ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності
станом на 30 вересня
2016 року

(тис.грн)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на 1 січня
2016р.

на 30 вересня 2016р.

на 1 січня
2016р.

на 30 вересня
2016р.

Усього1

20752421,8

22121768,4

19919532,9

19095105,3

сільське, лісове та рибне господарство

201102,3

223754,1

78276,0

128413,4

промисловість

14638969,5

15802096,3

15436732,1

15828990,6

будівництво

210381,2

219494,5

436405,1

506903,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів       і мотоциклів

420603,1

459462,1

1547355,2

1565286,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

896340,7

883515,4

785101,5

758163,7

тимчасове розміщування й організація харчування

19588,0

19185,0

5562,0

6820,0

інформація та телекомунікації

34013,0

34883,0

88470,0

177069,0

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

операції з нерухомим майном

480405,0

479763,0

11061,0

17653,0

професійна, наукова та технічна діяльність

20296,0

19800,0

30025,0

28856,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3418726,0

3876608,0

47215,0

47698,0

освіта

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

88808,0

90698,0

17465,0

27743,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

2

надання інших видів послуг

2

2

2

2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

Продовження

 

Актив

Пасив

необоротні активи та групи вибуття

власний капітал

на

1 січня

2016р.

на

30 вересня

2016р.

на

1 січня

2016р.

на

30 вересня

2016р.

Усього1

44471,0

48031,0

15113566,7

16383510,4

сільське, лісове та рибне господарство

53203,4

53525,8

промисловість

39266,0

40610,0

9938253,6

11189951,4

будівництво

4343,0

4343,0

146167,5

147076,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

30,0

18,0

441493,4

504767,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

832,0

3060,0

27051,8

–87136,6

тимчасове розміщування й організація харчування

22243,0

21635,0

інформація та телекомунікації

107299,0

158115,0

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

операції з нерухомим майном

383921,0

390485,0

професійна, наукова та технічна діяльність

26978,0

30074,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3416271,0

3873992,0

освіта

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

79698,0

88656,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

2

надання інших видів послуг

2

2

2

2

Продовження

 

Пасив

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні зобов’язання і забезпечення

на

1 січня

2016р.

на

30 вересня

2016р.

на

1 січня

2016р.

на

30 вересня

2016р.

Усього1

8623033,8

8482110,2

16979825,2

16399284,1

сільське, лісове та рибне господарство

61866,0

67878,0

164308,9

230763,7

промисловість

7297488,8

7221831,9

12879225,2

13259913,6

будівництво

97719,0

135278,0

407242,8

448386,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

192547,0

217766,0

1333947,9

1302233,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

789378,0

829719,3

865844,4

902156,4

тимчасове розміщування й організація харчування

1536,0

1350,0

1371,0

3020,0

інформація та телекомунікації

7101,0

8083,0

53837,0

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

операції з нерухомим майном

10,0

30,0

107535,0

106901,0

професійна, наукова та технічна діяльність

1847,0

1846,0

21496,0

16736,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5097,0

4538,0

44573,0

45776,0

освіта

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2226,0

1872,0

24349,0

27913,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

2

надання інших видів послуг

2

2

2

2

Продовження

 

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на

1 січня

2016р.

на

30 вересня

2016р.

на

1 січня

2016р.

на

30 вересня

2016р.

Усього1

40716425,7

41264904,7

сільське, лісове та рибне господарство

279378,3

352167,5

промисловість

30114967,6

31671696,9

будівництво

651129,3

730741,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів  і мотоциклів

1967988,3

2024766,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

1682274,2

1644739,1

тимчасове розміщування й організація харчування

25150,0

26005,0

інформація та телекомунікації

122483,0

211952,0

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

операції з нерухомим майном

491466,0

497416,0

професійна, наукова та технічна діяльність

50321,0

48656,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3465941,0

3924306,0

освіта

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

106273,0

118441,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

2

надання інших видів послуг

2

2

2

2

(тис.грн)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на 1 січня
2016р.

на 30 червня
2016р.

на 1 січня
2016р.

на 30 червня
2016р.

Усього1

20757953,6

21304886,3

20548763,8

20321484,7

сільське, лісове та рибне господарство

200848,3

211330,6

77693,0

124741,7

промисловість

14638960,5

14847254,1

16076199,1

16333923,4

будівництво

205383,0

210600,0

408519,0

403025,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і
мотоциклів

431384,1

445447,1

1565800,2

1552799,2

транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність

896340,7

882292,5

784641,5

751918,4

тимчасове розміщування й організація
харчування

19588,0

19095,0

5562,0

5388,0

інформація та телекомунікації

34013,0

32644,0

88470,0

172983,0

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

операції з нерухомим майном

480417,0

479506,0

11309,0

15821,0

професійна, наукова та технічна
діяльність

20296,0

19861,0

30025,0

26979,0

діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування

3418726,0

4032183,0

47215,0

44199,0

освіта

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги

88808,0

90188,0

17465,0

24755,0

мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

2

2

2

2

надання інших видів послуг

2

2

2

2

1Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.
2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

Продовження

 

Актив

Пасив

необоротні активи та групи вибуття

власний капітал

на

1 січня

2016р.

на

30 червня

2016р.

на

1 січня

2016р.

на

30 червня

2016р.

Усього1

44471,0

47979,0

15772363,2

16827152,3

сільське, лісове та рибне господарство

52184,4

54883,6

промисловість

39266,0

40558,0

10582640,6

11326042,2

будівництво

4343,0

4343,0

141068,0

149551,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

30,0

18,0

461615,4

512007,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

832,0

3060,0

27216,8

–33058,7

тимчасове розміщування й організація харчування

22243,0

22052,0

інформація та телекомунікації

107299,0

144579,0

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

операції з нерухомим майном

384162,0

386864,0

професійна, наукова та технічна діяльність

26978,0

30689,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3416271,0

4029154,0

освіта

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

79698,0

83493,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

2

надання інших видів послуг

2

2

2

2

Продовження

 

Пасив

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні зобов’язання і забезпечення

на

1 січня

2016р.

на

30 червня

2016р.

на

1 січня

2016р.

на

30 червня

2016р.

Усього1

8610367,8

8132472,8

16968457,4

16714724,9

сільське, лісове та рибне господарство

62217,0

66842,0

164139,9

214346,7

промисловість

7297488,8

6919518,7

12874296,2

12976174,6

будівництво

97719,0

110377,0

379458,0

358040,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

191873,0

213552,0

1343725,9

1272705,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

777035,0

812510,1

877562,4

857819,5

тимчасове розміщування й організація харчування

1536,0

1540,0

1371,0

891,0

інформація та телекомунікації

7101,0

8083,0

61048,0

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

операції з нерухомим майном

10,0

30,0

107554,0

108433,0

професійна, наукова та технічна діяльність

1847,0

1829,0

21496,0

14322,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5097,0

4282,0

44573,0

42946,0

освіта

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2226,0

1991,0

24349,0

29459,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

2

надання інших видів послуг

2

2

2

2

Продовження

 

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на

1 січня

2016р.

на

30 червня

2016р.

на

1 січня

2016р.

на

30 червня

2016р.

Усього1

41351188,4

41674350,0

сільське, лісове та рибне господарство

278541,3

336072,3

промисловість

30754425,6

31221735,5

будівництво

618245,0

617968,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів  і мотоциклів

1997214,3

1998264,3

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

1681814,2

1637270,9

тимчасове розміщування й організація харчування

25150,0

24483,0

інформація та телекомунікації

122483,0

205627,0

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

операції з нерухомим майном

491726,0

495327,0

професійна, наукова та технічна діяльність

50321,0

46840,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3465941,0

4076382,0

освіта

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

106273,0

114943,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

2

надання інших видів послуг

2

2

2

2

(тис.грн)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на

1 січня

2016р.

на

31 березня

2016р.

на

1 січня

2016р.

на

31 березня

2016р.

Усього1

20767892,7

20870135,4

20580213,6

22047445,5

сільське, лісове та рибне
господарство

200848,3

206305,1

76582,0

128131,0

промисловість

14638960,7

14732355,0

16091394,6

17238764,8

будівництво

205384,0

206033,0

408518,0

366077,0

оптова та роздрібна   торгівля; ремонт
автотранспортних засобів  і мотоциклів

431384,1

429854,1

1565190,2

1640212,4

транспорт, складське
господарство, поштова та
кур'єрська діяльність

896340,7

885148,9

784218,5

786820,3

тимчасове розміщування й
організація харчування

19588,0

19358,0

5562,0

6128,0

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

операції з нерухомим майном

480405,0

481907,0

11167,2

11540,0

професійна, наукова та технічна
діяльність

20309,0

20057,0

31735,0

26665,0

діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного обслуговування

3423373,9

3435085,3

63086,1

56871,0

освіта

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги

94097,0

94788,0

18425,0

22796,0

мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

2

2

2

2

надання інших видів
послуг

2

2

2

2

1За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.
2Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

Продовження

 

Актив

Пасив

необоротні активи та групи вибуття

власний капітал

на

1 січня

2016р.

на

31 березня

2016р.

на

1 січня

2016р.

на

31 березня

2016р.

Усього1

42983,0

48311,0

15764120,8

15856156,7

сільське, лісове та рибне господарство

51073,4

52625,3

промисловість

37778,0

40890,0

10570328,6

10705675,9

будівництво

4343,0

4343,0

141068,0

135950,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

30,0

18,0

461772,4

467159,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

832,0

3060,0

27302,8

–51745,6

тимчасове розміщування й організація харчування

22243,0

21575,0

інформація та телекомунікації

107299,0

121932,0

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

операції з нерухомим майном

383993,2

389597,2

професійна, наукова та технічна діяльність

26971,0

28992,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3419686,4

3431146,2

освіта

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

81396,0

82348,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

2

надання інших видів послуг

2

2

2

2

Продовження

 

Пасив

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні зобов’язання і забезпечення

на

1 січня

2016р.

на

31 березня

2016р.

на

1 січня

2016р.

на

31 березня

2016р.

Усього1

8608971,8

9134974,4

17017996,7

17974760,8

сільське, лісове та рибне господарство

62217,0

54295,0

164139,9

227515,8

промисловість

7296369,8

7673009,0

12901434,9

13633324,9

будівництво

97719,0

116206,0

379458,0

324297,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

191873,0

215431,0

1342958,9

1387493,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

777035,0

833341,4

877053,4

893433,4

тимчасове розміщування й організація харчування

1536,0

1650,0

1371,0

2261,0

інформація та телекомунікації

7101,0

4000,0

8083,0

49723,0

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

операції з нерухомим майном

10,0

10,0

107569,0

103839,8

професійна, наукова та технічна діяльність

1847,0

1867,0

23226,0

15863,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5097,0

4829,0

61676,6

55981,1

освіта

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1949,0

719,0

29177,0

34517,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

2

надання інших видів послуг

2

2

2

2

Продовження


Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на

1 січня

2016р.

на

31 березня

2016р.

на

1 січня

2016р.

на

31 березня

2016р.

Усього1

41391089,3

42965891,9

сільське, лісове та рибне господарство

277430,3

334436,1

промисловість

30768133,3

32012009,8

будівництво

618245,0

576453,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів  і мотоциклів

1996604,3

2070084,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

1681391,2

1675029,2

тимчасове розміщування й організація харчування

25150,0

25486,0

інформація та телекомунікації

122483,0

175655,0

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

операції з нерухомим майном

491572,2

493447,0

професійна, наукова та технічна діяльність

52044,0

46722,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3486460,0

3491956,3

освіта

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

112522,0

117584,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

2

надання інших видів послуг

2

2

2

2

Обновлено 15.02.2017 17:54
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області