БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
за січень-грудень 2015 року

 

(відсотків)

Код за    КВЕД-2010

Грудень 2015р. до
листопада 2015р.

Грудень 2015р. до
грудня  2014р.

Січень–грудень 2015р.до
січня–грудня 2014р.

Промисловість

B+C+D

94,1

99,3

104,1

  Добувна та переробна промисловість

B+C

92,5

117,0

105,9

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

131,1

85,2

80,4

   Переробна промисловість

С

92,0

117,9

106,9

     з неї

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та
     тютюнових виробів

10-12

82,1

102,9

98,3

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

116,3

90,5

100,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

105,9

103,6

103,3

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

117,3

68,1

80,3

     Виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

118,5

273,4

214,3

     Виробництво гумових і пластмасових виробів;
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

96,6

109,7

95,6

     Металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

24, 25

103,9

109,6

97,3

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
     машин і устатковання

26-30

114,2

110,1

87,6

   Постачання електроенергії, газу, пари та
   кондиційованого повітря

D

104,4

53,5

97,3

(відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Листопад
2015р. до жовтня 
2015р.

Листопад
2015р. до листопада 2014р.

Січень–листопад 2015р. до січня–листопада  2014р.

Промисловість

B+C+D

93,4

89,7

104,6

  Добувна та переробна промисловість

B+C

93,6

96,2

104,8

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

65,9

106,3

80,1

   Переробна промисловість

С

94,1

96,0

105,8

     з неї

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та
     тютюнових виробів

10-12

95,3

85,1

97,8

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

131,3

107,9

101,4

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

96,0

100,5

103,2

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

83,4

54,8

81,5

     Виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

93,2

233,5

207,8

     Виробництво гумових і пластмасових виробів;
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

97,2

106,7

94,4

     Металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

24, 25

103,7

109,3

96,2

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
     машин і устатковання

26-30

74,7

88,7

85,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

92,2

62,7

103,9

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Жовтень 2015р. до вересня 2015р.

Жовтень 2015р. до жовтня 2014р.

Січень–жовтень 2015р. до січня–жовтня 2014р.

Промисловість

B+C+D

119,2

93,8

106,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

120,6

102,1

106,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

84,7

44,6

79,2

Переробна промисловість

С

121,7

104,8

107,4

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

128,3

93,1

100,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

77,1

89,0

101,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

96,0

99,9

103,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

111,2

68,2

84,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

114,9

273,2

204,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

91,0

87,5

93,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

95,6

99,7

95,0

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

125,9

115,2

85,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

110,7

62,0

109,6

(відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Вересень 2015р. до серпня 2015р.

Вересень 2015р. до вересня 2014р.

Січень–вересень 2015р. до
січня–вересня  2014р.

Промисловість

B+C+D

98,2

89,1

109,2

  Добувна та переробна промисловість

B+C

103,8

92,7

106,8

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

85,8

50,2

85,2

  Переробна промисловість

С

104,4

95,0

107,9

     з неї

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та    
     тютюнових виробів

10-12

130,6

83,0

101,6

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

72,0

72,0

101,8

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

123,4

123,3

104,4

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

93,0

55,7

86,4

     Виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

60,5

208,5

196,1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів;
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

102,6

98,4

94,0

     Металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин
     іустатковання

24, 25

95,2

103,1

94,4

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
     машин і устатковання

26-30

79,3

89,3

82,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

74,7

72,5

118,2

(відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Серпень 2015р. до липня 2015р.

Серпень 2015р. до серпня 2014р.

Січень–серпень      2015р.до
січня–серпня 2014р.

Промисловість

B+C+D

98,2

125,3

115,4

  Добувна та переробна промисловість

B+C

98,0

128,6

112,8

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

79,3

72,9

93,1

   Переробна промисловість

С

98,7

131,8

113,7

     з неї

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та
     тютюнових виробів

10-12

97,2

92,4

105,7

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

87,3

90,0

105,8

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

92,9

100,4

101,8

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

93,9

66,0

95,6

     Виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

101,5

508,7

197,4

     Виробництво гумових і пластмасових виробів;
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

97,3

95,2

93,2

     Металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

24, 25

89,4

92,9

93,3

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
     машин і устатковання

26-30

110,4

101,8

81,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

99,6

111,8

125,5

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-2010

Липень 2015р. до червня 2015р.

Липень 2015р. до липня 2014р.

Січень–липень 2015р. до січня–липня 2014р.

Промисловість

B+C+D

160,4

158,7

115,3

  Добувна та переробна промисловість

B+C

159,4

165,5

112,1

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

94,0

94,0

97,5

    Переробна промисловість

С

163,2

169,8

112,8

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

114,4

130,6

108,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

108,5

89,9

108,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

118,9

107,8

102,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

99,5

82,4

100,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

381,0

372,5

157,4

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

109,6

102,4

92,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

114,5

108,0

93,4

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

135,0

95,1

77,7

  Постачання електроенергії, газу, пари
  та кондиційованого повітря

D

166,2

130,0

127,8

(відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Червень 2015р.
до
травня 2015р.

Червень 2015р.
до
червня 2014р.

Січень–червень      2015р. до
січня–червня 2014р.

Промисловість

B+C+D

98,8

96,2

107,7

  Добувна та переробна промисловість

B+C

104,7

98,5

102,7

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

130,2

122,8

98,5

   Переробна промисловість

С

103,5

97,4

102,8

     з неї

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та
     тютюнових виробів

10-12

100,0

93,9

104,6

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

106,5

101,7

113,3

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

123,7

94,6

101,0

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

90,1

80,8

104,2

     Виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

104,4

129,8

109,7

     Виробництво гумових і пластмасових виробів;
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

108,3

103,8

90,7

     Металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

24, 25

120,8

99,7

90,5

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
     машин і устатковання

26-30

122,5

55,6

74,4

   Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

75,3

85,2

127,4

(відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Травень 2015р.
до
квітня  2015р.

Травень 2015р.
до
травня 2014р.

Січень–травень      2015р. до
січня–травня  2014р.

Промисловість

B+C+D

92,6

97,1

110,2

  Добувна та переробна промисловість

B+C

93,7

94,3

103,6

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

101,8

84,8

91,5

   Переробна промисловість

С

93,4

94,8

104,1

     з неї

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та
     тютюнових виробів

10-12

94,0

102,6

107,1

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

87,5

111,0

116,3

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

73,0

91,5

102,3

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

111,1

89,3

109,4

     Виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

89,2

78,8

105,6

     Виробництво гумових і пластмасових виробів;
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

107,5

93,4

87,3

     Металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

24, 25

105,9

98,2

88,4

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
     машин і устатковання

26-30

94,1

71,8

80,5

   Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

88,4

110,4

134,9

(відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Квітень 2015р. до березня  2015р.

Квітень 2015р. до квітня  2014р.

Січень–квітень 2015р. до січня–квітня 2014р.

Промисловість

B+C+D

91,5

111,2

114,0

   Добувна та переробна промисловість

B+C

99,7

108,0

106,6

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

266,9

97,5

94,7

     Переробна промисловість

С

97,1

108,5

107,0

       з неї

 

 

 

       Виробництво харчових продуктів, напоїв та
       тютюнових виробів

10-12

96,1

102,2

108,6

       Текстильне виробництво, виробництво одягу,
       шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

103,7

118,1

117,8

       Виготовлення виробів з деревини, виробництво
       паперу та поліграфічна діяльність

16-18

94,4

110,5

104,7

       Виробництво коксу та продуктів
       нафтоперероблення

19

       Виробництво хімічних речовин і хімічної
       продукції

20

67,7

103,9

115,2

       Виробництво основних фармацевтичних
       продуктів і фармацевтичних препаратів

21

105,4

173,3

118,0

       Виробництво гумових і пластмасових виробів;
       іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

136,6

95,4

85,2

       Металургійне виробництво, виробництво
       готових металевих виробів, крім машин і
       устатковання

24, 25

93,2

78,7

86,1

       Машинобудування, крім ремонту і монтажу
       машин і устатковання

26-30

80,2

79,0

82,8

   Постачання електроенергії, газу, пари та
   кондиційованого повітря

D

69,6

125,5

140,3

(відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Березень 2015р. до лютого 2015р.

Березень 2015р. до березня 2014р.

Січень–березень 2015р. до січня–березня 2014р.

Промисловість

B+C+D

110,8 

136,1

114,9

  Добувна та переробна промисловість

B+C

113,5

125,8

105,9

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

63,7

46,1

92,9

   Переробна промисловість

С

114,9

129,3

106,3

     з неї

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та
     тютюнових виробів

10-12

109,5

115,5

110,9

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

129,8

111,8

117,7

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

105,1

107,6

102,4

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

116,3

117,2

118,5

     Виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

142,0

614,7

100,9

     Виробництво гумових і пластмасових виробів;
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

125,2

76,2

80,3

     Металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

24, 25

102,9

80,4

89,0

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
     машин і устатковання

26-30

112,3

95,0

84,0

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

104,1

174,5

144,5

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Лютий 2015р. до січня 2015р.

Лютий 2015р. до лютого 2015р.

Січень–лютий      2015р. до
січня–лютого 2014р.

Промисловість

B+C+D

121,7 

114,2

104,9

  Добувна та переробна промисловість

B+C

127,4

104,3

96,2

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

125,0

112,9

145,0

   Переробна промисловість

С

127,5

104,1

95,3

     з неї

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
     тютюнових виробів

10-12

114,3

115,7

108,3

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

134,2

136,7

122,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

139,8

106,4

99,4

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

105,6

127,8

119,3

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів
     і фармацевтичних препаратів

21

251,1

73,9

54,6

     Виробництво гумових і пластмасових виробів;
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

137,6

81,3

83,5

     Металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

140,1

105,7

95,1

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

135,4

80,6

78,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

109,6

148,7

132,1

(відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Січень 2015р.
до грудня 2014р.

Січень 2015р.
до січня 2014р.

Промисловість

B+C+D

63,0 

95,4

  Добувна та переробна промисловість

B+C

58,1

87,5

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

66,4

224,9

   Переробна промисловість

С

57,9

86,0

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та
     тютюнових виробів

10-12

62,5

100,9

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

67,0

107,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

63,7

91,0

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

91,2

111,3

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

28,5

33,0

     Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

43,1

87,3

     Металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

63,4

83,5

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

61,8

75,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

76,8

117,6

(відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Грудень 2014р. до листопада 2014р.

Грудень 2014р. до грудня 2013р.

2014р. до 2013р.

Промисловість

B+C+D

85,4 

115,4

105,3

   Добувна та переробна промисловість

B+C

77,0

113,1

109,5

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

163,6

105,4

129,0

     Переробна промисловість

С

76,0

113,3

108,9

       з неї

 

 

 

       Виробництво харчових продуктів, напоїв та
       тютюнових виробів

10-12

67,9

127,8

121,5

       Текстильне виробництво, виробництво одягу,
       шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

139,3

108,2

88,6

       Виготовлення виробів з деревини, виробництво
       паперу та поліграфічна діяльність

16-18

102,8

109,6

110,2

       Виробництво коксу та продуктів
       нафтоперероблення

19

       Виробництво хімічних речовин і хімічної
       продукції

20

94,3

130,6

98,8

       Виробництво основних фармацевтичних
       продуктів і фармацевтичних препаратів

21

98,6

81,7

86,1

       Виробництво гумових і пластмасових виробів;
       іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

95,2

118,9

97,5

       Металургійне виробництво, виробництво
       готових металевих виробів, крім машин і
       устатковання

24, 25

103,6

90,8

84,7

       Машинобудування, крім ремонту і монтажу
       машин і устатковання

26-30

91,7

88,8

84,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

122,3

122,2

91,5

Останнє оновлення на Четвер, 28 січня 2016, 10:28
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області

 

istanbul evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat cialis fiyatları cialis 20 mg viagra fiyatı viagra krem

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com