ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1


Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

170420 

26741 

15,7 

94000 

55,2 

49679 

29,1 

17066 

10,0 

Сільське, лісове та рибне господарство

A

33843

к

к

к

к

13263

39,2

4562

13,5

Промисловість

B+C+D+E

61354

20420

33,3

31569

51,4

9365

15,3

2279

3,7

Будівництво

F

7792

к

к

к

к

4212

54,1

1435

18,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

15803

к

к

к

к

8558

54,1

3633

23,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

8748

5876

67,2

2872

32,8

672

7,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

641

к

к

к

к

193

30,1

Інформація та телекомунікації

J

1845

к

к

к

к

721

39,1

Фінансова та страхова діяльність

K

274

274

100,0

98

35,8

Операції з нерухомим майном

L

2925

324

11,1

2601

88,9

1450

49,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2502

к

к

к

к

857

34,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3672

1726

47,0

1946

53,0

614

16,7

Освіта

P

479

к

к

к

к

120

25,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

30016

27750

92,5

2266

7,5

198

0,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

173

173

100,0

68

39,3

Надання інших видів послуг

S

353

к

к

к

к

166

47,0

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).

Обновлено 22.10.2021 09:20
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області