ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Стан сільського господарства Вінниччини у 2011 році Печать
Прес-випуски 2012

Вінниччина – один з найважливіших аграрних регіонів України, де виробляється 6,1% валової продукції сільського господарства держави, у тому числі продукції рослинництва – 7,0%, тваринництва – 4,6%. За рівнем виробництва продукції сільського господарства Вінницька область у 2011 році зайняла четверте місце в країні, в тому числі по рослинництву – перше та тваринництву – сьоме місце.

Протягом 2011 року на Вінниччині функціонувало 2121 підприємство, які були створені в процесі реформування аграрного сектору. Серед них: 7 державних та 2114 недержавних підприємств, з яких 1464 фермерських господарств, 352 господарських товариств, 184 приватних підприємств, 40 виробничих кооперативів та 74 підприємств інших форм господарювання.

Середньооблікова кількість найманих працівників на підприємствах аграрного сектору (дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше) за звітний рік склала 39,8 тис. осіб, і порівняно з 2010 роком зменшилась на 8,3%. Частка працівників сільського господарства у загальній кількості зайнятих в економіці Вінниччини склала 12,6 відсотка.

Фонд оплати праці, нарахований за 2011 рік працівникам сільського господарства становив 841,6 млн. грн. або 10,7% загального нарахованого фонду по економіці області. Однією з найгостріших соціальних проблем на селі є низький рівень оплати праці працівників аграрного сектору економіки, який понад десять років залишається майже найнижчим серед галузей економіки. Зокрема, середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств сільського господарства у 2011р. становила 1763 грн., що менше на 15% середньообласного рівня оплати праці, хоча до рівня попереднього року вона зросла на 34,9 відсотка. Важливим чинником щодо забезпечення соціальних гарантій є фактор своєчасності виплати заробітної плати. На жаль, до цього часу залишається нагальною проблема невиплати заробітної плати. так, станом на 1 січня 2012р. загальна сума боргу працівникам аграрного сектору становила 1,1 млн. грн.

В області виробляється вагома частка загальнодержавного обсягу основних сільськогосподарських культур. При чому, якщо за площею землекористування область займає в Україні 6-е місце, то за обсягами виробництва продукції рослинництва ключові позиції. Так, по виробництву зернових і зернобобових культур, цукрових буряків, картоплі та плодів і ягід за звітний рік зайнято перші місця серед регіонів країни. Господарствами Вінниччини, у порівнянні з минулим роком, нарощено виробництво зернових на 36%, в т.ч. кукурудзи – на 54%, цукрових буряків – на 23%, соняшнику – на 5%, сої – на 34%, картоплі – на 18%, овочів – на 25%.

У 2011 році до рівня 2010р. в області намітилась позитивна тенденція стабілізації обсягів виробництва м’яса, молока та яєць. Зокрема, усіма категоріями господарств вироблено 99 тис.тонн м’яса в живій вазі (більше на 3% до попереднього року), майже 847 млн.шт. яєць (на 6%) та 839 тис.тонн молока (на рівні минулого року). Однак, щорічно зменшується наявність поголів'я худоби, крім чисельності овець та кіз (де зросло на 7%). При чому, скорочення чисельності поголів’я худоби відбувається і на загальнодержавному рівні. Так, до рівня 2010р. в господарствах Вінниччини скоротилась чисельність великої рогатої худоби на 1% (України – на 1,5%), в тому числі корів – на 3% (на 2%), свиней – на 15% (на 7%), птиці – на 4% (на 1,5%). Зменшення кількості поголів'я худоби відбулося за рахунок скорочення чисельності худоби як в сільськогосподарських підприємствах, так і в господарствах населення.

У вартісному виразі обсяг реалізованої продукції області за 2011р. перевищив 7 млрд.грн. проти понад 5 млрд.грн. у попередньому році. Зросла реалізація сільгосппідприємствами плодів та ягід, цукрових буряків, олійних культур, овочів, зернових культур, яєць, сої на 12–35%. Але скоротились обсяги продажу за всіма каналами картоплі майже у 2 рази, худоби та птиці – на 1%, молока та молочних продуктів залишились майже на рівні минулого року. Середні ціни продажу аграрної продукції сільгосппідприємствами за всіма напрямками реалізації у 2011р. проти 2010р. зросли на молоко, цукрові буряки, плоди та ягоди, олійні культури, худобу та птицю, зернові культури, яйця та овочі – на 4–43%. У той же час, знизились ціни на продаж картоплі на 18%.

За підсумками 2011 року від усієї діяльності сільськогосподарських підприємств Вінницької області отримано понад 5 млрд.грн. чистого доходу проти майже 4 млрд.грн. у 2010р., при цьому зріс рівень рентабельності області з 19,4% до 24,9%. З прибутками звітний рік закінчили 429 аграрних підприємства (більше на 26 одиниць, ніж у 2010р.), сума їхнього прибутку склала 1181 млн.грн (більше в 1,6 раза). У розрахунку на одне прибуткове підприємство отримано 2,8 млн.грн. прибутку, що більше попереднього року на 47%. Про діяльність зі збитками прозвітувало 65 сільгосппідприємств (84 – в 2010р.), у яких сума збитків склала 62 млн.грн (111 млн.грн.). В середньому по області на одне збиткове сільськогосподарське підприємство припадало 1,0 млн.грн. збитку (1,3 млн.грн.).

Заступник начальника                                                 С.В. Рибалко

Обновлено 30.05.2012 16:12
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області