ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Наукова та науково-технічна діяльність у Вінницькій області у 2011 році Печать
Прес-випуски 2012

У 2011р. на Вінниччині наукові  дослідження та розробки виконували 24 організації, в яких працювала 1051 особа. Серед виконавців наукових та науково-технічних робіт 9 докторів наук та 73 кандидати наук. Крім того, 483 осіб займалися науковою роботою за сумісництвом.

Протягом ряду років залишається найбільша кількість організацій (у 2011р. їх майже половина – 46%), які виконують роботи в галузі технічних наук. Більше третини організацій (38%) області виконують наукові розробки в галузі природничих наук, серед яких переважають організації із сільськогосподарською спрямованістю. Окремі наукові організації спеціалізуються у галузі медичних, економічних, педагогічних наук або мають багатогалузевий профіль.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, у 2011р. становив 54,4 млн.грн. проти 57,7 млн.грн. у попередньому році. Переважна частина (35,8%) виконаних робіт – це науково-технічні розробки (19,5 млн.грн.), майже п`яту частину (19,5%) становлять прикладні дослідження (10,6 млн.грн.), 16,4% – фундаментальні дослідження (8,9 млн.грн.). На долю науково-технічних послуг (15,4 млн.грн.) припадає 28,3% загального обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт.

На створення нових видів виробів було спрямовано 70 наукових розробок, з яких 8 – нові види техніки. Крім того, протягом 2011р. науковці області проводили роботи по створенню нових технологій (54), сортів рослин та порід тварин (31), методів і теорій (149), матеріалів (5).

Обсяг фінансування витрат наукових організацій області на виконання наукових та науково-технічних робіт у 2011р. становив 52,7 млн.грн. Фінансування науково-технічної діяльності здійснювалося за рахунок власних коштів організацій (38% загального обсягу), коштів організацій-замовників України (27%). Більше третини (34%) загального обсягу витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт профінансовано з державного бюджету. Більшу частину (81,5%) бюджетного фінансування було спрямовано в організації, що належать до галузі природничих наук, 11,8% – в організації, що мають багатогалузевий профіль.

На виконання завдань з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки було спрямовано майже 3% асигнувань з держбюджету.

 

Заступник начальника                                                                            С.В. Рибалко

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області