ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Капітальні інвестиції за 2011 рік Печать
Прес-випуски 2012

У 2011р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 6621,5 млн.грн. капітальних інвестицій1. Найвагомішу частку  капітальних інвестицій (99,4% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи. У нематеріальні активи вкладено 0,6% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 47,7% становили витрати на придбання (створення) засобів програмного забезпечення.

Обсяг інвестицій в основний капітал, освоєних підприємствами та організаціями області у 2011р., збільшився на 29,7% порівняно з 2010р. Частка Вінниччини у загальнодержавному обсязі капіталовкладень становила 2,7%. За цим показником серед регіонів України Вінницька область займає дванадцяте місце. В розрахунку на одну особу обсяг інвестицій в основний капітал склав 3433,8 грн.

Головним джерелом інвестування, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 59,7% загального обсягу інвестицій в основний капітал. Частка інвестицій, освоєних за рахунок кредитів банків та інших позик, досягла 16,8%, у той же час кошти, виділені з державного  та місцевих бюджетів, склали 3,8% у загальному обсязі капіталовкладень.

Вагому частку капіталовкладень (27,7%) було спрямовано у розвиток промислових видів економічної діяльності, обсяги яких, порівняно з 2010р., збільшились на 37,8%. У переробній промисловості зросли обсяги інвестицій в основний капітал у підприємства таких видів економічної діяльності, як  виробництво транспортних засобів та устатковання – у 3,9 раза, хімічне виробництво –  у 2,1 раза  та виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів –  у 1,8 раза.

Зберігаються позитивні зрушення щодо інвестування сільського господарства, мисливства та лісового господарства, обсяги якого проти 2010р. зросли у 1,7 раза і питома вага капітальних вкладень у цей вид економічної діяльності збільшилась на 7,8 в.п. порівняно з 2010р.  Приріст обсягів інвестицій в основний капітал спостерігався на підприємствах діяльності торгівлі; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – на 31,5%, державного управління – на 16,1% та підприємствах транспорту та зв’язку – на 11,0%. Скоротились обсяги капіталовкладень в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – на 0,4%.

За 2011р. на будівництві житла забудовниками освоєно  1004,9 млн.грн. інвестицій в основний капітал  (17,9% від загального обсягу по області). Обсяги інвестицій у житлове будівництво порівняно з 2010р. зменшились  на 0,1%.

____________

1 Без ПДВ.

 

Заступник начальника                                                                  Ольга Шевченко

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області