ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–грудні 2016 року


 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

53552213,3

100,0

   Добувна та переробна промисловість; постачання
   електроенергії, газу, пари  та кондиційованого 
   повітря

B+C+D

53289284,7

99,5

    Добувна та переробна промисловість

B+C

44806372,7

83,7

      Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

B

895619,6

1,7

      Переробна промисловість

С

43910753,1

82,0

     у тому числі


 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та
     тютюнових виробів

10-12

35795624,5

66,8

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

256701,1

0,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1943455,5

3,6

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1425204,8

2,7

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

471610,3

0,9

     Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22,23

1242921,5

2,3

     Металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

1278554,3

2,4

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

1217261,2

2,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8482912,0

15,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

262928,6

0,5

 

Код за
КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

45684775,4

100,0

  Добувна та переробна промисловість;       
  постачання електроенергії, газу, пари  та
  кондиційованого повітря

B+C+D

45448161,4

99,5

  Добувна та переробна промисловість

B+C

38033706,1 

83,3

   Добувна промисловість і   розроблення
   кар’єрів

B

829201,8

1,8

   Переробна промисловість

С

37204504,3

81,5

   у тому числі

 

 

   Виробництво харчових продуктів,
   напоїв та тютюнових виробів

10-12

29934280,2

65,5

   Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
   виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

225161,7

0,5

   Виготовлення виробів з деревини, виробництво
   паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1752685,3

3,8

   Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

   Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1314827,1

2,9

   Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
   фармацевтичних препаратів

21

415265,3

0,9

   Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
   неметалевої мінеральної продукції

22,23

1131131,5

2,5

   Металургійне виробництво, виробництво готових
   металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

1130561,1

2,5

   Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
   устатковання

26-30

1061847,3

2,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7414455,3

16,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

236614,0

0,5

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D

40149892,7

100,0

  Добувна та переробна промисловість; постачання
  електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

B+C+D

39937957,0

99,5

  Добувна та переробна промисловість

B+C

33556473,3 

83,6 

   Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

B

755834,4 

1,9

   Переробна промисловість

С

32800638,9

81,7 

   у тому числі

 

 

   Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
   виробів

10-12

26233436,6

65,3

   Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
   виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

204649,5

0,5

   Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
   та поліграфічна діяльність

16-18

1587976,0

4,0

   Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

   Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1225858,7

3,1

   Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
   фармацевтичних препаратів

21

373026,0

0,9

   Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
   неметалевої мінеральної продукції

22,23

1020400,4

2,5

   Металургійне виробництво, виробництво готових
   металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

1010154,0

2,5

   Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
   устатковання

26-30

931429,5

2,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6381483,7

15,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

211935,7

0,5


 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї 
реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D

34912103,6

100,0

  Добувна та переробна промисловість; постачання
  електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

B+C+D

34723695,3

99,5

  Добувна та переробна промисловість

B+C

29208922,0

83,7 

   Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

B

684650,9 

2,0

   Переробна промисловість

С

28524271,1

81,7 

   у тому числі

 

 

   Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
   виробів

10-12

22661214,6

64,9

   Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
   виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

194137,5

0,6

   Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
   та поліграфічна діяльність

16-18

1439598,4

4,1

   Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

   Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1092919,1

3,1

   Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
   фармацевтичних препаратів

21

324854,6

0,9

   Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
   неметалевої мінеральної продукції

22,23

896053,9

2,6

   Металургійне виробництво, виробництво готових
   металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

920546,8

2,6

   Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
   устатковання

26-30

803185,6

2,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5514773,3

15,8 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

188408,3

0,5

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D

30054782,4

100,0

  Добувна та переробна промисловість; постачання
  електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

B+C+D

29887649,9

99,5

  Добувна та переробна промисловість

B+C

25053743,5

83,4

   Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

B

604566,9 

2,0

   Переробна промисловість

С

24449176,6

81,4

   у тому числі

 

 

   Виробництво харчових продуктів,напоїв та тютюнових
   виробів

10-12

19374233,1

64,5

   Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
   виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

167417,3

0,6

   Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
   поліграфічна діяльність

16-18

1269110,6

4,2

   Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

   Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

958467,3

3,2

   Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
   фармацевтичних препаратів

21

275916,9

0,9

   Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
   неметалевої мінеральної продукції

22,23

758771,8

2,5

   Металургійне виробництво, виробництво готових
   металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

806220,5

2,7

   Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
   устатковання

26-30

674479,4

2,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4833906,4

16,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

167132,5

0,5

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D

25895423,9

100,0

  Добувна та переробна промисловість; постачання
  електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

B+C+D

25749538,6

99,4

  Добувна та переробна промисловість

B+C

21578176,6

83,3

   Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

B

512889,0

2,0

   Переробна промисловість

С

21065287,6

81,3

   у тому числі

 

 

   Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
   виробів

10-12

16757414,7

64,7

   Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
   виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

144972,9

0,6

   Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
   та поліграфічна діяльність

16-18

1082172,4

4,2

   Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

   Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

841213

3,2

   Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
   фармацевтичних препаратів

21

231981,4

0,9

   Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
   неметалевої мінеральної продукції

22,23

634955,5

2,5

   Металургійне виробництво, виробництво готових
   металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

678848,5

2,6

   Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
   устатковання

26-30

554793,6

2,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4171362

16,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

145885,3

0,6

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї 
реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D

21807116,2

100,0

  Добувна та переробна промисловість; постачання
  електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

B+C+D

21682487,6

99,4

  Добувна та переробна промисловість

B+C

18193508,9

83,4

   Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

B

419191,8

1,9

   Переробна промисловість

С

17774317,1

81,5

   у тому числі

 

 

   Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
   виробів

10-12

14189191,2

65,1

   Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
   виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

118893,1

0,5

   Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
   та поліграфічна діяльність

16-18

937684,0

4,3

   Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

   Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

718334,6

3,3

   Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
   фармацевтичних препаратів

21

189964,6

0,9

   Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
   неметалевої мінеральної продукції

22,23

516441,0

2,4

   Металургійне виробництво, виробництво готових
   металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

545763,8

2,5

   Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
   устатковання

26-30

442920,5

2,0

Постачання електроенергії, газу, пари та   кондиційованого повітря

D

3488978,7

16,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

124628,6

0,6

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

17905308,0

100,0

  Добувна та переробна промисловість; постачання
  електроенергії, газу, пари  та кондиційованого
  повітря

B+C+D

17801644,5

99,4

  Добувна та переробна промисловість

B+C

14873993,4

83,1

   Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

B

331115,0

1,9

   Переробна промисловість

С

14542878,4

81,2

   у тому числі

 

 

   Виробництво харчових продуктів, напоїв та
   тютюнових виробів

10-12

11585607,1

64,7

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

96775,5

0,5

   Виготовлення виробів з деревини, виробництво
   паперу та поліграфічна діяльність

16-18

792452,0

4,4

   Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

   Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

625870,2

3,5

   Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
   фармацевтичних препаратів

21

160064,5

0,9

   Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
   неметалевої мінеральної продукції

22,23

406283,1

2,3

   Металургійне виробництво, виробництво готових
   металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

445752,9

2,5

   Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
   устатковання

26-30

345762,9

1,9

  Постачання електроенергії, газу, пари та
 
 кондиційованого повітря

D

2927651,1

16,3

  Водопостачання; каналізація, поводження з
  відходами

Е

103663,5

0,6

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ
та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

14311799,0

100,0

   Добувна та переробна промисловість; постачання
   електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

B+C+D

14228831,3 

99,4

   Добувна та переробна промисловість

B+C

11797947,1

82,4

   Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

B

243107,0

1,7

   Переробна промисловість

С

11554840,1

80,7

     у тому числі

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
     виробів

10-12

9217063,5

64,4

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

77224,5

0,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та  
     поліграфічна діяльність

16-18

632297,7

 

4,4

    Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

492874,2

3,4

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
    фармацевтичних препаратів

21

129817,6

0,9

    Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
    неметалевої мінеральної продукції

22,23

309962,9

2,2

    Металургійне виробництво, виробництво готових
    металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

357263,1

2,5

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

271481,6

1,9

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
   повітря

D

2430884,2

17,0

    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

82967,7

0,6

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

10773359,2

100,0

  Добувна та переробна промисловість; постачання
  електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

B+C+D

10711071,7 

99,4

   Добувна та переробна промисловість

B+C

8795143,4

81,6

   Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

B

159106,8

1,5

   Переробна промисловість

С

8636036,6

80,1

     у тому числі

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
     виробів

10-12

6978249,7

64,8

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

55454,5

0,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
     та поліграфічна діяльність

16-18

464418,8

4,3

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

362834,6

3,4

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

97602,0

0,9

     Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22,23

200172,4

1,9

     Металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

241052,3

2,2

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

186988,5

1,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1915928,3

17,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

62287,5

0,6

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D

7098891,5 

100,0

  Добувна та переробна промисловість; постачання
  електроенергії, газу, пари  та кондиційованого
  повітря

B+C+D

7056493,8 

99,4

   Добувна та переробна промисловість

B+C

5764730,6 

81,2

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

82846,1 

1,2

   Переробна промисловість

С

5681884,5 

80,0

     у тому числі

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та
     тютюнових виробів

10-12

4706131,8

66,3

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

36115,2

0,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

279510,6

3,9

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

199221,0

2,8

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

55889,9

0,8

     Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22,23

113729,0

1,6

     Металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

156896,5

2,2

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

103692,4

1,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1291763,2 

18,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

42397,7 

0,6

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

3332340,4

100,0

  Добувна та переробна промисловість; 
  постачання електроенергії, газу, пари  та
  кондиційованого повітря

B+C+D

3311232,7

99,4

   Добувна та переробна промисловість

B+C

2615233,0

78,5

   Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

B

32318,8

1,0

     Переробна промисловість

С

2582914,2

77,5

     у тому числі

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та
     тютюнових виробів

10-12

 

2176564,9

 

65,3

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

 

15576,5

0,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

 

106035,3

3,2

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

 

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

 

78919,3

2,4

     Виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 

21584,9

0,6

     Виробництво гумових і пластмасових виробів;
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

 

34550,7

1,0

     Металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

 

95280,6

2,9

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин
     і устатковання

26-30

 

39587,3

1,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

695999,7

20,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

21107,7

0,6

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області