ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Капітальні інвестиції за січень–березень 2012 року Печать
Прес-випуски 2012

За січень­–березень  2012р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 840,0 млн.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку  капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи. У нематеріальні активи вкладено 0,8% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 26,6% становили витрати на придбання (створення) засобів програмного забезпечення.

Обсяг капітальних інвестицій, освоєних підприємствами та організаціями області у січні–березні 2012р., збільшився на 18,5% порівняно з січнем–березнем 2011р. Частка Вінниччини у загальнодержавному обсязі капіталовкладень становила 1,7%. За цим показником серед регіонів України Вінницька область займає тринадцяте місце.

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 46,1% загального обсягу капітальних інвестицій. Частка інвестицій, освоєних за рахунок кредитів банків та інших позик, досягла 15,7%, у той же час кошти, виділені з державного  та місцевих бюджетів, склали 3,4% у загальному обсязі капітальних інвестицій.

Найбільшу частку капітальних інвестицій (38,1%) було освоєно підприємствами, що займаються будівництвом, обсяги яких порівняно з січнем–березнем 2011р. збільшилися на 34,1%. Капітальні інвестиції у розвиток сільського господарства, мисливства, лісового господарства збільшилися  в 1,8 раза,  їх частка у загальному обсязі інвестицій становила 26,4%. Серед видів економічної діяльності вагому частку капітальних інвестицій (15,8%) було спрямовано у розвиток промислових підприємств. З них основну частину (67,9%) освоєно підприємствами переробної промисловості, що становить 90,1 млн.грн. Зросли обсяги капітальних інвестицій у підприємства таких видів економічної діяльності, як целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність – у 2,4 раза, металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів – у 2,2 раза. Наростили обсяги освоєних інвестицій у 2,1 раза підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, ними освоєно 33,0 млн.грн., що складає у загальному обсязі інвестицій у промисловість 24,9%.

У січні–березні 2012р. приріст обсягів капітальних інвестицій  спостерігався у фінансовій діяльності – у 11,0 раза, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – у 3,8 раза, підприємствах транспорту та зв’язку –  у 3,0 раза, в освіту – у 1,9 раза,  у підприємства, що здійснюють діяльність у сфері культури та спорту –  у 2,0 раза.

 

В.о. начальника                                                                        Ольга Шевченко
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області