БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Прямі  інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1
в економіці Вінницької області за видами економічної діяльності
у 2018 році

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018

31.12.2018

Польща

38803,8

65142,5

Промисловість

38671,4

65013,5

у тому числі

 

 

переробна промисловість

38667,9

65010,0

з неї

 

 

виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна діяльність

к

к

Австрія

31823,3

31216,3

Промисловість

29218,2

28710,6

у тому числі

 

 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

к

к

переробна промисловість

16833,4

16156,4

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів

к

к

Сільське, лісове та рибне господарство

2526,7

2427,3

Франція

29717,7

28522,4

Промисловість

к

к

у тому числі

 

 

переробна промисловість

к

к

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів

к

к

Кіпр

26808,7

26638,1

Промисловість

12987,6

14024,8

у тому числі

 

 

переробна промисловість

12606,9

12540,9

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів

12420,0

12352,8

Операції з нерухомим майном

5257,9

5210,8

Сільське, лісове та рибне господарство

5267,4

4021,0

Інформація та телекомунікації

1911,9

1929,8

Німеччина

16028,3

15631,4

Промисловість

15362,3

14981,2

у тому числі 

 

 

переробна промисловість

15362,3

14981,2

з неї

 

 

виробництво хімічних речовин
і хімічної продукції

к

к

Сільське, лісове та рибне господарство

306,8

296,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

182,7

177,5

Операції з нерухомим майном

129,7

129,7

Ліхтенштейн

к

к

Промисловість

к

к

у тому числі

 

 

переробна промисловість

к

к

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів

к

к

Російська Федерація

7786,6

7757,4

Промисловість

5835,8

5843,9

у тому числі

 

 

переробна промисловість

5835,8

5843,9

з неї

 

 

виробництво хімічних речовин
і хімічної продукції

к

к

виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів

755,8

766,1

Операції з нерухомим майном

917,9

919,2

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік.

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018

01.10.2018

Польща

38803,8

64601,1 

Промисловість

38671,4

64471,9

у тому числі

 

 

переробна промисловість

38667,9

64468,4

з неї

 

 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

к

к

Австрія

31823,3

31154,6 

Промисловість

29218,2

28624,4

у тому числі

 

 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

к

к

переробна промисловість

16833,4

16328,4

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

к

к

Сільське, лісове та рибне господарство

2526,7

2451,8

Франція

29717,7

28826,2 

Промисловість

к

к

у тому числі

 

 

переробна промисловість

к

к

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

к

к

Сільське, лісове та рибне господарство

к

к

Кіпр

26699,8

26118,5 

Промисловість

12987,6

13785,9

у тому числі

 

 

переробна промисловість

12606,9

12295,8

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

12420,0

12109,6

Операції з нерухомим майном

5149,0

5062,2

Сільське, лісове та рибне господарство

5267,4

3938,2

Інформація та телекомунікації

1911,9

1902,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

к

к

Німеччина

16028,3

15658,7 

Промисловість 

15362,3

15005,3

у тому числі 

 

 

переробна промисловість

15362,3

15005,3

з неї

 

 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

к

к

Сільське, лісове та рибне господарство

306,8

299,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

182,7

178,2

Операції з нерухомим майном

129,7

129,6

Ліхтенштейн

к 

к 

Промисловість

к

к

у тому числі

 

 

переробна промисловість

к

к

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

к

к

Російська Федерація

7786,6

7728,3 

Промисловість

5835,8

5828,1

у тому числі

 

 

переробна промисловість

5835,8

5828,1

з неї

 

 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

к

к

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

755,8

750,4

Операції з нерухомим майном

917,9

917,2

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.10.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018

01.07.2018

Польща

38803,8

61250,4 

Промисловість

38671,4

61117,6

у тому числі

 

 

переробна промисловість

38667,9

61113,9

з неї

 

 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

к

к

Австрія

31823,3

32290,3

Промисловість

29218,2

29736,8

у тому числі

 

 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

к

к

переробна промисловість

16833,4

16463,9

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

к

к

Сільське, лісове та рибне господарство

2526,7

2475,1

Кіпр

26699,8

29132,8

Промисловість

12987,6

15355,0

у тому числі

 

 

переробна промисловість

12606,9

13835,0

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

12420,0

13641,8

Операції з нерухомим майном

5149,0

5313,6

Сільське, лісове та рибне господарство

5267,4

5011,5

Інформація та телекомунікації

1911,9

2005,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

к

к

Франція

29717,7

29065,4

Промисловість

к

к

у тому числі

 

 

переробна промисловість

к

к

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

к

к

Сільське, лісове та рибне господарство

к

к

Німеччина

16028,3

16087,0

Промисловість 

15362,3

15423,4

у тому числі 

 

 

переробна промисловість

15362,3

15423,4

з неї

 

 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

к

к

Сільське, лісове та рибне господарство

306,8

302,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

182,7

182,6

Операції з нерухомим майном

129,7

130,6

Ліхтенштейн

к 

к 

Промисловість

к

к

у тому числі

 

 

переробна промисловість

к

к

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

к

к

Російська Федерація

7786,6

7916,2

Промисловість

5835,8

5891,3

у тому числі

 

 

переробна промисловість

5835,8

5891,3

з неї

 

 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

к

к

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

755,8

810,0

Операції з нерухомим майном

917,9

924,5

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.07.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018

01.04.2018

Польща

38804,8

42127,6

Промисловість

38671,4

41989,1

у тому числі

 

 

переробна промисловість

38667,9

41985,5

з неї

 

 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

к

к

Австрія

31823,3

33163,0

Промисловість

29218,2

30474,9

у тому числі

 

 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

к

к

переробна промисловість

16833,4

17379,2

з неї

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

2526,7

2609,7

Франція

29717,7

30681,4

Промисловість

к

к

у тому числі

 

 

переробна промисловість

к

к

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

к

к

Сільське, лісове та рибне господарство

к

к

Кіпр

26699,8

29023,8

Промисловість

12987,6

15237,3

у тому числі

 

 

переробна промисловість

12606,9

13658,7

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

12420,0

13466,8

Операції з нерухомим майном

5149,0

5390,0

Сільське, лісове та рибне господарство

5267,4

4944,7

Інформація та телекомунікації

1911,9

1987,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

к

к

Німеччина

16028,3

16639,3

Промисловість 

15362,3

15956,1

у тому числі 

 

 

переробна промисловість

15362,3

15956,1

з неї

 

 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

к

к

Сільське, лісове та рибне господарство

306,8

316,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

182,7

189,7

Операції з нерухомим майном

129,7

127,7

Ліхтенштейн

к

к

Промисловість

к

к

у тому числі

 

 

переробна промисловість

к

к

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

к

к

Російська Федерація

7786,6

7863,5

Промисловість

5835,8

5881,2

у тому числі

 

 

переробна промисловість

5835,8

5881,2

з неї

 

 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

к

к

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

755,8

799,1

Операції з нерухомим майном

917,9

923,2

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.04.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх періодів, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).

Останнє оновлення на Середа, 15 липня 2020, 10:41
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області

 

istanbul evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat cialis fiyatları cialis 20 mg viagra fiyatı viagra krem

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com