ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
До Дня молоді Печать
Прес-випуски 2015

Молодь як специфічна соціально-демографічна група суспільства характеризується не лише віковими ознаками, але й місцем, яке вона посідає у соціальній структурі суспільства, особливостями соціального становлення, своїм суспільним призначенням. Саме молоді люди виступають провідником демографічного, соціально-економічного та духовного поступу, визначальним  чинником перетворень, адекватних назрілим потребам і вимогам часу.

Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє:

Станом на 1 січня 2015р. на території області у віці 15-34 роки проживало 432,2 тис. молодих людей, з них 234,0 тис. – в міській місцевості або 54,1% та 198,2 тис. – в сільській або 45,9%.

В минулому році на весільний рушник стали 11,2 тис. пар. Статистичні дані свідчать про те, що середній вік створення сім’ї припадає на 20–24 роки.

Жінки здебільшого беруть шлюб у більш молодшому віці, ніж чоловіки. Причому жінок, молодших 20 років – 14,5%, чоловіків такого ж віку – 2,9%. Зменшилась частка шлюбів з нареченими у віці до 20 років. Молоді люди стали створювати сім’ю в більш пізньому віці, що можна пояснити формуванням у них відповідальності, виваженості, а також зростанням рівня їхніх потреб і запитів. Середній вік при вступі до шлюбу у жінок складав 27,31 роки, у чоловіків 30,13 років.

При виборі – сім’я чи кар’єра, молодь часто віддає перевагу кар’єрі, мотивуючи це тим, що остання є необхідною умовою для самостійності і матеріальної незалежності.

Сталися певні позитивні зміни в громадській активності молоді. Велику роль в суспільно-політичному житті області відіграють молодіжні організації області. Кількість молодіжних організацій збільшилась з 70 у 2000 році до 155 у 2014 році або більш ніж у 2,2 рази. В структурі громадських організацій за спрямуванням та видами діяльності у 2014р. кожна шоста – оздоровча та фізкультурно-спортивна, кожна десята – професійної спрямованості, кожна чотирнадцята – молодіжна організація.

На початок 2014/2015 навчального року серед студентів вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації 91% складають студенти у віці 14–20 років, 6%  – 21–29 років і тільки 3% – у віці 30 років і більше. Серед студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації 63% приходиться на студентів у віці 17–20 років, 34% – 21–29 років і 3%  –  у віці 30 років і більше.

Протягом 2014 року вищими навчальними закладами різного рівня акредитації було випущено 10,5 тис. осіб, серед них 0,8 тис. магістрів, 3,4 тис. спеціалістів, 1,2 тис. бакалаврів, 5,1 тис. молодших спеціалістів.

Україна традиційно вважається державою з вагомим науковим потенціалом, визнаними у світі науковими школами, розвиненою системою підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації, основними формами яких є аспірантура і докторантура.

Чисельність аспірантів у 6 закладах області, які здійснюють підготовку наукових кадрів, на початок цього року складала 710 осіб, що на 26% більше, ніж у минулому році. Із них 84% – це молодь до 35 років. Із загальної чисельності аспірантів більше половини (60%) – це жінки. Значна кількість аспірантів (59%) навчаються з відривом від виробництва. Найбільше аспірантів навчаються за галузях «Технічні науки»,  «Медичні науки», «Економічні науки»,  «Сільськогосподарські науки» та «Педагогічні науки».

Чисельність докторантів на початок поточного року склала 28 осіб, серед них 68% жінок.

Привертає до себе  увагу також проблема забезпеченості житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян. Загальна кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, які звернулися до «Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» для постановки на облік у 2014 році становить 56 осіб, в тому числі 98% – по програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів та 2% - по програмі отримання пільгових довготермінових кредитів.

В минулому році 13 молодих сімей та одиноких молодих громадян стали на облік для отримання таких кредитів, а отримали кредити 11 молодих сімей на загальну суму 3,1 млн.грн.

 

Заступник начальника                                                                                     В.Б. Моісеєв

 

Довідки за телефоном:(0432) 52 57 73
                                      (0432) 52 57 65

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області