібна торгівля; ремонт
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

64423,5

60714,6

73,0

діяльність готелів та ресторанів

162,9

127,0

діяльність транспорту та зв'язку

1463,6

1856,5

фінансова діяльність

65,0

33,0

операції з нерухомим
майном, оренда, інжиніринг
та надання послуг підприємцям

9715,3

9760,5

освіта

12,2

12,9

охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

330,0

27,0

надання комунальних та
індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

334,0

109,2

Продовження

 

Пасив

власний капітал

забезпечення наступних витрат і платежів

довгострокові
зобов’язання

на
1 січня 2010р.

на
30 червня
2010р.

на
1 січня
2010р.

на
30 червня
2010р.

на
1 січня
2010р.

на
30 червня
2010р.

Усього1

7652105,4

7988059,9

139682,3

79097,4

4217473,6

4013696,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

сільське господарство,
мисливство, лісове господарство

74266,0

71488,0

955,0

475,0

4403,0

6374,0

промисловість

2957945,9

3406244,4

37730,3

43542,3

2681950,2

2505777,1

будівництво

200275,1

145338,4

87071,4

23989,4

485570,8

463365,2

торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

423768,5

425655,4

890,3

703,2

378925,3

403865,5

торгівля автомобілями та
мотоциклами, їх технічне
обслуговування та ремонт

–11318,9

11731,8

149,0

81,0

52707,0

64017,0

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

308235,2

293402,7

694,3

611,2

179181,3

182369,5

роздрібна торгівля; ремонт
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

126852,2

120520,9

47,0

11,0

147037,0

157479,0

діяльність готелів та ресторанів

40399,2

40413,3

235,0

181,0

2493,9

2402,0

діяльність транспорту та зв'язку

272374,6

253889,0

4734,6

4909,0

85185,8

78818,0

фінансова діяльність

111695,0

127864,0

60846,0

34881,0

операції з нерухомим
майном, оренда, інжиніринг
та надання послуг підприємцям

3324109,4

3168174,6

7436,6

4559,1

504334,5

505928,7

освіта

5585,4

5552,0

294,9

260,9

охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

59728,7

59724,1

62,1

62,1

4330,0

4172,0

надання комунальних та
індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

174308,6

274593,3

527,0

633,9

8448,6

7620,4

Продовження

 

Пасив

Баланс

поточні зобов’язання

доходи майбутніх
періодів

на
1 січня 2010р.

на
30 червня
2010р.

на
1 січня
2010р.

на
30 червня
2010р.

на
1 січня
2010р.

на
30 червня
2010р.

Усього1

9660692,8

9841590,2

38674,9

41940,3

21708629,0

21964383,9

у тому числі

 

 

 

 

 

 

сільське господарство,
мисливство, лісове господарство

54429,0

64717,0

1032,0

1003,0

135085,0

144057,0

промисловість

5841187,6

5728772,0

15544,3

14835,0

11534358,3

11699170,8

будівництво

841833,9

865057,4

1614751,2

1497750,4

торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

2204213,7

2442477,1

91,0

91,7

3007888,8

3272792,9

торгівля автомобілями та
мотоциклами, їх технічне
обслуговування та ремонт

374057,2

360764,2

4,0

4,0

415598,3

436598,0

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

1596041,2

1857973,5

0,7

2084152,0

2334357,6

роздрібна торгівля; ремонт
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

234115,3

223739,4

87,0

87,0

508138,5

501837,3

діяльність готелів та ресторанів

11866,7

13684,2

194,0

54994,8

56874,5

діяльність транспорту та зв'язку

239088,5

258877,3

16619,0

15445,0

618002,5

611938,3

фінансова діяльність

39499,0

52914,0

6,0

2,0

212046,0

215661,0

операції з нерухомим
майном, оренда, інжиніринг
та надання послуг підприємцям

384668,2

373586,7

1121,8

1193,3

4221670,5

4053442,4

освіта

922,0

1104,4

6802,3

6917,3

охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

17843,8

16609,4

2294,0

7371,0

84258,6

87938,6

надання комунальних та
індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

23299,6

21631,5

1966,8

1805,3

208550,6

306284,4

(тис. грн.)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на
1 січня
2010р.

на
31 березня
2010р.

на
1 січня
2010р.

на
31 березня
2010р.

Усього1

11187150,5

10902288,4

10287711,3

9996335,2

у тому числі

 

 

 

 

сільське господарство,
мисливство, лісове господарство

85408,0

85913,0

50116,0

50807,0

промисловість

4905122,7

5110303,9

6338822,6

6115667,1

будівництво

773386,5

679995,9

837307,4

730944,9

торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

1020884,2

745961,1

2049985,8

2118834,8

торгівля автомобілями та
мотоциклами, їх технічне
обслуговування та ремонт

120135,1

116671,2

450497,7

454682,0

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

721717,2

432210,8

1334805,0

1423541,2

роздрібна торгівля; ремонт
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

179031,9

197079,1

264683,1

240611,6

діяльність готелів та ресторанів

39673,3

40270,0

15158,7

15907,7

діяльність транспорту та зв'язку

338180,9

336312,6

283409,1

262194,5

фінансова діяльність

11296,0

13400,0

200685,0

196024,0

операції з нерухомим
майном, оренда, інжиніринг
та  надання послуг підприємцям

3746094,4

3622017,3

469958,4

461263,6

освіта

5096,8

5033,3

1693,3

1880,4

охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

74711,4

73962,7

9217,2

12300,7

надання комунальних та
індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

185323,6

187187,7

23117,9

21718,8

1 Дані наведено без банків, малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.

Продовження

 

Актив

витрати майбутніх періодів

необоротні активи та групи вибуття

на
1 січня 2010р.

на
31 березня 2010р.

на
1 січня 2010р.

на
31 березня 2010р.

Усього1

368307,1

390197,2

3010,4

3106,3

у тому числі

 

 

 

 

сільське господарство,
мисливство, лісове господарство

878,0

845,0

промисловість

252340,4

254259,4

2946,0

2922,0

будівництво

6048,6

15062,5

торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

96957,2

108402,6

64,4

184,3

торгівля автомобілями та
мотоциклами, їх технічне
обслуговування та ремонт

119,0

135,0

120,0

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

32414,7

45203,0

64,4

64,3

роздрібна торгівля; ремонт
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

64423,5

63064,6

діяльність готелів та ресторанів

162,9

136,0

діяльність транспорту та зв'язку

1463,6

1893,4

фінансова діяльність

65,0

66,0

операції з нерухомим
майном, оренда, інжиніринг
та  надання послуг підприємцям

9715,2

9294,0

освіта

12,2

12,0

охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

330,0

17,0

надання комунальних та
індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

334,0

209,3

Продовження

 

Пасив

власний капітал

забезпечення наступних витрат і платежів

довгострокові
зобов’язання

на
1 січня
2010р.

на
31 березня
2010р.

на
1 січня
2010р.

на
31 березня
2010р.

на
1 січня
2010р.

на
31 березня
2010р.

Усього1

7510349,0

7779594,4

142193,9

79895,8

4216924,3

4194230,8

у тому числі

 

 

 

 

 

 

сільське господарство,
мисливство, лісове господарство

74963,0

73169,0

958,0

1225,0

4403,0

4403,

промисловість

2918090,9

3335200,1

37730,3

39326,0

2681879,2

269396

будівництво

199559,6

153402,4

89443,4

27389,5

485711,8

471223,5

торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

329454,1

351627,6

1026,3

925,7

375751,3

378913,4

торгівля автомобілями та
мотоциклами, їх технічне
обслуговування та ремонт

–99626,5

–76447,2

277,0

236,0

52579,0

47454,0

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

302236,4

300857,0

694,3

622,7

176135,3

174659,4

роздрібна торгівля; ремонт
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

126844,2

127217,8

55,0

67,0

147037,0

156800,0

діяльність готелів та ресторанів

40399,2

40299,8

235,0

356,0

2493,9

2430,9

діяльність транспорту та зв'язку

268886,1

260467,0

4734,6

4735,6

85988,8

79419,5

фінансова діяльність

111695,0

117571,0

60846,0

36622,0

операції з нерухомим
майном, оренда, інжиніринг
та  надання послуг підприємцям

3319886,0

3201322,9

7437,2

5310,7

506086,2

514283,8

освіта

5585,4

5628,7

294,9

28,7

охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

59874,7

58496,9

62,1

62,1

4330,0

4287,0

надання комунальних та
індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

174308,6

173911,0

527,0

525,2

8448,6

7995,7

Продовження

Пасив

Баланс

поточні зобов’язання

доходи майбутніх
періодів

на
1 січня
2010р.

на
31 березня
2010р.

на
1 січня
2010р.

на
31 березня
2010р.

на
1 січня
2010р.

на
31 березня
2010р.

Усього1

9938017,2

9196747,1

38694,9

41459,0

21846179,3

21291927,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

сільське господарство,
мисливство, лісове господарство

55024,0

57733,0

1054,0

1035,0

136402,0

137565,0

промисловість

5845987,0

5399301,1

15544,3

15364,3

11499231,7

11483152,4

будівництво

842027,7

773987,9

1616742,5

1426003,3

торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

2461568,9

2241912,1

91,0

4,0

3167891,6

2973382,8

торгівля автомобілями та
мотоциклами, їх технічне
обслуговування та ремонт

617518,3

600361,4

4,0

4,0

570751,8

571608,2

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

1609935,3

1424880,2

2089001,3

1901019,3

роздрібна торгівля; ремонт
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

234115,3

216670,5

87,0

508138,5

500755,3

діяльність готелів та ресторанів

11866,8

13227,0

54994,9

56313,7

діяльність транспорту та зв'язку

246825,1

239475,4

16619,0

16303,0

623053,6

600400,5

фінансова діяльність

39499,0

55288,0

6,0

9,0

212046,0

209490,0

операції з нерухомим
майном, оренда, інжиніринг
та  надання послуг підприємцям

391238,8

370425,8

1119,8

1231,7

4225768,0

4092574,9

освіта

922,0

1268,3

6802,3

6925,7

охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

17697,8

17921,4

2294,0

5513,0

84258,6

86280,4

надання комунальних та
індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

23524,5

24684,9

1966,8

1999,0

208775,5

209115,8

 

(тис.грн.)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на
1 січня
2009р.

на
31 грудня
2009р.

на
1 січня
2009р.

на
31 грудня
2009р.

Усього1

14406393,1

27202825,1

16819039,9

19466389,0

у тому числі

 

 

 

 

сільське господарство,
мисливство, лісове господарство

2261146,8

2643787,0

3420038,7

4120062,9

промисловість

5103822,2

5491692,6

5830424,0

6777426,9

будівництво

807345,1

943422,1

1066638,3

1029193,7

торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

2034096,4

2460223,8

5092189,1

5078748,3

торгівля автомобілями та
мотоциклами, їх технічне
обслуговування та ремонт

182147,8

491649,0

758720,3

825063,8

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

1565184,8

1681473,6

3967220,0

3871625,9

роздрібна торгівля; ремонт
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

286763,8

287101,2

366248,8

382058,6

діяльність готелів та ресторанів

61203,6

66086,6

26542,4

43590,4

діяльність транспорту та зв'язку

403192,4

452100,7

300242,7

428278,1

фінансова діяльність

12543,5

15923,2

233983,6

230460,0

операції з нерухомим
майном, оренда, інжиніринг
та надання послуг підприємцям

3424401,1

14723242,6

767517,8

1692276,2

освіта

3710,3

5785,9

2904,3

2605,8

охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

86280,6

88318,0

18323,2

16284,0

надання комунальних та
індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

198350,7

301888,2

46610,7

32400,9

1 Дані наведено без банків і бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

Продовження

 

Актив

витрати майбутніх періодів

необоротні активи та групи вибуття

на
1 січня 2009р.

на
31 грудня 2009р.

на
1 січня 2009р.

на
31 грудня 2009р.

Усього1

434810,5

426067,6

8155,9

7201,2

у тому числі

 

 

 

 

сільське господарство,
мисливство, лісове господарство

17647,9

23784,8

3983,7

4026,0

промисловість

242570,3

255141,1

3944,0

2943,0

будівництво

7181,0

11818,6

0,4

торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

56225,4

114353,9

61,9

64,4

торгівля автомобілями та
мотоциклами, їх технічне
обслуговування та ремонт

810,6

21426,0

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

14094,5

27332,7

55,0

64,4

роздрібна торгівля; ремонт
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

41320,3

65595,2

6,9

діяльність готелів та ресторанів

2779,2

3878,6

діяльність транспорту та зв'язку

3557,2

3894,0

4,0

фінансова діяльність

166,1

79,9

операції з нерухомим
майном, оренда, інжиніринг
та надання послуг підприємцям

101880,8

12457,3

165,9

162,4

освіта

27,0

37,7

охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

60,5

353,8

надання комунальних та
індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

2702,3

267,3

1,4

 

Продовження

 

Пасив

власний капітал

забезпечення наступних витрат і платежів

довгострокові
зобов’язання

на
1 січня
2009р.

на
31 грудня
2009р.

на
1 січня
2009р.

на
31 грудня
2009р.

на
1 січня
2009р.

на
31 грудня
2009р.

Усього1

11066338,6

12717885,8

204101,6

290860,4

6009291,5

6889444,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

сільське господарство,
мисливство, лісове господарство

2249170,0

2415871,9

28623,6

35106,1

1252778,7

1813866,5

промисловість

3225363,8

3319645,7

40105,7

39655,8

2571754,9

2766634,6

будівництво

401523,5

359411,1

29140,5

96083,8

509284,0

496446,2

торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

1644782,2

1741227,6

23031,9

21441,4

790593,0

792271,7

торгівля автомобілями та
мотоциклами, їх технічне
обслуговування та ремонт

–68339,2

–80749,2

693,0

753,6

123332,9

160113,4

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

1529183,9

1593271,1

3266,9

1497,1

584844,1

539527,1

роздрібна торгівля; ремонт
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

183937,5

228705,7

19072,0

19190,7

82416,0

92631,2

діяльність готелів та ресторанів

31263,7

33069,7

11811,2

16165,1

30510,7

30774,2

діяльність транспорту та зв'язку

320975,7

337880,3

6837,6

7881,8

76341,5

164302,2

фінансова діяльність

103444,8

131309,4

1,0

1,0

89044,7

63508,5

операції з нерухомим
майном, оренда, інжиніринг
та надання послуг підприємцям

2803727,4

4000973,0

63186,2

73165,1

673019,4

747207,3

освіта

3935,4

5602,9

21,5

42,4

1059,0

995,5

охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

73391,1

76576,7

91,5

161,7

5190,8

4343,8

надання комунальних та
індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

189627,1

276310,9

1120,4

1116,2

9052,4

8403,3

Продовження

 

Пасив

Баланс

поточні зобов’язання

доходи майбутніх
періодів

на
1 січня
2009р.

на
31 грудня
2009р.

на
1 січня
2009р.

на
31 грудня
2009р.

на
1 січня
2009р.

на
31 грудня
2009р.

Усього1

14325979,8

27150605,4

62687,9

53686,9

31668399,4

47102482,9

у тому числі

 

 

 

 

 

 

сільське господарство,
мисливство, лісове господарство

2161736,8

2513992,2

10508,0

12824,0

5702817,1

6791660,7

промисловість

5324157,3

6385161,6

19378,8

16105,9

11180760,5

12527203,6

будівництво

941172,7

1032440,0

44,1

53,3

1881164,8

1984434,4

торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

4723742,3

5097040,9

423,4

1408,8

7182572,8

7653390,4

торгівля автомобілями та
мотоциклами, їх технічне
обслуговування та ремонт

885986,0

1258006,0

6,0

15,0

941678,7

1338138,8

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

3428857,8

3445353,7

401,6

847,6

5546554,3

5580496,6

роздрібна торгівля; ремонт
побутових виробів та
предметів особистого вжитку

408898,5

393681,2

15,8

546,2

694339,8

734755,0

діяльність готелів та ресторанів

16881,5

33474,3

58,1

72,3

90525,2

113555,6

діяльність транспорту та зв'язку

284781,0

357575,0

18056,5

16637,5

706992,3

884276,8

фінансова діяльність

54182,7

51627,2

20,0

17,0

246693,2

246463,1

операції з нерухомим
майном, оренда, інжиніринг
та надання послуг підприємцям

752080,1

11604943,0

1952,5

1850,1

4293965,6

16428138,5

освіта

1625,7

1788,6

6641,6

8429,4

охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

18062,9

21542,1

7928,0

2331,5

104664,3

104955,8

надання комунальних та
індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

43550,9

46346,5

4312,9

2380,9

247663,7

334557,8

Обновлено 18.10.2011 09:16
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області