ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Розвиток підприємництва на Вінниччині – до Дня підприємця Печать
Прес-випуски 2012

В ринковій  економіці підприємництво  відіграє важливу роль в реалізації економічного та соціального  розвитку країни, зокрема, у виробництві  товарів і послуг, створенні фінансового ресурсу та нових робочих місць, забезпеченні доходів працюючого  населення.  В економічному просторі  Вінницької області, як і в цілому країни, все більшу роль відіграє діяльність  малого та середнього підприємництва.

За 2011р.  частка   підприємств малого та середнього бізнесу  в загальній структурі  всіх   підприємств – юридичних осіб Вінницької області склала  99,4%, в тому числі   малі  підприємства   складали  91,9% кількості усіх суб’єктів господарської діяльності. Найбільшого розвитку мале підприємництво   набуло  серед підприємств  з надання  фінансових послуг та  послуг освіти (де  виключно всі підприємства  відносяться до малих),  підприємств роздрібної торгівлі; ремонту побутових  виробів та предметів особистого вжитку, в готельному та ресторанному бізнесі.

Особливу роль мале підприємництво  відіграє на регіональному та місцевому рівнях, оскільки створення і діяльність великої кількості малих підприємств забезпечує стабільний розвиток регіональної економіки. Завдяки більш високій конкуренції малі підприємства  краще забезпечують місцеві ринки товарами і послугами. Серед районів області найбільше малих  підприємств по відношенню до загальної кількості  підприємств  району зосереджено в Чернівецькому (98,4%), Томашпільському (96,6%), Хмільницькому (95,7%), Теплицькому (94,8%), Мурованокуриловецькому (94,6%), Літинському (94,0%), Крижопільському (93,9%), Вінницькому (93,8%), Шаргородському (93,6%) районах.  Водночас,  показник «кількість  малих  підприємств на  10 тис.наявного населення» найвищим є у м.Вінниці (82), Теплицькому (72), Вінницькому (57) та  Крижопільському (43) районах.

В малому та середньому бізнесі області (крім фізичних осіб–підприємців) в 2011р. було зайнято 123,8 тис.осіб (майже три чверті від кількості осіб, зайнятих  на усіх підприємствах), в тому числі на малих підприємствах було зайнято  51,6 тис.осіб  або  майже третина від усіх зайнятих  в економіці області. Малі підприємства стали головним джерелом зайнятості на підприємствах більшості  видів діяльності  сфери послуг –  у сфері  надання фінансових послуг  та послуг освіти (100,0%), надання комунальних та індивідуальних послуг, в сфері культури та спорту (62,8%), в торгівлі; ремонті побутових виробів та предметів особистого вжитку (61,1%), в готельному та ресторанному бізнесі (55,6%).  В районному розрізі  найбільша частка зайнятих   на малих підприємствах  по відношенню  до загальної кількості зайнятих  осіб на підприємствах  району спостерігається в Чернівецькому (71,8%), Мурованокуриловецькому (63,5%), Оратівському (53,1%), Теплицькому (52,9%), Шаргородському (50,4%), Літинському (42,4%), Вінницькому (41,1%) районах та м.Жмеринки (43,1 відсотку).

Понад 60,0% обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг)  підприємств Вінницької області  за 2011р.  складає  обсяг реалізації  підприємств  малого та середнього  бізнесу, в тому числі   малими  підприємствами реалізовано  продукції (робіт, послуг) на суму 10050,8 млн.грн., що становить 24,0% обсягу реалізації  великих, середніх  та малих підприємств  області (в порівнянні з 2010р. частка  реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств зросла на 0,5 в.п.). За видами економічної діяльності більше половини обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг)  малих підприємств (5185,4 млн.грн. або 51,6%)  складає обсяг реалізації підприємств торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку.

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник     начальника                                                                О.В.Шевченко 

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області