БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–серпень 2021 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

56354461,7 

100,0

   Добувна та переробна промисловість

B+C

46147524,6 

81,9

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1659510,0

3,0

   Переробна промисловість

С

44488014,6

78,9

   з неї

 

 

   виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
   виробів

10-12

33190641,4

58,9

   текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
   виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

124493,9

0,2

   виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
   та поліграфічна діяльність

16-18

2994962,0

5,3

   виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

   виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1375771,7

2,4

   виробництво основних фармацевтичних продуктів і
   фармацевтичних препаратів

21

577955,2

1,0

   виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
   неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1586960,7

2,8

   металургійне виробництво, виробництво готових
   металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1640726,3

2,9

   машинобудування

26-30

2148485,9

3,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

9751115,0 

17,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

455822,1

0,8

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

48591313,1 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

39538148,3 

81,4

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1437137,3

3,0

   Переробна промисловість

С

38101011,0

78,4

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

28306338,9

58,3

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

104257,7

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2609634,0

5,4

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1211869,1

2,5

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
    фармацевтичних препаратів

21

509626,2

1,0

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1335497,9

2,7

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1422413,9

2,9

     машинобудування

26-30

1874751,0

3,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8655366,9 

17,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

397797,9

0,8

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

40564929,0

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

32708212,1 

80,6

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1170935,2

2,9

   Переробна промисловість

С

31537276,9

77,7

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

23364402,5

57,6

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

86186,1

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2132408,0

5,3

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1064606,6

2,6

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

453506,9

1,1

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1037982,7

2,6

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1143990,1

2,8

     машинобудування

26-30

1635454,0

4,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7517694,9 

18,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

339022,0

0,8

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

33518466,6 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

26654585,9 

79,6

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

950003,2

2,8

   Переробна промисловість

С

25704582,7

76,8

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

19194836,8

57,3

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

70121,0

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1716272,7

5,1

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

837314,6

2,5

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

356696,4

1,1

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

773278,6

2,3

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

894502,4

2,7

     машинобудування

26-30

1371592,3

4,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6582251,4 

19,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

281629,3

0,8

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг)без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

26685878,0 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

20802477,4 

78,0

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

730203,0

2,7

   Переробна промисловість

С

20072274,4

75,3 

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

14991275,4

56,2

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

57292,9

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1346737,4

5,0

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

643676,3

2,4

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

298181,6

1,1

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

536801,1

2,0

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

687574,4

2,6

     машинобудування

26-30

1125540,4

4,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5657297,4 

21,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

226103,2

0,8

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

19652142,0 

100,0

   Добувна та переробна промисловість

B+C

14926474,7 

75,9

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

493524,8

2,5

   Переробна промисловість

С

14432949,9

73,4

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

10939837,2

55,7

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

44620,3

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

954172,3

4,9

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

395964,8

2,0

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

240346,2

1,2

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

323825,1

1,6

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

491165,1

2,5

     машинобудування

26-30

754296,6

3,8

   Постачання електроенергії, газу, пари та
   кондиційованого повітря

D

4558015,2 

23,2

   Водопостачання; каналізація, поводження з
   відходами

Е

167652,1

0,9

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої
продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

12170973,4

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

9092718,4 

74,7

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

293303,4

2,4

   Переробна промисловість

С

8799415,0

72,3

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

6777669,3

55,7

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

31746,9

0,3

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

581253,8

4,8

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

227656,9

1,9

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

97671,1

0,8

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

172473,1

1,4

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

284935,1

2,3

     машинобудування

26-30

455367,1

3,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2969393,4 

24,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

108861,6

0,9

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до
всієї реалізованої
продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

6247978,2 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

4432061,0 

70,9

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

126784,8

2,0

   Переробна промисловість

С

4305276,2

68,9

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і
     тютюнових виробів

10-12

3438300,5

55,0

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

16571,1

0,3

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

256262,5

4,1

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

102871,3

1,6

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

45938,1

0,7

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

69931,9

1,1

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

114698,2

1,8

     машинобудування

26-30

178075,8

2,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1760286,8 

28,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

55630,4

0,9

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області

 

istanbul evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat cialis fiyatları cialis 20 mg viagra fiyatı viagra krem

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com