ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності1
у 2015 році


 

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього2

147414 

23689

16,1 

72532

49,2

51193

34,7

20157

13,7

   у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

   сільське, лісове та рибне
   господарство

44364

9622

21,7

21490

48,4

13252

29,9

4828

10,9

   промисловість

54303

13300

24,5

31823

58,6

9180

16,9

2339

4,3

   будівництво

6129

 

 

2163

35,3

3966

64,7

1627

26,5

   оптова та роздрібна торгівля;
   ремонт автотранспортних
   засобів і мотоциклів

16303

3

3

3

3

10337

63,4

5379

33,0

   транспорт, складське
   господарство, поштова та
   кур’єрська діяльність

9126

6223

68,2

2903

31,8

605

6,6

   тимчасове розміщування й
   організація харчування

970

259

26,7

711

73,3

336

34,6

   інформація та телекомунікації

1655

345

20,8

1310

79,2

704

42,5

   фінансова та страхова
   діяльність

337

337

100,0

187

55,5

   операції з нерухомим майном

3371

470

13,9

2901

86,1

1712

50,8

   професійна, наукова та
   технічна діяльність

2389

585

24,5

1804

75,5

1033

43,2

   діяльність у сфері
   адміністративного та
   допоміжного обслуговування

3905

1681

43,0

2224

57,0

679

17,4

   освіта

427

3

3

3

3

127

29,7

   охорона здоров’я та надання
   соціальної допомоги

3314

2044

61,7

1270

38,3

283

8,5

   мистецтво, спорт, розваги та
   відпочинок

193

3

3

3

3

59

30,6

   надання інших видів послуг

628

3

3

3

3

259

41,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2
Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.
3
Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

Обновлено 24.10.2016 10:41
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області