ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за 2021 рік


 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

90700811,0

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

73913105,2

81,5

  Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2465543,0

2,7

   Переробна промисловість

С

71447562,2

78,8

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

52958145,8

58,4

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

213130,2

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

4738066,2

5,2

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2356989,7

2,6

     виробництво основних фармацевтичних продуктів
     і фармацевтичних препаратів

21

1096557,8

1,2

     виробництво гумових і пластмасових виробів,
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2629320,9

2,9

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

2739700,5

3,0

     машинобудування

26-30

3349018,6

3,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

16084708,0

17,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

702997,8

0,8

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

81611870,7

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

67027083,5

82,1

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2283850,8

2,8

   Переробна промисловість

С

64743232,7

79,3

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

48025622,2

58,8

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

181463,9

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

4283076,9

5,2

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2115435,2

2,6

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

1011261,2

1,2

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2435568,8

3,0

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

2440487,1

3,0

     машинобудування

26-30

3011200,9

3,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

13950224,5

17,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

634562,7

0,8

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

72677616,8

100,0

   Добувна та переробна промисловість

B+C

 59926364,7

82,4

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2089625,1

2,9

   Переробна промисловість

С

57836739,6

79,5

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і
     тютюнових виробів

10-12

42897625,4

59,0

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

159641,6

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

3838652,2

5,3

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1833462,3

2,5

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

886168,5

1,2

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2177478,1

3,0

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

2169941,4

3,0

     машинобудування

26-30

2753723,1

3,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

12178135,0 

16,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

573117,1

0,8

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

64432800,7

100,0

   Добувна та переробна промисловість

B+C

53098772,1 

82,4

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1900218,8

2,9

   Переробна промисловість

С

51198553,3

79,5

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і
     тютюнових виробів

10-12

38081690,6

59,1

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

143741,2

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

3429242,2

5,3

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1564857,9

2,4

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

715663,0

1,1

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1874678,1

2,9

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1904817,1

3,0

     машинобудування

26-30

2503390,9

3,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

10817542,7 

16,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

516485,9

0,8

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

56354461,7 

100,0

   Добувна та переробна промисловість

B+C

46147524,6 

81,9

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1659510,0

3,0

   Переробна промисловість

С

44488014,6

78,9

   з неї

 

 

   виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
   виробів

10-12

33190641,4

58,9

   текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
   виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

124493,9

0,2

   виготовлення виробів з деревини, виробництво
   паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2994962,0

5,3

   виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

   виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1375771,7

2,4

   виробництво основних фармацевтичних продуктів і
   фармацевтичних препаратів

21

577955,2

1,0

   виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
   неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1586960,7

2,8

   металургійне виробництво, виробництво готових
   металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1640726,3

2,9

   машинобудування

26-30

2148485,9

3,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

9751115,0 

17,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

455822,1

0,8

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

48591313,1 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

39538148,3 

81,4

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1437137,3

3,0

   Переробна промисловість

С

38101011,0

78,4

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв
     і тютюнових виробів

10-12

28306338,9

58,3

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

104257,7

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2609634,0

5,4

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1211869,1

2,5

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
    фармацевтичних препаратів

21

509626,2

1,0

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1335497,9

2,7

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1422413,9

2,9

     машинобудування

26-30

1874751,0

3,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8655366,9 

17,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

397797,9

0,8

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

40564929,0

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

32708212,1 

80,6

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1170935,2

2,9

   Переробна промисловість

С

31537276,9

77,7

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

23364402,5

57,6

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

86186,1

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2132408,0

5,3

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1064606,6

2,6

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

453506,9

1,1

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1037982,7

2,6

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1143990,1

2,8

     машинобудування

26-30

1635454,0

4,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7517694,9 

18,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

339022,0

0,8

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

33518466,6 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

26654585,9 

79,6

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

950003,2

2,8

   Переробна промисловість

С

25704582,7

76,8

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

19194836,8

57,3

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

70121,0

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1716272,7

5,1

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

837314,6

2,5

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

356696,4

1,1

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

773278,6

2,3

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

894502,4

2,7

     машинобудування

26-30

1371592,3

4,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6582251,4 

19,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

281629,3

0,8

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг)без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

26685878,0 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

20802477,4 

78,0

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

730203,0

2,7

   Переробна промисловість

С

20072274,4

75,3 

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

14991275,4

56,2

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

57292,9

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1346737,4

5,0

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

643676,3

2,4

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

298181,6

1,1

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

536801,1

2,0

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

687574,4

2,6

     машинобудування

26-30

1125540,4

4,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5657297,4 

21,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

226103,2

0,8

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

19652142,0 

100,0

   Добувна та переробна промисловість

B+C

14926474,7 

75,9

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

493524,8

2,5

   Переробна промисловість

С

14432949,9

73,4

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

10939837,2

55,7

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

44620,3

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

954172,3

4,9

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

395964,8

2,0

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

240346,2

1,2

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

323825,1

1,6

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

491165,1

2,5

     машинобудування

26-30

754296,6

3,8

   Постачання електроенергії, газу, пари та
   кондиційованого повітря

D

4558015,2 

23,2

   Водопостачання; каналізація, поводження з
   відходами

Е

167652,1

0,9

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої
продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

12170973,4

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

9092718,4 

74,7

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

293303,4

2,4

   Переробна промисловість

С

8799415,0

72,3

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

6777669,3

55,7

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

31746,9

0,3

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

581253,8

4,8

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

227656,9

1,9

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

97671,1

0,8

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

172473,1

1,4

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

284935,1

2,3

     машинобудування

26-30

455367,1

3,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2969393,4 

24,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

108861,6

0,9

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до
всієї реалізованої
продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

6247978,2 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

4432061,0 

70,9

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

126784,8

2,0

   Переробна промисловість

С

4305276,2

68,9

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і
     тютюнових виробів

10-12

3438300,5

55,0

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

16571,1

0,3

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

256262,5

4,1

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

102871,3

1,6

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

45938,1

0,7

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

69931,9

1,1

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

114698,2

1,8

     машинобудування

26-30

178075,8

2,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1760286,8 

28,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

55630,4

0,9

Обновлено 07.02.2022 15:54
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області