ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2020 році1
(остаточні дані)

(тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

5904316,3 

12399102,7

19650820,8

25762467,9

32064437,8

38195653,2

44222712,9

50301119,8

56572708,3

63510734,0

70452930,6

78050123,2

100,0

   Добувна та 
   переробна
   промис-
   ловість

B+C

4666521,8

10038419,3

16293911,1

21586343,7

27169935,3

32472764,3

37616773,4

42921288,9

48474074,9

54566877,7

60091178,7

65950852,5

84,5

   Добувна
   промис-
   ловість і
   розроблення
   кар’єрів

B

101586,3

207409,2

342033,0

474948,9

590281,5

710914,1

871042,6

1050180,8

1252817,2

1469930,2

1653938,1

1813716,9

2,3

   Переробна
   промис-
   ловість

С

4564935,5

9831010,1

15951878,1

21111394,8

26579653,8

31761850,2

36745730,8

41871108,1

47221257,7

53096947,5

58437240,6

64137135,6

82,2

     з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     виробництво
     харчових
     продуктів,
     напоїв і
     тютюнових
     виробів

10-12

3677009,8

7785901,8

12645497,1

16909590,9

21361754,7

25458336,8

29226106,0

33062722,8

36921551,7

41480503,0

45460707,6

49818421,8

63,8

     текстильне
     виробництво,
     виробництво
     одягу, шкіри,
     виробів зі
     шкіри
     та інших
     матеріалів

13-15

22025,8

40973,8

62123,8

88479,8

112721,5

145390,6

177108,4

199914,3

220189,9

238284,0

255539,4

284510,2

0,4

     виготовлення
     виробів з
     деревини,
     виробництво
     паперу та
     поліграфічна
     діяльність

16-18

244268,6

551536,5

807540,3

1013183,7

1249848,2

1501523,9

1799059,2

2120262,4

2456409,7

2775742,1

3105790,5

3402549,8

4,4

     виробництво
     коксу та
     продуктів
     нафтопере-
     роблення

19

     виробництво
     хімічних
     речовин і
     хімічної
     продукції

20

124035,6

300528,1

560986,5

735532,2

887772,6

1031235,7

1164147,1

1383422,8

1566214,8

1731991,9

1913246,5

2078640,7

2,7

     виробництво
     основних
     фармацев-
     тичних
     продуктів і
     фармацев-
     тичних
     препаратів

21

64091,8

172733,1

263432,2

301075,7

348052,3

405740,2

474815,8

543855,4

711438,6

822147,2

960246,3

1119770,1

1,4

     виробництво
     гумових і
     пластма-
     сових
     виробів,
     іншої
     неметалевої
     мінеральної
     продукції

22, 23

86087,3

203143,7

316733,5

416494,6

518699,1

655510,9

826385,7

1001694,9

1208920,5

1429081,5

1591043,8

1738133,4

2,2

     металургійне
     виробництво,
     виробництво
     готових
     металевих
     виробів, крім
     машин і
     устатковання

24, 25

101657,5

233703,5

400263,6

513094,1

710874,1

915335,2

1142714,3

1356597,0

1572888,1

1765872,5

1944355,7

2123204,7

2,7

     машино-
     будування

26-30

173575,1

387539,7

661041,7

816840,5

996056,1

1175418,0

1387137,3

1574669,5

1829124,9

2029227,1

2297013,9

2552742,4

3,3

   Постачання
   електро-
   енергії,
   газу, пари та
   кондиційо-
   ваного
   повітря

D

1188043,6

2262793,0

3208689,0

3979934,6

4649796,2

5426321,2

6257771,3

6980870,4

7646072,8

8438652,2

9801960,5

11483694,5

14,7

     Водо-
   постачання;
   каналізація,
   поводження з
   відходами

Е

49750,9

97890,4

148220,7

196189,6

244706,3

296567,7

348168,2

398960,5

452560,6

505204,1

559791,4

615576,2

0,8

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за функціональним підходом (однорідними продуктами) відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2021р.).

Обновлено 15.03.2021 15:52
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області