ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності
за 2015 рік

(тис.грн)

 

Результат від   операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість1

1927534,3

35059227,2

5,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–56549,6

1195829,9

–4,7

Переробна промисловість

1719291,6

28867961,4

6,0

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

900207,7

20810053,5

4,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

25566,3

235808,9

10,8

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

252424,9

1722182,7

14,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

138102,2

1850487,9

7,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

28646,1

258805,8

11,1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

60126,5

1189229,5

5,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

154384,2

1421212,1

10,9

машинобудування

133434,5

1068268,5

12,5

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

51587,5

158931,5

32,5

виробництво електричного устатковання

34550,6

310292,2

11,1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

40470,4

555515,8

7,3

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

6826,0

43529,0

15,7

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

26399,2

311912,5

8,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

256484,3

4602801,6

5,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

8308,0

392634,3

2,1

______________

1 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.

Обновлено 19.10.2016 15:06
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області