ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать
Статистична інформація 2014

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності
за 2013 рік

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість1

979692,5

20378204,2

4,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

25809,2

501766,1

5,1

Переробна промисловість

796248,6

16492579,4

4,8

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

427203,5

11536600,4

3,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–3566,6

127705,3

–2,8

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

52189,3

704187,3

7,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

143927,1

1151405,7

12,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21246,4

218687,6

9,7

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

8989,9

761196,9

1,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

76622,2

1010472,6

7,6

машинобудування

69986,7

751420,3

9,3

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

13879,4

94384,0

14,7

виробництво електричного устатковання

22415,8

247197,8

9,1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

26523,8

377315,3

7,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

7167,7

32523,2

22,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–349,9

230903,3

–0,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

177004,5

3081478,7

5,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–19369,8

302380,0

–6,4

1 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.

Обновлено 17.10.2014 15:11
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області