ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать
Статистична інформація 2012

Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за основними видами діяльності

за 2004-2011 роки1

(у діючих цінах відповідного року)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

20112

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

Промисловість

5347813,2

100,0

7154187,7

100,0

8700799,1

100,0

11352594,5

100,0

13522457,8

100,0

14469381,1

100,0

18027037,2

100,0

20909701,6

100,0

Добувна промисловість

76929,2

1,4

85315,4

1,2

148772,8

1,7

228463,1

2,0

340738,1

2,5

222348,2

1,5

296315,7

1,6

392765,9

1,9

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

76929,2

1,4

85315,4

1,2

148772,8

1,7

228463,1

2,0

340738,1

2,5

222348,2

1,5

296315,7

1,6

392765,9

1,9

Переробна промисловість

4345508,0

81,3

5796674,6

81,0

6873673,5

79,0

9041754,2

79,7

10601497,7

78,4

11451316,2

79,2

14216713,3

78,9

15928837,5

76,2

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

3102245,4

58,0

4245738,8

59,3

4993208,8

57,4

6488757,4

57,2

7267514,2

53,7

8336822,9

57,6

10564568,3

58,6

11683390,5

55,9

Легка промисловість

89630,3

1,7

93971,7

1,3

99486,0

1,1

108041,6

1,0

119416,2

0,9

124063,9

0,9

124868,1

0,7

138284,0

0,7

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

88450,5

1,7

91557,6

1,3

95784,3

1,1

105388,9

0,9

117609,5

0,9

122124,3

0,8

122051,2

0,7

132753,3

0,7

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1179,8

0,0

2414,1

0,0

3701,7

0,0

2652,7

0,0

1806,7

0,0

1939,6

0,0

3

3

5530,7

0,0

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

77486,5

1,4

92146,0

1,3

139473,6

1,6

202450,5

1,8

373849,2

2,8

442313,7

3,1

554311,9

3,1

595369,4

2,8

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича справа

53476,2

1,0

56017,7

0,8

76709,9

0,9

93275,9

0,8

109011,0

0,8

118446,0

0,8

168225,1

0,9

157807,2

0,8

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

2710,8

0,1

1727,5

0,0

2342,7

0,0

813,8

0,0

5153,8

0,0

3

3

3

…3

Хімічна та нафтохімічна промисловість

142078,1

2,7

181980,0

2,5

202454,4

2,3

295959,0

2,6

562707,7

4,2

713979,3

4,9

3

3

3

3

хімічне виробництво

66716,4

1,3

111559,2

1,5

107109,8

1,2

174168,0

1,5

394083,8

2,9

520797,1

3,6

640391,9

3,5

825792,3

4,0

виробництво гумових та пластмасових виробів

75361,7

1,4

70420,8

1,0

95344,6

1,1

121791,0

1,1

168623,9

1,3

193182,2

1,3

212769,7

1,2

233405,5

1,1

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

133120,9

2,5

214639,0

3,0

303773,3

3,5

542524,1

4,8

620339,0

4,6

341925,7

2,4

391841,2

2,2

542228,3

2,6

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

143512,3

2,7

185526,9

2,6

226674,0

2,6

267680,7

2,4

340055,4

2,5

388144,7

2,7

489256,2

2,7

637539,3

3,0

Машинобудування

493988,5

9,2

574038,9

8,0

707946,4

8,1

865971,3

7,6

971418,4

7,2

827837,5

5,7

897659,1

5,0

954116,1

4,6

виробництво машин та устатковання

332656,7

6,2

360113,4

5,0

437189,1

5,0

521003,7

4,6

557861,3

4,1

541963,7

3,7

646832,4

3,6

627119,0

3,0

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

72094,5

1,3

101822,5

1,4

165914,3

1,9

241521,8

2,1

292857,3

2,2

209176,9

1,5

191234,5

1,1

251525,3

1,2

виробництво транспортних засобів та устатковання

89237,3

1,7

112103,0

1,6

104843,0

1,2

103445,8

0,9

120699,8

0,9

76696,9

0,5

59592,2

0,3

75471,8

0,4

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

925376,0

17,3

1272197,7

17,8

1678352,8

19,3

2082377,2

18,3

2580222,0

19,1

2795716,7

19,3

3514008,2

19,5

4588098,2

21,9

1 Дані сформовано на підставі річної звітності по підприємствах (включаючи малі) та структурних підрозділах підприємств, які знаходяться на території регіону, за функціональним принципом (по однорідних продуктах), що за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) відносяться до відповідного виду економічної діяльності (з урахуванням обсягів реалізації підприємств замовників).
2
Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2011році.
3 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

Обновлено 10.07.2017 14:32
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області