ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю1 в атмосферне повітря
від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності
у 2020 році


 

Код за
КВЕД-2010

Обсяги
викидів

Крім того,
обсяги викидів діоксиду вуглецю

тонн

у % до 2019р.

тонн

у % до 2019р.

Усі види економічної діяльності

 

78177,6

78,4

4249547,7

79,4

   Сільське, лісове та рибне господарство

А

8964,2

56,7

269084,7

72,9

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

131,1

65,3

13362,6

88,6

   Переробна промисловість

С

5790,6

100,0

368675,4

117,3

   Постачання електроенергії, газу, пари та 
   кондиційованого повітря

D

59725,3

82,8

3417812,1

84,9

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

106,6

105,1

626,7

121,5

   Будівництво

F

86,7

65,7

10991,0

140,2

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
   автотранспортних засобів і мотоциклів

G

29,2

127,5

1401,6

167,3

   Транспорт, складське господарство, поштова та
   кур'єрська діяльність

H

2131,6

65,1

137856,6

24,3

   Тимчасове розміщування й організація харчування

I

   Інформація та телекомунікації

J

0,1

89,7

54,5

99,3

   Фінансова та страхова діяльність

K

3,3

127,7

169,0

507,2

   Операції з нерухомим майном

L

184,2

111,3

3140,4

55,0

   Професійна, наукова та технічна діяльність

M

   Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
   обслуговування

N

   Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне
   страхування

O

245,6

22,3

8895,4

39,1

   Освіта

P

533,8

131,3

7249,7

102,6

   Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

245,2

48,2

10227,8

61,0

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

   Надання інших видів послуг

S

1Від стаціонарних джерел забруднення.

Обновлено 29.04.2021 13:28
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області