ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності1
у 2015 році


 

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього2

144522 

23689

16,4 

72492 

50,2 

48341 

33,4 

17466 

12,1 

   у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

   сільське, лісове та рибне
   господарство

43207

9622

22,3

21472

49,7

12113

28,0

3740

8,7

   промисловість

54021

13300

24,6

31810

58,9

8911

16,5

2086

3,9

   будівництво

6009

2160

35,9

3849

64,1

1516

25,2

   оптова та роздрібна торгівля;
   ремонт автотранспортних
   засобів і мотоциклів

15656

3

3

3

3

9696

61,9

4765

30,4

   транспорт, складське
   господарство, поштова та
   кур’єрська діяльність

9048

6223

68,8

2825

31,2

534

5,9

   тимчасове розміщування й
   організація харчування

917

259

28,2

658

71,8

290

31,6

   інформація та телекомунікації

1574

345

21,9

1229

78,1

637

40,5

   фінансова та страхова
   діяльність

329

329

100,0

179

54,4

   операції з нерухомим майном

3194

470

14,7

2724

85,3

1541

48,2

   професійна, наукова та
   технічна діяльність

2273

585

25,7

1688

74,3

924

40,7

   діяльність у сфері
   адміністративного та
   допоміжного обслуговування

3817

1681

44,0

2136

56,0

603

15,8

   освіта

421

3

3

3

3

121

28,7

   охорона здоров’я та надання
   соціальної допомоги

3278

2044

62,4

1234

37,6

255

7,8

   мистецтво, спорт, розваги та
   відпочинок

187

3

3

3

3

53

28,3

   надання інших видів послуг

591

3

3

3

3

222

37,6

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.

3 Дані не оприлюднюються  з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

Обновлено 24.10.2016 10:44
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області