БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

 

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати
та видами економічної діяльності
у грудні 2019 року


 

Кількість

праців-ників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встанов-леного на грудень, тис. осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у грудні нарахована у межах, %

до

4173,00

грн

від 4173,01

до

4500,00

грн

від 4500,01

до

5000,00

грн

від 5000,01 до

6000,00

грн

від 6000,01

до

7000,00

грн

від 7000,01

до

8000,00

грн

від 8000,01 до

10000,00

грн

від

10000,01

до

12000,00

грн

від

12000,01

до

15000,00

грн

від

15000,01

до

20000,00

грн

понад

20000,00

грн

Усього

241590

5,9

10,3

8,7

9,7

8,6

7,6

11,6

10,7

10,8

8,4

7,7

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

28886

3,4

11,0

9,4

11,7

8,9

7,7

10,8

9,7

10,1

8,4

8,9

Промисловість

54717

3,0

7,8

5,8

7,1

6,1

7,0

12,7

12,0

13,6

12,3

12,6

   Добувна
   промисловість і
   розроблення
   кар'єрів

1664

3,5

8,4

5,1

7,9

10,6

9,4

17,8

15,1

11,4

6,3

4,5

   Переробна
   промисловість

40632

3,6

9,6

7,1

8,1

5,9

6,5

12,1

10,9

11,6

12,1

12,5

   Постачання
   електроенергії,
   газу, пари та 
  кондиційованого
   повітря

9833

0,3

0,8

0,7

1,7

5,2

6,5

12,4

15,5

23,2

16,5

17,2

  Водопостачання;
   каналізація,
   поводження з
   відходами

2588

2,2

5,1

4,1

11,7

10,1

15,3

21,4

13,6

9,9

4,6

2,0

Будівництво

4967

0,7

7,8

8,9

8,8

4,3

4,5

14,1

10,6

13,2

13,7

13,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13510

4,8

21,8

12,9

15,6

8,0

4,7

9,5

8,1

5,8

3,6

5,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

22362

8,7

7,4

4,2

7,6

7,5

6,7

14,8

17,1

13,8

7,8

4,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

778

2,4

9,5

32,3

11,2

13,2

6,5

9,3

7,6

4,5

2,4

1,1

Інформація та телекомунікації

1894

1,1

3,5

7,1

13,5

15,5

9,0

9,7

8,0

12,6

11,6

8,4

Фінансова та страхова діяльність

2689

0,8

5,8

1,6

2,0

2,9

5,3

11,9

11,8

17,4

15,7

24,8

Операції з нерухомим майном

1427

3,0

23,2

12,6

20,5

11,6

6,9

10,6

3,2

2,3

1,4

4,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

3265

5,5

15,0

4,0

6,6

6,9

6,9

11,0

8,4

11,0

10,9

13,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2997

12,0

16,7

8,3

7,4

8,5

6,7

15,8

8,7

7,2

5,2

3,5

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13795

2,9

3,7

4,3

4,1

5,5

6,4

10,1

12,6

15,0

14,0

21,4

Освіта

52156

8,0

10,8

10,5

9,8

10,2

8,8

10,7

11,0

11,1

6,6

2,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

33753

8,9

12,0

13,1

13,7

12,4

9,3

11,0

6,2

5,7

4,7

3,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3925

19,8

15,4

13,2

8,5

11,6

9,4

9,6

6,4

3,6

1,7

0,8

Надання інших видів послуг

469

17,9

10,5

15,6

9,8

9,2

3,8

7,0

14,1

8,1

2,3

1,7

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Кількість

працівників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встанов-леного на вересень, тис. осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у вересні нарахована у межах, %

до

4173,00

грн

від 4173,01

до

4500,00

грн

від 4500,01

до

5000,00

грн

від 5000,01до

6000,00

грн

від 6000,01

до

7000,00

грн

від 7000,01

до

8000,00

грн

від 8000,01 до

10000,00

грн

від

10000,01

до

12000,00

грн

від

12000,01

до

15000,00

грн

від

15000,01

до

20000,00

грн

понад

20000,00

грн

Усього

246,7

7,4

12,3

9,8

9,3

8,2

7,5

11,6

10,2

10,4

7,1

6,2

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

35,1

3,6

11,1

9,0

10,5

9,2

8,0

12,2

9,4

10,1

7,5

9,4

Промисловість

56,3

3,5

8,8

6,2

7,5

6,6

7,1

13,6

13,0

13,0

10,7

10,0

   Добувна
   промисловість і
   розроблення
   кар'єрів

1,8

3,3

8,4

3,4

6,1

7,4

9,1

14,8

17,6

16,5

8,2

5,2

   Переробна
   промисловість

42,5

4,3

10,3

7,2

7,4

6,1

6,6

13,1

11,8

11,7

10,6

10,9

   Постачання
   електроенергії,
   газу, пари та
   кондиційованого
   повітря

9,4

0,4

2,3

2,6

6,5

6,4

6,8

14,7

17,9

19,1

13,7

9,6

   Водопостачання;
   каналізація,
   поводження з
   відходами

2,6

1,9

8,7

5,3

12,9

13,0

15,6

16,4

12,4

8,8

3,4

1,6

Будівництво

5,2

1,0

9,2

9,1

6,3

4,8

6,7

13,8

7,7

11,2

12,9

17,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

 

 

13,5

 

5,0

 

 

23,1

 

 

15,8

 

 

12,9

 

 

7,9

 

 

5,9

 

 

9,0

 

 

7,4

 

 

6,0

 

 

2,8

 

 

4,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

22,5

10,0

7,6

4,8

6,9

7,2

7,4

14,0

13,9

14,6

7,8

5,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

0,7

6,0

10,2

26,8

13,0

6,7

9,5

11,8

9,1

4,4

2,0

0,5

Інформація та телекомунікації

1,9

1,6

5,5

11,7

19,5

11,5

6,5

12,1

8,8

8,9

7,5

6,4

Фінансова та страхова діяльність

2,7

2,9

4,8

2,8

3,5

5,7

7,1

14,2

14,9

18,6

14,1

11,4

Операції з нерухомим майном

1,4

6,3

29,2

13,5

19,2

9,2

4,9

6,9

3,5

2,3

1,2

3,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

3,4

7,8

15,9

8,3

10,1

8,1

8,3

8,5

7,2

9,8

9,6

6,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2,9

11,5

16,5

10,4

12,9

10,1

10,0

9,7

7,7

4,9

4,0

2,3

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13,9

4,7

5,0

5,3

6,7

8,2

8,5

12,7

13,2

14,4

9,2

12,1

Освіта

50,4

10,7

14,2

10,5

8,3

8,4

8,1

11,1

10,5

11,1

5,8

1,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

32,5

13,1

18,0

18,0

13,3

10,5

6,8

8,3

4,4

3,6

2,6

1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3,8

21,5

21,9

13,6

10,1

8,8

6,5

8,2

4,2

3,6

1,1

0,5

Надання інших видів послуг

0,5

13,9

18,8

21,6

11,2

2,9

5,5

6,7

7,0

9,5

1,7

1,2

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Кількість

праців-
ників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встанов-леного на червень , тис. осіб

 

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у червні нарахована у межах, %

до

4173,00

грн

від 4173,01

до

4500,00

грн

від 4500,01

до

5000,00

грн

від 5000,01до

6000,00

грн

від 6000,01

до

7000,00

грн

від 7000,01

до

8000,00

грн

від 8000,01 до

10000,00

грн

від

10000,01

до

12000,00

грн

від

12000,01

до

15000,00

грн

від

15000,01

до

20000,00

грн

понад

20000,00

грн

Усього

248,4

7,3

12,5

10,2

9,7

8,2

7,6

11,2

9,9

10,1

7,4

5,9

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

33,7

4,7

13,7

11,3

11,6

9,5

7,9

10,1

9,3

8,8

6,5

6,6

Промисловість

55,7

4,5

10,5

6,6

8,0

7,1

7,3

13,1

12,0

12,0

9,8

9,1

   Добувна
   промисловість і
   розроблення
   кар'єрів

1,8

4,3

7,1

5,9

8,2

7,7

8,3

15,7

16,5

15,5

6,4

4,4

   Переробна
   промисловість

41,4

5,3

12,2

7,1

7,9

6,8

7,3

12,3

11,2

10,6

9,6

9,7

   Постачання
   електроенергії,
   газу, пари та
   кондиційованого
   повітря

9,8

0,4

5,3

4,2

5,9

6,1

5,8

15,3

15,6

18,4

13,7

9,3

   Водопостачання;
   каналізація,
   поводження з
   відходами

2,7

7,8

6,2

7,7

17,2

13,4

11,2

15,5

9,1

8,6

2,1

1,2

Будівництво

5,5

1,1

12,2

8,3

6,7

7,3

6,7

11,2

9,8

15,8

12,9

8,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13,5

6,1

23,1

16,4

13,9

6,7

6,2

8,4

5,4

5,2

3,3

5,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

23,9

12,3

5,0

5,5

7,9

7,5

8,5

16,6

14,1

10,2

7,4

5,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

0,8

7,4

13,3

36,3

8,1

8,8

4,8

9,7

5,5

3,2

1,5

1,4

Інформація та телекомунікації

2,0

1,1

4,7

13,6

20,3

10,2

7,0

10,0

11,3

6,4

6,1

9,3

Фінансова та страхова діяльність

2,7

1,3

6,1

1,5

4,7

6,1

9,3

13,8

15,1

18,1

13,7

10,3

Операції з нерухомим майном

1,5

6,1

33,5

10,2

19,3

9,6

4,5

4,7

6,7

2,2

0,7

2,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

3,4

5,8

16,3

8,9

9,0

9,0

8,0

11,1

8,3

9,1

7,4

7,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2,7

5,6

24,5

11,6

12,1

10,2

8,2

10,8

7,3

5,2

3,1

1,4

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

14,6

3,6

4,3

4,7

7,2

7,8

9,4

13,6

14,2

16,2

9,0

10,0

Освіта

50,7

8,6

13,5

10,0

8,5

7,7

7,0

9,8

9,7

12,4

8,9

3,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

33,5

10,4

16,7

18,4

12,6

10,8

7,9

8,4

4,9

4,5

3,2

2,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3,9

28,1

18,1

13,7

8,5

6,9

5,9

6,3

4,6

5,0

2,1

0,8

Надання інших видів послуг

0,4

16,8

15,5

20,0

12,7

2,9

4,5

6,5

5,6

4,9

7,7

2,9

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Кількість

праців-
ників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встанов-леного на березень , тис. осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у березні нарахована у межах, %

до

4173,00

грн

від 4173,01

до

4500,00

грн

від 4500,01

до

5000,00

грн

від 5000,01до

6000,00

грн

від 6000,01

до

7000,00

грн

від 7000,01

до

8000,00

грн

від 8000,01 до

10000,00

грн

від

10000,01

до

12000,00

грн

від

12000,01

до

15000,00

грн

від

15000,01

до

20000,00

грн

понад

20000,00

грн

Усього

249,5

8,5

13,0

12,5

9,2

8,1

8,0

11,1

10,6

9,9

5,2

3,9

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

29,8

5,2

12,0

12,9

11,9

8,7

8,6

10,4

9,6

9,4

5,5

5,8

Промисловість

55,6

5,0

9,1

7,7

6,4

7,2

8,0

12,5

14,6

14,6

8,1

6,8

   Добувна
   промисловість і
   розроблення
   кар'єрів

1,7

3,7

1,6

13,1

4,4

7,1

9,7

11,9

20,8

17,7

6,5

3,5

   Переробна
   промисловість

41,2

6,3

11,3

8,7

6,0

6,1

7,4

11,4

13,6

13,7

8,0

7,5

   Постачання
   електроенергії,
   газу, пари та
   кондиційованого
   повітря

10,1

0,5

2,1

2,5

5,4

10,0

8,1

16,2

19,0

20,0

10,1

6,1

   Водопостачання;
   каналізація,
   поводження з
   відходами

2,6

4,2

5,3

7,6

16,7

12,9

14,8

16,8

10,6

6,9

2,9

1,3

Будівництво

5,7

2,0

8,0

11,1

7,9

9,0

8,2

10,0

10,2

15,8

8,2

9,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13,8

8,2

17,5

23,0

11,5

6,1

6,8

9,0

5,6

5,6

2,1

4,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

24,3

9,9

7,2

6,6

7,1

7,6

9,6

18,1

13,6

9,6

6,4

4,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

0,7

5,4

22,8

27,3

11,4

11,1

3,7

7,2

3,3

3,4

0,5

3,9

Інформація та телекомунікації

2,0

2,1

7,2

13,6

18,6

8,3

8,1

7,9

7,7

12,4

7,9

6,2

Фінансова та страхова діяльність

2,8

2,0

5,9

2,0

5,2

7,6

11,7

17,5

16,1

14,6

9,4

8,0

Операції з нерухомим майном

1,4

12,4

25,3

16,2

15,7

9,5

4,4

5,7

3,7

2,8

1,0

3,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

3,5

6,3

13,7

14,3

7,5

10,4

7,3

9,3

8,3

9,0

8,1

5,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2,8

12,8

16,3

12,6

9,7

11,0

7,3

13,1

8,3

5,0

3,2

0,7

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

14,9

4,2

5,3

7,0

7,2

8,0

9,2

13,8

15,9

16,5

8,2

4,7

Освіта

53,4

11,5

16,4

13,7

9,1

7,9

7,9

10,1

10,6

9,1

3,2

0,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

34,2

13,0

19,9

19,6

13,0

9,8

6,7

6,9

4,1

3,6

2,2

1,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4,0

27,8

21,2

14,8

10,1

8,6

5,6

4,8

3,8

2,5

0,5

0,3

Надання інших видів послуг

0,5

16,2

11,5

19,1

12,2

2,9

4,2

7,3

8,9

8,6

6,4

2,7

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Кількість

праців-
ників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встанов-леного на грудень, тис. осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у грудні нарахована у межах, %

до

3723,00

грн

від 3723,01до

4000,00

грн

від 4000,01до

5000,00

грн

від 5000,01до

5500,00

грн

від 5500,01до

6000,00

грн

від 6000,01до

7000,00

грн

від 7000,01 до

8000,00

грн

від 8000,01 до

10000,00

грн

від 10000,01 до

15000,00

грн

від 15000,01 до

20000,00

грн

понад

20000,00

грн

Усього

255,9

6,7

13,5

12,7

5,7

5,5

8,4

7,6

12,2

16,3

6,2

5,2

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

28,9

5,8

15,8

15,0

5,4

5,5

7,9

6,9

11,2

14,0

5,8

6,7

Промисловість

54,3

4,9

9,0

10,6

4,0

4,2

7,9

7,1

14,4

21,1

8,9

7,9

   Добувна
   промисловість і
   розроблення
   кар'єрів

1,7

3,3

6,8

10,8

3,1

4,5

9,3

9,8

19,0

18,1

10,5

4,8

   Переробна
   промисловість

39,6

6,3

10,2

10,9

3,9

4,2

7,8

6,9

14,7

19,5

8,1

7,5

   Постачання
   електроенергії,
   газу, пари та
   кондиційованого
   повітря

10,1

0,2

3,6

7,7

3,7

2,5

6,3

6,6

12,6

30,9

14,0

11,9

   Водопостачання;
   каналізація,
   поводження з
   відходами

2,9

3,2

13,5

15,5

7,4

10,7

13,0

9,4

12,8

11,6

2,0

0,9

Будівництво

5,4

1,6

18,7

15,8

6,0

5,0

6,2

6,2

12,2

16,2

6,0

6,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13,8

4,8

25,5

16,8

5,0

4,7

7,7

6,5

9,0

10,6

3,5

5,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

25,8

6,6

7,4

7,7

3,9

3,9

7,8

8,5

17,2

25,2

7,4

4,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

0,7

7,9

17,6

22,2

6,6

7,1

7,9

9,5

5,9

11,5

2,8

1,0

Інформація та телекомунікації

2,1

1,2

4,9

14,9

11,9

8,4

11,1

6,9

9,9

16,2

5,0

9,6

Фінансова та страхова діяльність

2,8

2,1

4,4

4,8

1,6

2,1

4,7

9,7

16,5

32,7

10,4

11,0

Операції з нерухомим майном

2,1

5,2

49,3

20,2

2,2

4,3

4,1

3,2

2,2

6,1

1,1

2,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

4,4

6,0

14,6

16,9

7,2

3,9

6,8

5,9

8,2

15,9

5,4

9,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2,6

4,6

13,2

20,7

6,6

9,1

8,4

7,7

12,4

10,4

3,5

3,4

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

16,6

2,3

4,1

5,6

3,7

4,0

6,5

7,6

14,0

23,4

14,3

14,5

Освіта

56,1

8,9

16,2

11,9

6,5

7,0

9,1

7,8

11,9

15,0

4,6

1,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

35,2

8,5

15,9

19,4

9,3

7,6

11,5

8,6

8,3

6,6

2,2

2,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4,6

25,5

15,5

11,2

6,9

8,0

7,4

7,3

8,8

6,7

2,5

0,2

Надання інших видів послуг

0,5

10,3

36,0

17,2

6,8

2,4

6,2

3,7

8,3

7,1

0,9

1,1

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Останнє оновлення на Четвер, 05 березня 2020, 17:09
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області

 

istanbul evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat cialis fiyatları cialis 20 mg viagra fiyatı viagra krem

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com