ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010-2020 роки

(тис.грн)

 

Код за

КВЕД-2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Усього

 

3544673

5080976

5824093

6109514

5674572

7372954

8301879

11744065

17626523

15724889 

13601513

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

А

771552

1406273

1445500

1281408

1545876

2194797

3370792

4627569

4803383

3982600

2986062

   Сільське
   господарство,
   мисливство та
   надання
   пов'язаних із
   ними послуг

01

765420

1397052

1434929

1269591

1528062

2143245

3327299

4576192

4735532

3947633

2964107

   Лісове
   господарство та
   лісозаготівлі

02

5993

8732

10016

11434

13994

50697

40895

48076

66057

к

к

   Рибне
   господарство

03

139

489

555

383

3820

855

2598

3301

1794

к

к

Промисловість

B+C+D+E

1034652

1291064

1936373

2651256

2328804

2333565

1875316

2484966

7700099

5832508

4936958

Будівництво

F

998058

1234790

1074733

1279521

835270

1182434

1048214

1351435

1703427

1577521

1497594

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

167800

270884

204137

145877

181930

237531

269046

550410

396656

430696

580584

   Оптова та
   роздрібна
   торгівля
   автотран-
   спортними
   засобами та
   мотоциклами, їх
   ремонт

45

14100

18649

26397

23177

13799

44437

38821

49518

69220

59229

128726

   Оптова торгівля,
   крім торгівлі
   автотран-
   спортними
   засобами та
   мотоциклами

46

126692

213576

131443

81761

116716

129820

141079

430951

234186

285014

320968

   Роздрібна
   торгівля, крім
   торгівліЇ 
   автотран-
   спортними
   засобами та
   мотоциклами

47

27008

38659

46297

40939

51415

63274

89146

69941

93250

86453

130890

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

80474

267160

277935

110172

74710

329648

182847

370841

438206

502449

446435

   Наземний і
   трубопровідний
   транспорт

49

к

к

к

к

к

к

114383

к

к

к

к

   Водний
   транспорт

50

к

   Авіаційний
   транспорт

51

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

   Складське
   господарство та
   допоміжна
   діяльність у
   сфері
  транспорту

52

61007

229386

232866

68223

33976

280667

67964

137675

225773

341240

337434

   Поштова та
   кур'єрська
   діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

17663

6073

11202

35209

5392

8453

16116

10411

13644

17267

2937

   Тимчасове
   розміщування

55

1845

2090

1459

28444

304

5185

12873

8045

5597

6135

к

   Діяльність із
   забезпечення
   стравами
   та напоями

56

15818

3983

9743

6765

5088

3268

3243

2366

8047

11132

к

Інформація та телекомунікації

J

25888

23826

28611

33309

20426

34433

47690

54279

92639

79055

150396

   Видавнича
   діяльність,
   радіомовлення,
   телебачення

58-60

6781

5426

3769

4475

3319

7038

4929

6835

9552

8268

4107

   Телекомунікації
   (електрозв'язок)

61

14108

14178

7106

7422

3437

4164

4259

4247

12294

16272

15125

   Комп'ютерне
   програмування
   та  надання
   інших
   інформаційних
   послуг

62, 63

4999

4222

17736

21412

13670

23231

38502

43197

70793

54515

131164

Фінансова та страхова діяльність

K

1193

3879

9299

3664

2160

18177

9917

12046

14677

17713

к

Операції з нерухомим майном

L

112975

92734

266142

56552

53606

90813

153179

157077

226684

140160

72929

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

11169

39148

62277

88801

108804

135255

173977

155076

203703

261471

258306

   Діяльність у
   сферах права та
   бухгалтерського
   обліку,
   архітектури
   та інжинірингу,
   технічні
   випробування та
   дослідження

69-71

8103

32535

55232

77102

94387

125896

141322

139841

178658

239152

253541

   Наукові
   дослідження та
   розробки

72

2083

2716

2866

251

712

885

2557

1423

2270

2951

к

   Інша
   професійна,
   наукова та
   технічна
   діяльність

73-75

983

3897

4179

11448

13705

8474

30098

13812

22775

19368

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

9730

17772

21757

21291

9990

28029

30686

39655

58208

111729

137420

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

237893

327262

374062

266827

383660

572718

825555

1206235

1361664

2217142

1814188

Освіта

P

27631

50855

43084

51608

41573

93529

124442

114020

141204

158671

104060

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

39929

43162

61134

70109

66118

98433

153522

578532

446540

361725

590800

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

4285

2471

3342

5595

5094

11195

18593

22807

21586

21117

9385

Надання інших видів послуг

S

3781

3623

4505

8315

11159

3944

1987

8706

4203

13065

к

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Обновлено 31.05.2021 09:57
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області