ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Діяльність підприємств області – до Дня підприємця Печать
Прес-випуски 2011

Серед активних підприємств юридичних осіб області (за виключенням банків та бюджетних установ), які прозвітували про свою фінансово-господарську діяльність до органів державної статистики, понад 90% суб’єктів господарювання відноситься до малих підприємств. Відповідно до норм чинного законодавства України, підприємства залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік можуть бути віднесені до малих, середніх або великих підприємств. Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п’ятидесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.

За даними Держкомстату України у 2010 році кількість малих підприємств на 10 тисяч наявного населення Вінницької області становила 35 одиниць, при середньому по Україні 63 одиниці.

На малих підприємствах у 2010 році було зайнято 51,5 тис. осіб, з яких 50,5 тис. осіб – наймані працівники, що становить майже третину найманих працівників усіх підприємств – суб’єктів господарювання області, та перевищує показник 2009 року на 1,0%. На одному малому підприємств працювало 9 осіб, проти 7 – у 2009 році. Рівень зайнятості на малих підприємствах Вінниччини 5,5% (до кількості населення в працездатному віці) залишається на рівні попереднього року.

Малими підприємствами Вінницької області за 2010 рік реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 8461,4 млн.грн., що перевищує показник минулого року на 13,3%, та становить 23,5% загального обсягу реалізації в цілому по економіці області.

Майже 60% малих підприємств отримали прибуток за 2010 рік від звичайної діяльності до оподаткування на суму 508,2 млн.грн., водночас сума допущених ними збитків складає 524,9 млн.грн.

_______________

1Інформація сформована по підприємствах, які за даними Реєстру статистичних одиниць визначені економічно активними (мають найманих працівників та/або здійснюють реалізацію продукції, робіт, послуг).

 

Заступник начальника                                                                                         В.Б.  Моісеєв
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області