ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності
у 2016 році

(тис.грн)

 

Результат від операційної
діяльності

Витрати операційної
діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

2573976,3 

49628624,3

5,2

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

239512,9

1038438,0

23,1

  Переробна промисловість

1996102,1

40897571,4

4,9

   виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
   виробів

1122148,0

31027620,2

3,6

   текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів
   зі шкіри та інших матеріалів

26440,1

268576,5

9,8

   виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна
   діяльність

259753,1

2252424,9

11,5

   виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

141426,6

2132290,5

6,6

   виробництво основних фармацевтичних продуктів і
   фармацевтичних препаратів

46527,9

379050,5

12,3

   виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої
   неметалевої мінеральної продукції

86894,3

1436514,2

6,0

   металургійне виробництво, виробництво готових металевих
   виробів, крім машин і устатковання

104151,7

1346666,7

7,7

   машинобудування

169086,1

1651008,7

10,2

     виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної
     продукції

77706,1

257704,1

30,2

     виробництво електричного устатковання

47762,7

374902,2

12,7

     виробництво машин і устатковання, не віднесених до
     інших угруповань

48856,5

691799,4

7,1

     виробництво автотранспортних засобів, причепів і
     напівпричепів та інших транспортних засобів

–5239,2

326603,0

–1,6

   виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж
   машин і устатковання

39674,3

403419,2

9,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

372507,3

7238169,4

5,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–34146,0

454445,5

–7,5

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області