БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Прямі  інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1
у Вінницькій області за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами)
у 2019 році

(тис.дол. США)


Обсяги інвестицій на

01.01.2019

31.12.2019

Польща

65157,1

68884,7

Промисловість

65011,0

68736,2

у тому числі

 

 

переробна промисловість

65010,0

68735,2

з неї

 

 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна
діяльність

к

к

Австрія

31219,6

31982,5

Промисловість

28710,6

29565,3

у тому числі

 

 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

к

к

переробна промисловість

16156,4

15496,2

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

к

к

Сільське, лісове та рибне господарство

2427,3

2334,8

Кіпр

26015,0

31671,4

Промисловість

7441,5

8656,9

у тому числі

 

 

переробна промисловість

5972,8

7202,8

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

5784,7

7004,1

Операції з нерухомим майном

5464,8

7678,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6569,0

7290,1

Сільське, лісове та рибне господарство

3404,2

5356,7

Франція

28522,4

27357,4

Промисловість

к

к

у тому числі

 

 

переробна промисловість

к

к

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

к

к

Німеччина

15640,4

15726,7

Промисловість

14981,2

15077,6

у тому числі

 

 

переробна промисловість

14981,2

15077,6

з неї

 

 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

к

к

Сільське, лісове та рибне господарство

296,5

284,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

185,4

177,0

Операції з нерухомим майном

129,7

131,2

Ліхтенштейн

к

к

Промисловість

к

к

у тому числі

 

 

переробна промисловість

к

к

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

к

к

Російська Федерація

8428,5

8900,1

Промисловість

5857,6

6315,6

у тому числі

 

 

переробна промисловість

5840,3

6296,2

з неї

 

 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

к

к

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

766,1

1223,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

к

к

Операції з нерухомим майном

919,2

971,7

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік.

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019

01.10.2019

Польща

65157,1

69601,7

Промисловість

65011,0

69452,5

   у тому числі

 

 

   переробна промисловість

65010,0

69451,5

     з неї

 

 

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

к

к

Кіпр

26016,0

32147,5

Промисловість

7442,5

8793,3

   у тому числі

 

 

   переробна промисловість

5973,8

7342,7

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

5784,7

7140,6

Операції з нерухомим майном

5464,8

7723,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6569,0

7443,5

Сільське, лісове та рибне господарство

3404,2

5475,2

Австрія

31219,6

32122,9 

Промисловість

28710,6

29724,7

   у тому числі

 

 

   добувна промисловість і розроблення кар'єрів

к

к

   переробна промисловість

16156,4

15359,3

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

к

к

Сільське, лісове та рибне господарство

2427,3

2315,7

Франція

28522,4

27116,0

Промисловість

к

к

   у тому числі

 

 

   переробна промисловість

к

к

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

к

к

Німеччина

15640,4

15736,8 

Промисловість

14981,2

15184,7

   у тому числі 

 

 

   переробна промисловість

14981,2

15084,7

     з неї

 

 

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

к

к

Сільське, лісове та рибне господарство

296,5

282,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

185,4

176,8

Операції з нерухомим майном

129,7

131,5

Ліхтенштейн

к 

к 

Промисловість

к

к

   у тому числі

 

 

   переробна промисловість

к

к

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

к

к

Російська Федерація

8428,5

8962,1

Промисловість

5857,6

6349,4

   у тому числі

 

 

   переробна промисловість

5840,3

6329,6

     з неї

 

 

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

к

к

     виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

766,1

1249,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

к

к

Операції з нерухомим майном

919,2

974,8

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

(тис.дол. США)

Обсяги інвестицій на

01.01.2019

01.07.2019

Польща

65157,1

67251,5

Промисловість

65011,0

67103,0

   у тому числі

 

 

   переробна промисловість

65010,0

67102,0

     з неї

 

 

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

к

к

Австрія

31219,6

31811,0 

Промисловість

28710,6

29316,5

   у тому числі

 

 

   добувна промисловість і розроблення кар'єрів

к

к

   переробна промисловість

16156,4

16037,9

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

к

к

Сільське, лісове та рибне господарство

2427,3

2412,3

Кіпр

26016,0

31301,7

Промисловість

7442,5

8308,7

   у тому числі

 

 

   переробна промисловість

5973,8

6833,7

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

5784,7

6639,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5464,8

7714,1

Операції з нерухомим майном

6569,0

6880,4

Сільське, лісове та рибне господарство

3404,2

5162,2

Франція

28522,4

28313,5

Промисловість

к

к

   у тому числі

 

 

   переробна промисловість

к

к

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

к

к

Німеччина

15640,4

15819,9

Промисловість

14981,2

15155,6

   у тому числі 

 

 

   переробна промисловість

14981,2

15155,6

     з неї

 

 

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

к

к

Сільське, лісове та рибне господарство

296,5

294,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

185,4

179,0

Операції з нерухомим майном

129,7

130,5

Ліхтенштейн

к 

к 

Промисловість

к

к

   у тому числі

 

 

   переробна промисловість

к

к

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

к

к

Російська Федерація

8428,5

8760,4

Промисловість

5857,6

6250,8

   у тому числі

 

 

   переробна промисловість

5840,3

6232,5

     з неї

 

 

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

к

к

     виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

766,1

1155,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

к

к

Операції з нерухомим майном

919,2

963,6

 1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019

01.04.2019

Польща

65157,1

65364,6

Промисловість

65011,0

65219,3

   у тому числі

 

 

   переробна промисловість

65010,0

65218,3

     з неї

 

 

     виготовлення виробів з деревини,
     виробництво паперу та поліграфічна діяльність

к

к

Австрія

31219,6

31086,8 

Промисловість

28710,6

28622,7

   у тому числі

 

 

   добувна промисловість і розроблення кар'єрів

к

к

   переробна промисловість

16156,4

15847,4

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів,
     напоїв та тютюнових виробів

к

к

Сільське, лісове та рибне господарство

2427,3

2382,4

Кіпр

26016,0

28339,8

Промисловість

7442,5

8050,5

   у тому числі

 

 

   переробна промисловість

5973,8

6598,4

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів,
     напоїв та тютюнових виробів

5784,7

6407,6

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

6569,0

6684,6

Операції з нерухомим майном

5464,8

5484,0

Сільське, лісове та рибне господарство

3404,2

4964,9

Франція

28522,4

27977,3

Промисловість

к

к

   у тому числі

 

 

   переробна промисловість

к

к

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів,
     напоїв та тютюнових виробів

к

к

Німеччина

15640,4

15519,8

Промисловість

14981,2

14855,9

   у тому числі 

 

 

   переробна промисловість

14981,2

14855,9

     з неї

 

 

     виробництво хімічних речовин
     і хімічної продукції

к

к

Сільське, лісове та рибне господарство

296,5

290,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

185,4

183,8

Операції з нерухомим майном

129,7

130,0

Ліхтенштейн

к 

к 

Промисловість

к

к

   у тому числі

 

 

   переробна промисловість

к

к

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів,
     напоїв та тютюнових виробів

к

к

Російська Федерація

8428,1

8334,3

Промисловість

5857,6

5873,0

   у тому числі

 

 

   переробна промисловість

5840,3

5855,4

     з неї

 

 

     виробництво хімічних речовин
     і хімічної продукції

к

к

     виробництво харчових продуктів,
     напоїв та тютюнових виробів

766,1

779,6

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

к

к

Операції з нерухомим майном

919,2

958,3

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Останнє оновлення на Середа, 15 липня 2020, 13:58
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області

 

istanbul evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat cialis fiyatları cialis 20 mg viagra fiyatı viagra krem

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com