ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності у Вінницькій області
у IV кварталі 2021 року


 

Код за КВЕД-2010

Обсяг
реалізованих
послуг, тис.грн

У т.ч. реалізовано
послуг населенню

усього,
тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

4341299,3

923101,1

21,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1773895,9

121333,4

6,8

   Наземний і трубопровідний транспорт

49

к

к

к

   Водний транспорт

50

   Авіаційний транспорт

51

   Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері
   транспорту

52

1182488,7

к

к

   Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

26860,6

17713,7

65,9

   Тимчасове розміщування

55

6931,2

к

к

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

19929,4

к

к

Інформація та телекомунікації

J

1059316,8

52277,2

4,9

   Видавнича діяльність

58

3641,4

к

к

   Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання
   звукозаписів

59

к

к

к

   Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

к

к

к

   Телекомунікації (електрозв'язок)

61

71330,6

50232,3

70,4

   Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними
   діяльність

62

835049,6

к

к

   Надання інформаційних послуг

63

18226,0

Операції з нерухомим майном

L

225181,4

25837,1

11,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

462027,7

166162,3

36,0

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

14015,3

1291,4

9,2

   Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з
   питань керування

70

   Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні
   випробування та дослідження

71

245125,8

к

к

   Наукові дослідження та розробки

72

к

к

к

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

184008,2

к

к

   Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

к

к

к

   Ветеринарна діяльність

75

15365,7

5578,5

36,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

221505,2

56033,5

25,3

   Оренда, прокат і лізинг

77

62227,6

   Діяльність із працевлаштування

78

к

к

к

   Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання
   інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність

79

к

к

к

   Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80

64541,2

2047,9

3,2

   Обслуговування будинків і територій

81

89843,3

52886,0

58,9

   Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні
   комерційні послуги

82

1781,2

к

к

Освіта

P

184338,5

168184,6

91,2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

365118,5

309549,1

84,8

   Охорона здоров'я

86

364629,7

309060,3

84,8

   Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87

к

к

к

   Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88

к

к

к

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

5654,1

2989,7

52,9

   Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

к

к

к

   Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91

к

к

к

   Організування азартних ігор

92

   Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93

3212,9

1671,5

52,0

Надання інших видів послуг

S

17400,6

3020,5

17,4

   Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого
   вжитку

95

4812,1

к

к

   Надання інших індивідуальних послуг

96

12588,5

к

к

 

Код за  КВЕД-2010

Обсяг
реалізованих
послуг, тис.грн

У т.ч. реалізовано послуг
населенню

усього,
тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

3647504,1

1124177,6

30,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1145644,4

116402,4

10,2

   Наземний і трубопровідний транспорт

49

к

к

к

   Водний транспорт

50

   Авіаційний транспорт

51

   Складське господарство та допоміжна діяльність
   у сфері транспорту

52

625848,7

11487,6

1,8

   Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

20536,5

11522,0

56,1

   Тимчасове розміщування

55

9401,1

к

к

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

11135,4

к

к

Інформація та телекомунікації

J

851388,0

50662,5

6,0

   Видавнича діяльність

58

2656,7

к

к

   Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних
   програм, видання звукозаписів

59

к

к

к

   Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного
   мовлення

60

к

к

к

   Телекомунікації (електрозв'язок)

61

69769,7

48595,9

69,7

   Комп'ютерне програмування, консультування та
   пов'язана з ними діяльність

62

716575,4

к

к

   Надання інформаційних послуг

63

14568,6

Операції з нерухомим майном

L

227215,9

27992,0

12,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

4012210,8

164454,4

41,0

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

13942,9

1271,9

9,1

   Діяльність головних управлінь (хед-офісів);
   консультування з питань керування

70

   Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу;
   технічні випробування та дослідження

71

217796,0

136684,1

62,8

   Наукові дослідження та розробки

72

к

к

к

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

150654,0

к

к

   Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

к

к

к

   Ветеринарна діяльність

75

16216,4

7225,7

44,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

209612,0

61941,1

29,6

   Оренда, прокат і лізинг

77

46481,0

   Діяльність із працевлаштування

78

к

к

к

   Діяльність туристичних агентств, туристичних
   операторів, надання інших послуг із бронювання та
   пов'язана з цим діяльність

79

к

к

к

   Діяльність охоронних служб та проведення
   розслідувань

80

65971,8

1554,1

2,4

   Обслуговування будинків і територій

81

90337,3

57945,1

64,1

   Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші
   допоміжні комерційні послуги

82

2444,0

к

к

Освіта

P

365599,0

353462,6

96,7

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

404629,6

331398,6

81,9

   Охорона здоров'я

86

404141,2

330910,2

81,9

   Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87

к

к

к

   Надання соціальної допомоги без забезпечення
   проживання

88

к

к

к

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

5708,0

3585,2

62,8

   Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

к

к

к

   Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших
   закладів культури

91

к

к

к

   Організування азартних ігор

92

   Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку
   та розваг

93

2959,5

1548,8

52,3

Надання інших видів послуг

S

15948,9

2756,8

17,3

   Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів
   особистого вжитку

95

4988,0

к

к

   Надання інших індивідуальних послуг

96

10960,9

к

к

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг,
тис.грн

У т. ч. реалізовано послуг населенню

усього,
тис.грн

у % до
загального
обсягу

Усього

2985522,2

799333,2

26,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

766930,5

86267,8

11,2

   Наземний і трубопровідний транспорт

49

к

к

к

   Водний транспорт

50

   Авіаційний транспорт

51

   Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері
   транспорту

52

340638,8

9173,8

2,7

   Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

35896,3

26232,4

73,1

   Тимчасове розміщування

55

8069,2

к

к

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

27827,1

к

к

Інформація та телекомунікації

J

838408,3

52355,8

6,2

   Видавнича діяльність

58

3277,4

к

к

   Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм,
   видання звукозаписів

59

к

к

к

   Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

к

к

к

   Телекомунікації (електрозв'язок)

61

71445,0

50065,6

70,1

   Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними
   діяльність

62

708339,8

к

к

   Надання інформаційних послуг

63

13333,9

Операції з нерухомим майном

L

251802,6

31060,2

12,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

433283,4

187522,6

43,3

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

15891,9

2205,7

13,9

   Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з
   питань керування

70

   Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні
   випробування та дослідження

71

218371,0

157420,7

72,1

   Наукові дослідження та розробки

72

к

к

к

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

180848,6

к

к

   Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

к

к

к

   Ветеринарна діяльність

75

14845,5

6160,0

41,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

230640,3

64751,5

28,1

   Оренда, прокат і лізинг

77

59513,7

   Діяльність із працевлаштування

78

к

к

к

   Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів,
   надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність

79

к

к

к

   Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80

67664,7

1901,5

2,8

   Обслуговування будинків і територій

81

96466,5

59904,6

62,1

   Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні
   комерційні послуги

82

1852,2

762,1

41,1

Освіта

P

89548,5

80161,2

89,5

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

318095,5

265141,1

83,4

   Охорона здоров'я

86

317798,1

264843,7

83,3

   Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87

к

к

к

   Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88

к

к

к

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

5991,6

3158,6

52,7

   Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

1191,9

к

к

   Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів
   культури

91

1318,4

к

к

   Організування азартних ігор

92

   Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93

3481,3

1922,7

55,2

Надання інших видів послуг

S

14925,2

2682,0

18,0

   Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого
   вжитку

95

4861,6

к

к

   Надання інших індивідуальних послуг

96

10063,6

к

к

 

Код  за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг,
тис.грн

У т. ч. реалізовано послуг населенню

усього,
тис.грн

у % до
загального
обсягу

Усього

3030128,0

928466,4

30,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

726155,7

66579,7

9,2

   Наземний і трубопровідний транспорт

49

к

к

к

   Водний транспорт

50

   Авіаційний транспорт

51

   Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері
   транспорту

52

380111,0

5573,9

1,5

   Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

15308,1

10618,5

69,4

   Тимчасове розміщування

55

4690,9

1203,9

25,7

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

10617,2

9414,6

88,7

Інформація та телекомунікації

J

938114,5

56324,5

6,0

   Видавнича діяльність

58

2884,8

536,4

18,6

   Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм,
   видання звукозаписів

59

к

к

к

   Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

к

к

к

   Телекомунікації (електрозв'язок)

61

75564,4

54372,1

72,0

   Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними
   діяльність

62

776699,8

   Надання інформаційних послуг

63

13547,1

90,5

0,7

Операції з нерухомим майном

L

202338,3

24781,9

12,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

294549,1

116873,8

39,7

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

15759,5

3855,7

24,5

   Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з
   питань керування

70

   Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні
   випробування та дослідження

71

120884,4

79618,2

65,9

   Наукові дослідження та розробки

72

к

к

к

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

146518,6

28248,5

19,3

   Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

к

к

к

   Ветеринарна діяльність

75

9301,2

4923,3

52,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

188888,7

65115,0

34,5

   Оренда, прокат і лізинг

77

23561,7

1337,7

5,7

   Діяльність із працевлаштування

78

к

к

к

   Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів,
   надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність

79

к

к

к

   Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80

68707,7

1435,0

2,1

   Обслуговування будинків і територій

81

88218,6

61190,5

69,4

   Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні
   комерційні послуги

82

1806,3

588,6

32,6

Освіта

P

356521,3

348298,6

97,7

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

290926,6

236061,7

81,1

   Охорона здоров'я

86

290702,5

235904,7

81,1

   Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87

к

к

к

   Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88

к

к

к

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

3743,8

1451,1

38,8

   Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

к

к

к

   Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів
   культури

91

к

к

к

   Організування азартних ігор

92

   Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93

2764,1

1157,7

41,9

Надання інших видів послуг

S

13581,9

2361,6

17,4

   Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого
   вжитку

95

4014,1

178,2

4,4

   Надання інших індивідуальних послуг

96

9567,8

2183,4

22,8

Обновлено 11.03.2022 13:30
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області