ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Довкілля Вінницької області у 2014 році Печать
Прес-випуски 2015

Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє.

Протягом 2014 року в довкілля Вінницької області від стаціонарних джерел забруднення потрапило понад 124 тис.т забруднюючих речовин (на 17% менше порівняно з попереднім роком), що пов'язано зі зниженням обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва.

Значна питома вага – 70,9% (88 тис.т) викидів забруднюючих речовин припадає на місто Ладижин. Крім того, високий відсоток у розподілі викидів до загального обсягу припадає на місто Вінницю (2,7%), Тростянецький (7,0%), Тульчинський (3,7%), Гайсинський (1,6%) та Крижопільський (1,4%) райони.

Кількість викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел у розрахунку на квадратний кілометр території по області протягом 2014 року склала 5 т. Найвища щільність викидів забруднюючих речовин у розрахунку на квадратний кілометр припадає на місто Ладижин – 991 т, а також на міста Козятин – 93 т, Вінницю – 48 т, Хмільник – 45 т, Могилів- Подільський – 19 т та Жмеринку – 12 т.

На душу населення в середньому по області припадає 77 кг викинутих у повітря забруднюючих речовин.

Основними забруднювачами повітря в області залишаються підприємства енергетичної промисловості, сільського господарства, переробної промисловості та транспортні підприємства.

Потужним забруднювачем довкілля в області є рухомі джерела забруднення (автомобільний, залізничний, річковий транспорт та виробнича техніка). Протягом 2014 року викиди від них склали 72 тис.т, в тому числі від автотранспорту 62 тис.т або 86,0% загального обсягу викидів забруднюючих речовин. Викиди від виробничої техніки склали понад 8 тис.т, від залізничного транспорту – майже 2 тис.т.

Основними токсичними компонентами, якими забруднюється повітря області від транспорту, є оксид вуглецю – 51,5 тис.т або 71,4% від загального обсягу викидів, оксиди азоту – 10,1 тис.т (14,0%), неметанові леткі органічні сполуки – 7,8 тис.т (10,8%), сажа – 1,3 тис.т (1,8%), діоксид сірки – 1,1 тис.т (1,5%), метан – 226,0 т (0,3%). Крім того, обсяги викидів діоксиду вуглецю склали 1085,5 тис.т.

Висока концентрація транспортних засобів має вирішальний вплив на стан довкілля у містах області. При обсязі викидів забруднюючих речовин від транспорту в цілому по області 44,7 кг у розрахунку на душу населення та щільності викидів 2,7 т у розрахунку на квадратний кілометр території для міст ці показники значно більші і складають відповідно: м.Вінниця – 37,3 кг та 201,3 т; м.Козятин – 57,2 кг та 120,0 т; м.Жмеринка – 64,4 кг та 126,4 т; м.Ладижин – 33,2 кг та 9,0 т; м.Могилів-Подільський – 32,7 кг та 47,5 т; м.Хмільник – 40,7 кг та 54,9 т.

Значна частка обсягів викидів забруднюючих речовин припадає на автомобілі, що перебувають у приватній власності. Так, у 2014 році в атмосферне повітря Вінничини від них було викинуто 47 тис.т або 75% викидів від автотранспорту.

Протягом 2014 року на підприємствах області утворилось 2423,8 тис.т відходів I–IV класів небезпеки, в тому числі І–ІІІ класів небезпеки – 351,6 т. Із загальної кількості (враховуючи 181,4 тис.т відходів  I–IV класів небезпеки, які зберігалися на підприємствах станом на 01.01.2014 року) спалено 45,0 тис.т, утилізовано 239,6 тис.т та передано іншим підприємствам 1311,6 тис.т.

Найбільше відходів I–ІV класів небезпеки утворилося у м.Ладижині – 24% до загальної кількості, м.Вінниці – 18,2%, а також Тростянецькому – 12,6%, Гайсинському – 9,6%, Хмільницькому та Чернівецькому – по 6,7%, Крижопільському – 6,3% районах.

Подолання екологічних негараздів вимагає багато років праці і великих коштів. Саме для отримання цих коштів впроваджено економічний механізм природокористування. Зокрема, протягом 2014 року підприємствами області всіх галузей було сплачено екологічного податку на суму 11,9 млн.грн.

Крім того, у звітному році було сплачено 20,5 тис.грн. штрафів за адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів.

У 2014р. 127 підприємств мали поточні витрати на охорону навколишнього середовища. Дуже значна частина (97,3%) цих витрат була здійснена за рахунок власних коштів підприємств.

Загалом по всіх джерелах надходження коштів на охорону та раціональне використання природних ресурсів в області протягом року витрачено 125,8 млн.грн. Значна питома вага (52,7% або 66,3 млн.грн.) коштів затрачена на очищення зворотних вод, тоді як на використання, зберігання, знешкодження, транспортування та розміщення відходів від виробництва і побутових відходів – 48,9 млн.грн., охорону атмосферного повітря – 4,1 млн.грн., захист і реабілітацію ґрунту, підземних та поверхневих вод – 2,4 млн.грн., збереження біорізноманіття і середовища існування – 2,1 млн.грн., зниження шумового та вібраційного впливу – 1,0 млн.грн., Крім того, оплата послуг природоохоронного призначення склала 20,6 млн.грн.

Протягом 2014р. капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища склали 7,3 млн. грн., в тому числі на капітальний ремонт основних природоохоронних фондів витрачено 4,4 млн. грн. В значній мірі (93,8%) капітальні інвестиції були профінансовані з власних коштів.

 

Заступник начальника                                                                                О.В. Шевченко

 

Довідки за телефоном: (0432) 52 57 68

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області