ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Капітальні інвестиції за січень–червень 2011 року Печать
Прес-випуски 2011

За січень–червень 2011р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 2130,2 млн.грн. капітальних інвестицій1. Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,3% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи. У нематеріальні активи вкладено 0,7% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 36,5% становили витрати на придбання (створення) засобів програмного забезпечення.

Обсяг інвестицій в основний капітал, освоєних підприємствами та організаціями області у січні–червні 2011р., збільшився в 1,7 раза порівняно з січнем–червнем 2010р. Частка Вінниччини у загальнодержавному обсязі капіталовкладень становила 2,8%. За цим показником серед регіонів України Вінницька область займає дванадцяте місце. В розрахунку на одну особу обсяг інвестицій в основний капітал склав 1128,8 грн.

Головним джерелом інвестування, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 61,1% загального обсягу інвестицій в основний капітал. Частка інвестицій освоєних за рахунок кредитів банків та інших позик досягла 16,8%, у той же час кошти, виділені з державного та місцевих бюджетів, склали 2,4% у загальному обсязі капіталовкладень.

Найбільшу частку капіталовкладень (29,9%) було спрямовано у розвиток промислових видів економічної діяльності, обсяги яких, порівняно з січнем–червнем 2010р., збільшились у 2,2 раза.

У переробній промисловості зросли обсяги інвестицій в основний капітал у підприємства таких видів економічної діяльності, як целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність – у 29,4 раза, виробництво транспортних засобів та устатковання – у 5,0 раза, хімічне виробництво – у 1,8 раза, виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – у 3,0 раза, виробництво гумових та пластмасових виробів – у 1,7 раза, машинобудування – у 1,2 раза.

Зберігаються позитивні зрушення щодо інвестування сільського господарства, мисливства та лісового господарства, обсяги якого проти січня–червня 2010р. зросли у 3,2 раза і питома вага капітальних вкладень у цей вид економічної діяльності збільшилась на 14,0 в.п. порівняно з січнем–червнем 2010р. Приріст обсягів інвестицій в основний капітал спостерігався на підприємствах діяльності готелів та ресторанів – у 2,6 раза, підприємствах фінансової діяльності – у 1,6 раза, транспорту та зв’язку – на 36,3%, державному управлінні – на 10,2%. Скоротилися обсяги капіталовкладень в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – на 20,7%.

За січень–червень 2011р. на будівництві житла забудовниками освоєно 317,3 млн.грн. інвестицій в основний капітал (17,2% від загального обсягу по області). Обсяги інвестицій у житлове будівництво порівняно з січнем–червнем 2010р. зменшились на 21,0%.

1 Без ПДВ.

Заступник начальника                                                      Світлана Рибалко

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області