ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1


Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього

201317251,8 

55890558,1 

27,8 

90744496,6

45,1

54682197,1

27,1

16426786,7

8,2

Сільське, лісове та рибне господарство

A

36152801,8

к

к

к

к

15418867,9

42,6

5327085,1

14,7

Промисловість

B+C+D+E

87171241,0

41661948,8

47,8

37842690,0

43,4

7666602,2

8,8

1748224,0

2,0

Будівництво

F

12854865,2

к

к

к

к

3938905,4

30,6

1075512,2

8,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

46874371,7

к

к

к

к

19757574,0

42,2

5797098,7

12,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5715207,7

3459517,0

60,5

2255690,7

39,5

494955,4

8,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

87521,6

к

к

к

к

28332,3

32,4

Інформація та телекомунікації

J

3786222,9

к

к

к

к

602665,2

15,9

Фінансова та страхова діяльність

K

171711,7

171711,7

100,0

34161,2

19,9

Операції з нерухомим майном

L

1265045,7

153650,5

12,1

1111395,2

87,9

625924,6

49,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2035840,8

к

к

к

к

382592,8

18,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1018548,8

339845,6

33,4

678703,2

66,6

223259,2

21,9

Освіта

P

45628,4

к

к

к

к

19614,0

43,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

4062685,3

3728150,8

91,8

334534,5

8,2

27947,4

0,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

15163,2

15163,2

100,0

6536,4

43,1

Надання інших видів послуг

S

60396,0

к

к

к

к

32878,2

54,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Обновлено 22.10.2021 09:27
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області