ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січень–вересень 2016 року

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

1918496,0 

30790640,7

6,2

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

155018,0

557319,0

27,8

  Переробна промисловість

1462214,0

26005742,7

5,6

   виробництво харчових продуктів, напоїв і
   тютюнових виробів

870999,0

20854520,0

4,2

   текстильне виробництво, виробництво одягу,
   шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

23904,0

177571,0

13,5

   виготовлення виробів з деревини, паперу та
   поліграфічна діяльність

192576,0

1274438,0

15,1

   виробництво коксу та продуктів
   нафтоперероблення

   виробництво хімічних речовин і хімічної
   продукції

126727,6

1159579,9

10,9

   виробництво основних фармацевтичних
   продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

   виробництво ґумових і пластмасових виробів,
   іншої неметалевої мінеральної продукції

48886,8

784401,4

6,2

   металургійне виробництво, виробництво
   готових металевих виробів, крім машин і
   устатковання

66214,0

714849,0

9,3

   машинобудування

102636,0

665817,0

15,4

     виробництво комп'ютерів, електронної та
     оптичної продукції

48916,0

145701,0

33,6

     виробництво електричного устатковання

23442,0

137532,0

17,0

     виробництво машин і устатковання, не
     віднесених до інших угруповань

24018,0

339193,0

7,1

     виробництво автотранспортних засобів,
     причепів і напівпричепів та інших
     транспортних засобів

6260,0

43391,0

14,4

     виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і
     монтаж машин і устатковання

10386,6

125036,4

8,3

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

340452,0

3977316,0

8,6

  Водопостачання; каналізація, поводження з
  відходами

–39188,0

250263,0

–15,7

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

(тис.грн)

 

Результат від  операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

1449124,0

19819926,6

7,3

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

97910,0

345587,0

28,3

   Переробна промисловість

1058798,0

16344455,6

6,5

     виробництво харчових продуктів, напоїв і  
     тютюнових виробів

704578,0

13140261,0

5,4

     текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

12643,0

110423,0

11,4

     виготовлення виробів з деревини, паперу та
     поліграфічна діяльність

137670,0

849161,0

16,2

     виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

     виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

74037,2

746046,7

9,9

     виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

     виробництво ґумових і пластмасових виробів,
     іншої неметалевої мінеральної продукції

30628,7

474858,4

6,5

     металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

39491,0

439437,0

9,0

     машинобудування

50755,0

364457,0

13,9

       виробництво комп'ютерів, електронної та
      оптичної продукції

29203,0

87665,0

33,3

       виробництво електричного устатковання

2780,0

53034,0

5,2

       виробництво машин і устатковання, не
       віднесених до інших угруповань

13650,0

199970,0

6,8

       виробництво автотранспортних засобів,
       причепів і напівпричепів та інших
       транспортних засобів

5122,0

23788,0

21,5

     виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і
     монтаж машин і устатковання

4777,1

72950,5

6,5

   Постачання електроенергії, газу, пари та
   кондиційованого повітря

314788,0

2972163,0

10,6

   Водопостачання; каналізація, поводження з
   відходами

–22372,0

157721,0

–14,2

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

(тис.грн)

 

Результат від   операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

694248,8

10128106,8

6,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1127,0

178248,0

0,6

Переробна промисловість

477172,8

7889536,8

6,0

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

350782,8

6396366,3

5,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

5392,0

55045,0

9,8

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

45483,0

430157,0

10,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

32198,5

367702,2

8,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

4001,3

200438,6

2,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

20958,0

166025,0

12,6

машинобудування

18873,0

158470,0

11,9

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

12522,0

35712,0

35,1

виробництво електричного устатковання

1301,0

23719,0

5,5

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

4719,0

90373,0

5,2

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

331,0

8666,0

3,8

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

2497,2

34619,7

7,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

227240,0

1981556,0

11,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–11291,0

78766,0

–14,3

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

Обновлено 23.12.2016 15:25
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області