ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за 2013-2020 роки

(відсотків до попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Промисловість

B+C+D

110,4 

105,4

104,0

105,3

108,2

99,2

114,7

94,5

  Добувна та переробна промисловість

B+C

107,7 

109,5

105,8

110,9

105,6

103,2

119,1

95,9

   Добувна промисловість і розроблення
   кар’єрів

B

106,2

129,0

79,9

84,1

80,2

111,6

115,3

120,0

   Переробна промисловість

С

107,8 

108,9

106,9

112,0

106,4

103,0

119,2

95,5

     з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і
     тютюнових виробів

10-12

110,7

121,6

98,6

112,9

103,4

103,8

110,9

99,1

     текстильне виробництво, виробництво
     одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
     матеріалів

13-15

95,9

91,2

100,5

103,7

106,8

94,0

100,0

57,4

     виготовлення виробів з деревини,
     виробництво паперу та поліграфічна
     діяльність

16-18

100,9

110,6

103,3

106,3

110,3

112,4

186,0

100,2

     виробництво коксу та продукті
     нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

123,5

98,8

76,9

75,0

88,3

92,2

91,4

75,8

     виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

139,9

85,6

214,3

109,6

136,5

92,4

89,5

209,3

     виробництво гумових і пластмасових
     виробів, іншої неметалевої мінеральної
     продукції

22, 23

92,0

97,7

95,0

113,9

97,5

100,6

109,5

90,2

     металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

24, 25

103,8

86,5

97,2

97,3

115,6

97,4

185,5

59,4

     машинобудування

26-30

92,5

84,3

87,1

152,7

128,3

103,2

90,6

79,2

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

D

118,6 

91,5

97,3 

85,6 

119,3

84,4

95,0

85,3

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області