ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
у січні–грудні 2021 року


 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

14013094 

100,0

  Сільське, лісове та рибне господарство

А

3139733

22,4

   Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

3094212

22,1

   Лісове господарство та лісозаготівлі

02

к

к

   Рибне господарство

03

к

к

  Промисловість

B+C+D+E

3421065

24,4

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

276280

8,1

   Переробна промисловість

C

2165433

63,3

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

814445

23,8

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

164907

4,8

  Будівництво

F

2246525

16,0

  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

391758

2,8

   Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами,
   їх ремонт

45

68200

0,5

   Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

229546

1,6

   Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами
   та мотоциклами

47

94012

0,7

  Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1171248

8,4

   Наземний і трубопровідний транспорт

49

1059144

7,6

   Водний транспорт

50

   Авіаційний транспорт

51

к

к

   Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

к

к

   Поштова та кур'єрська діяльність

53

  Тимчасове розміщування й організація харчування

I

2070

0,0

   Тимчасове розміщування

55

к

к

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

  Інформація та телекомунікації

J

215233

1,5

   Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних
   програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного
   мовлення

58-60

к

к

   Телекомунікації (електрозв'язок)

61

16793

0,1

   Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

к

к

  Фінансова та страхова діяльність

K

к

к

  Операції з нерухомим майном

L

331658

2,4

  Професійна, наукова та технічна діяльність

M

440513

3,1

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та
   інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних
   управлінь (хед-офісів)

69-71

425181

3,0

   Наукові дослідження та розробки

72

к

к

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна,
   наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75

к

к

  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

87222

0,6

  Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

1978901

14,1

  Освіта

P

100033

0,7

  Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

471094

3,4

  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

12153

0,1

  Надання інших видів послуг

S

к

к

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

8848288 

100,0

   Сільське, лісове та рибне господарство

А

2218321

25,1

     Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із
     ними послуг

01

2190128

24,8

     Лісове господарство та лісозаготівлі

02

к

к

     Рибне господарство

03

к

к

   Промисловість

B+C+D+E

2123062

24,0

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

204786

2,3

     Переробна промисловість

C

1449198

16,4

     Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
     повітря

D

429071

4,8

     Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

40007

0,5

   Будівництво

F

1687428

19,1

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
   засобів і мотоциклів

G

264940

3,0

     Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами
     та мотоциклами, їх ремонт

45

34377

0,4

     Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами
     та мотоциклами

46

162213

1,8

     Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними
     засобами та мотоциклами

47

68350

0,8

   Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська
   діяльність

H

289567

3,3

     Наземний і трубопровідний транспорт

49

к

к

     Водний транспорт

50

     Авіаційний транспорт

51

     Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері
     транспорту

52

к

к

     Поштова та кур'єрська діяльність

53

   Тимчасове розміщування й організація харчування

I

2001

0,0

     Тимчасове розміщування

55

к

к

     Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

   Інформація та телекомунікації

J

171735

1,9

     Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів,
     телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність
     у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

к

к

     Телекомунікації (електрозв'язок)

61

9359

0,1

     Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних
     послуг

62, 63

к

к

   Фінансова та страхова діяльність

K

к

к

   Операції з нерухомим майном

L

316444

3,6

   Професійна, наукова та технічна діяльність

M

332179

3,8

     Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку,
     архітектури та інжинірингу, технічні випробування та
     дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

326750

3,8

     Наукові дослідження та розробки

72

к

к

     Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша 
     професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна
     діяльність

73-75

к

к

   Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
   обслуговування

N

42465

0,5

   Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне
   трахування

O

1129215

12,8

   Освіта

P

32663

0,4

   Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

230707

2,6

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

4418

0,1

   Надання інших видів послуг

S

к

к

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

5056868 

100,0

   Сільське, лісове та рибне господарство

А

1302478

25,8

     Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних
     із ними послуг

01

1291602

25,5

     Лісове господарство та лісозаготівлі

02

к

к

     Рибне господарство

03

к

к

   Промисловість

B+C+D+E

928677

18,4

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

28939

0,6

     Переробна промисловість

C

736520

14,6

     Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
     повітря

D

153963

3,0

     Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

9255

0,2

   Будівництво

F

1081660

21,4

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
   засобів і мотоциклів

G

180489

3,6

     Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами
     та мотоциклами, їх ремонт

45

23091

0,5

     Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами
     та мотоциклами

46

119647

2,4

     Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними
     засобами та мотоциклами

47

37751

0,7

   Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська
   діяльність

H

133206

2,6

     Наземний і трубопровідний транспорт

49

к

к

     Водний транспорт

50

     Авіаційний транспорт

51

     Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері
     транспорту

52

к

к

     Поштова та кур'єрська діяльність

53

   Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1216

0,0

     Тимчасове розміщування

55

к

к

     Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

   Інформація та телекомунікації

J

159227

3,1

     Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів,
     телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність
     у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

к

к

     Телекомунікації (електрозв'язок)

61

5145

0,1

     Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних
     послуг

62, 63

к

к

   Фінансова та страхова діяльність

K

к

к

   Операції з нерухомим майном

L

310782

6,1

   Професійна, наукова та технічна діяльність

M

243444

4,8

     Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку,
     архітектури та інжинірингу, технічні випробування та
     дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

239192

4,7

     Наукові дослідження та розробки

72

к

к

     Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша
     професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна
     діяльність

73-75

к

к

   Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
   обслуговування

N

к

к

   Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне
   страхування

O

515090

10,2

   Освіта

P

15835

0,3

   Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

151665

3,0

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1877

0,0

   Надання інших видів послуг

S

393

0,0

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

2023847 

100,0

  Сільське, лісове та рибне господарство

А

607528

30,0

   Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із
   ними послуг

01

605000

29,9

   Лісове господарство та лісозаготівлі

02

к

к

   Рибне господарство

03

к

к

  Промисловість

B+C+D+E

424522

21,0

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

10730

0,5

   Переробна промисловість

C

353520

17,5

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
   повітря

D

55301

2,7

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

4971

0,3

  Будівництво

F

303623

15,0

  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів
  і мотоциклів

G

75273

3,7

   Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та
   мотоциклами, їх ремонт

45

5330

0,2

   Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та
   мотоциклами

46

58494

2,9

   Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами
   та мотоциклами

47

11449

0,6

  Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська
  діяльність

H

100894

5,0

   Наземний і трубопровідний транспорт

49

к

к

   Водний транспорт

50

   Авіаційний транспорт

51

   Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері
   транспорту

52

к

к

   Поштова та кур'єрська діяльність

53

  Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1066

0,1

   Тимчасове розміщування

55

к

к

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

  Інформація та телекомунікації

J

41951

2,1

   Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів,
   телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері
   радіо та телевізійного мовлення

58-60

к

к

   Телекомунікації (електрозв'язок)

61

1728

0,1

   Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних
   послуг

62, 63

к

к

  Фінансова та страхова діяльність

K

к

к

  Операції з нерухомим майном

L

290111

14,3

  Професійна, наукова та технічна діяльність

M

44958

2,2

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку,
   архітектури та інжинірингу, технічні випробування та
   дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

42803

2,1

   Наукові дослідження та розробки

72

к

к

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша
   професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна
   діяльність

73-75

к

к

  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
  обслуговування

N

13527

0,7

  Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне
  страхування

O

59124

2,9

  Освіта

P

4135

0,2

  Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

55786

2,8

  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1041

0,1

  Надання інших видів послуг

S

к

к

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області