ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать
Статистична інформація 2014

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування
за видами промислової діяльності

за січень-вересень 2014 року

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

Промисловість

–230442,2 

64,7

815631,7

35,3

1046073,9

   Добувна промисловість і розроблення
   кар'єрів

–12689,0

66,7

53147,0

33,3

65836,0

   Переробна промисловість

–303818,2

67,6

626409,7

32,4

930227,9

     виробництво харчових продуктів, напоїв і
     тютюнових виробів

–333878,9

61,2

325765,0

38,8

659643,9

     текстильне виробництво, виробництво
     одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
     матеріалів

14680,0

90,0

15002,0

10,0

322,0

     виготовлення виробів з деревини, паперу
     та поліграфічна діяльність

–146574,0

71,4

13912,0

28,6

160486,0

     виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

     виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

152746,5

66,7

160810,5

33,3

8064,0

     виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

1

1

     виробництво ґумових і пластмасових
     виробів, іншої неметалевої мінеральної
     продукції

–7099,8

61,9

13240,2

38,1

20340,0

     металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

22708,7

72,7

48455,7

27,3

25747,0

     машинобудування

36537,0

74,1

47414,0

25,9

10877,0

       виробництво комп'ютерів, електронної та
       оптичної продукції

15342,0

80,0

16553,0

20,0

1211,0

       виробництво електричного устатковання

18514,0

77,8

20886,0

22,2

2372,0

       виробництво машин і устатковання, не
       віднесених до інших угруповань

431,0

60,0

7725,0

40,0

7294,0

       виробництво автотранспортних засобів,
       причепів і напівпричепів та інших
       транспортних засобів

2250,0

100,0

2250,0

     виробництво меблів, іншої продукції;
     ремонт і монтаж машин і устатковання

–2234,7

83,3

1810,3

16,7

4045,0

   Постачання електроенергії, газу, пари та
   кондиційованого повітря

88190,0

33,3

133631,0

66,7

45441,0

   Водопостачання; каналізація, поводження з
   відходами

–2125,0

56,3

2444,0

43,7

4569,0

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат
(сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

Промисловість

–353445,4 

61,9

525335,8

38,1

878781,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–18164,0

66,7

34938,0

33,3

53102,0

Переробна промисловість

–423123,4

64,1

381985,8

35,9

805109,2

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–320183,2

61,2

189302,0

38,8

509485,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

8043,0

80,0

8336,0

20,0

293,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

–171001,0

71,4

11121,0

28,6

182122,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

98947,8

55,6

106472,8

44,4

7525,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–9952,8

66,7

7416,2

33,3

17369,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

13938,1

63,6

35898,1

36,4

21960,0

машинобудування

11494,0

70,4

22632,0

29,6

11138,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

9464,0

80,0

10351,0

20,0

887,0

виробництво електричного устатковання

2219,0

66,7

6024,0

33,3

3805,0

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

–2076,0

60,0

4370,0

40,0

6446,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1887,0

100,0

1887,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–2822,3

50,0

807,7

50,0

3630,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

95360,0

55,6

106989,0

44,4

11629,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–7518,0

43,8

1423,0

56,2

8941,0

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

Промисловість

–267727,3

53,4

228949,4

46,6

496676,7

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–34445,0

16,7

9871,0

83,3

44316,0

   Переробна промисловість

–277695,3

57,3

151034,4

42,7

428729,7

     виробництво харчових продуктів, напоїв і
     тютюнових виробів

–86989,7

59,2

84820,0

40,8

171809,7

     текстильне виробництво, виробництво
     одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
     матеріалів

1739,0

63,6

2036,0

36,4

297,0

     виготовлення виробів з деревини, паперу та
     поліграфічна діяльність

–169210,0

71,4

3440,0

28,6

172650,0

     виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

     виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

34023,0

50,0

39874,0

50,0

5851,0

     виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

1

1

     виробництво ґумових і пластмасових
     виробів, іншої неметалевої мінеральної
     продукції

–15424,0

47,6

1529,0

52,4

16953,0

     металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і 
     устатковання

–9071,4

54,5

9610,6

45,5

18682,0

     машинобудування

3643,0

65,4

9210,0

34,6

5567,0

       виробництво комп'ютерів, електронної та
       оптичної продукції

3475,0

80,0

3962,0

20,0

487,0

       виробництво електричного устатковання

549,0

66,7

2475,0

33,3

1926,0

       виробництво машин і устатковання, не
       віднесених до інших угруповань

–1227,0

50,0

1927,0

50,0

3154,0

       виробництво автотранспортних засобів,
       причепів і напівпричепів та інших
       транспортних засобів

1

1

1

1

1

     виробництво меблів, іншої продукції; ремонт
     і монтаж машин і устатковання

–1673,2

50,0

514,8

50,0

2188,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

50261,0

55,6

67227,0

44,4

16966,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–5848,0

31,3

817,0

68,8

6665,0

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Обновлено 25.12.2014 14:53
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області