ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать
Статистична інформація 2014

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січень–вересень 2014 року

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

568643,2 

13220703,4

4,3

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–9295,0

427991,0

–2,2

   Переробна промисловість

502279,2

10714861,4

4,7

     виробництво харчових продуктів, напоїв і
     тютюнових виробів

122909,1

7410761,2

1,7

     текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

15232,0

93865,0

16,2

     виготовлення виробів з деревини, паперу та
     поліграфічна діяльність

133405,0

609919,0

21,9

     виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

     виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

159552,5

840726,7

19,0

     виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

     виробництво ґумових і пластмасових виробів,
     іншої неметалевої мінеральної продукції

–2527,8

448360,1

–0,6

     металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

39528,7

549416,0

7,2

     машинобудування

41006,0

563143,0

7,3

       виробництво комп'ютерів, електронної та
       оптичної продукції

15505,0

63770,0

24,3

       виробництво електричного устатковання

21457,0

244572,0

8,8

       виробництво машин і устатковання, не
       віднесених до інших угруповань

1690,0

216675,0

0,8

       виробництво автотранспортних засобів,
       причепів і напівпричепів та інших
       транспортних засобів

2354,0

38126,0

6,2

       виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і
       монтаж машин і устатковання

–2182,3

68285,4

–3,2

   Постачання електроенергії, газу, пари та
   кондиційованого повітря

88562,0

1883152,0

4,7

   Водопостачання; каналізація, поводження з
   відходами

–12903,0

194699,0

–6,6

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

(тис.грн.)

 

Результат від   операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

252877,0 

8491689,0

3,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–15942,0

262037,0

–6,1

Переробна промисловість

183523,0

6772241,0

2,7

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–15612,0

4816637,3

–0,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

9136,0

55464,0

16,5

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

84728,0

369139,0

23,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

104302,8

514095,4

20,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–7172,8

260903,7

–2,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

20583,1

328255,3

6,3

машинобудування

14479,0

296661,0

4,9

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

9568,0

40665,0

23,5

виробництво електричного устатковання

4160,0

103750,0

4,0

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

–1212,0

127571,0

–1,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1963,0

24675,0

8,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–2701,1

43233,3

–6,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

99750,0

1339261,0

7,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–14454,0

118150,0

–12,2

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

(тис.грн.)

 

Результат від   операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

80237,8

3932494,6

2,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–33182,0

122714,0

–27,0

Переробна промисловість

70055,8

2942536,6

2,4

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

43579,2

1988342,3

2,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1956,0

26133,0

7,5

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

19714,0

184590,0

10,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

37481,0

263322,3

14,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–13957,0

126763,4

–11,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–6451,4

148126,5

–4,4

машинобудування

5196,0

133573,0

3,9

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

3557,0

20868,0

17,0

виробництво електричного устатковання

1474,0

44105,0

3,3

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

–709,0

58137,0

–1,2

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–1552,0

19472,1

–8,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

52550,0

811238,0

6,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–9186,0

56006,0

–16,4

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Обновлено 24.12.2014 15:14
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області