ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать
Статистична інформація 2014

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

за січень-грудень 2014 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

5490884

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

1510277

27,5

   Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

1492051

27,2

   Лісове господарство та лісозаготівлі

14404

0,3

   Рибне господарство

3822

0,1

Промисловість

2279860

41,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

64076

1,2

Переробна промисловість

1976450

36,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

213145

3,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

26189

0,5

Будівництво

823943

15,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

139469

2,5

   Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами,
   їх ремонт

17299

0,3

   Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

73420

1,3

   Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

48750

0,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

68860

1,3

   Наземний і трубопровідний транспорт

35276

0,6

   Водний транспорт

   Авіаційний транспорт

1

1

   Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

33583

0,6

   Поштова та кур'єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування

5281

0,1

   Тимчасове розміщування

4418

0,1

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

863

0,0

Інформація та телекомунікації

16511

0,3

   Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм,
   видання звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного мовлення

2127

0,0

   Телекомунікації (електрозв'язок)

2859

0,1

   Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

11525

0,2

Фінансова та страхова діяльність

2107

0,0

Операції з нерухомим майном

56425

1,0

   Професійна, наукова та технічна діяльність

95994

1,7

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу,
   технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь
   (хед-офісів)

94308

1,7

   Наукові дослідження та розробки

215

0,0

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна,
   наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

1471

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

16363

0,3

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

368988

6,7

Освіта

36361

0,7

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

59978

1,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3828

0,1

Надання інших видів послуг

6639

0,1

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

загального

обсягу

Усього

3841998

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

880240

22,9

   Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

871143

22,7

   Лісове господарство та лісозаготівлі

8674

0,2

   Рибне господарство

423

0,0

Промисловість

1898325

49,4

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

38390

1,0

   Переробна промисловість

1723241

44,8

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

126186

3,3

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

10508

0,3

Будівництво

514326

13,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

91363

2,4

   Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та
   мотоциклами, їх ремонт

14955

0,4

   Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та
   мотоциклами

44275

1,2

   Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та
   мотоциклами

32133

0,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

45859

1,2

   Наземний і трубопровідний транспорт

20146

0,5

   Водний транспорт

   Авіаційний транспорт

1

1

   Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

25712

0,7

   Поштова та кур'єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування

3791

0,1

   Тимчасове розміщування

3270

0,1

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

521

0,0

Інформація та телекомунікації

11211

0,3

   Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних
   програм, видання звукозаписів, діяльність усфері  радіо та телевізійного
   мовлення

956

0,0

   Телекомунікації (електрозв'язок)

1659

0,0

   Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

8596

0,2

Фінансова та страхова діяльність

627

0,0

Операції з нерухомим майном

29709

0,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

70020

1,8

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та  
   інжинірингу, технічні випробування тадослідження, діяльність головних
   управлінь (хед-офісів)

69211

1,8

   Наукові дослідження та розробки

90

0,0

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна,
   наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

719

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

13627

0,4

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

236212

6,1

Освіта

14523

0,4

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

24894

0,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1836

0,0

Надання інших видів послуг

5435

0,1

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до
загального обсягу

Усього

2662961

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

426639

16,0

   Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

422270

15,9

   Лісове господарство та лісозаготівлі

4118

0,2

   Рибне господарство

251

0,0

Промисловість

1581978

59,4

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

26630

1,0

   Переробна промисловість

1464576

55,0

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

84618

3,2

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

6154

0,2

Будівництво

321240

12,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

59763

2,2

   Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та
   мотоциклами, їх ремонт

10579

0,4

   Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та
   мотоциклами

30312

1,1

   Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та
   мотоциклами

18872

0,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

30968

1,2

   Наземний і трубопровідний транспорт

14033

0,5

   Водний транспорт

   Авіаційний транспорт

   Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

16935

0,6

   Поштова та кур'єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування

682

0,0

   Тимчасове розміщування

286

0,0

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

396

0,0

Інформація та телекомунікації

8240

0,3

   Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних
   програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного
   мовлення

701

0,0

   Телекомунікації (електрозв'язок)

1150

0,0

   Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

6389

0,2

Фінансова та страхова діяльність

295

0,0

Операції з нерухомим майном

18901

0,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

37470

1,4

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та
   інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних
   управлінь (хед-офісів)

37158

1,4

   Наукові дослідження та розробки

1

1

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна,
   наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

295

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

11105

0,4

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

141999

5,3

Освіта

5980

0,2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

11585

0,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1040

0,0

Надання інших видів послуг

5076

0,2

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

загального

обсягу

Усього

865217

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

142908

16,5

   Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

140245

16,2

   Лісове господарство та лісозаготівлі

2499

0,3

   Рибне господарство

164

0,0

Промисловість

394604

45,6

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

15737

1,8

   Переробна промисловість

334875

38,7

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

42240

4,9

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1752

0,2

Будівництво

151996

17,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

24435

2,8

   Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та
   мотоциклами, їх ремонт

3250

0,4

   Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та
   мотоциклами

10185

1,2

   Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та
   мотоциклами

11000

1,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

16729

1,9

   Наземний і трубопровідний транспорт

10882

1,3

   Водний транспорт

   Авіаційний транспорт

   Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

5847

0,7

   Поштова та кур'єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування

318

0,0

   Тимчасове розміщування

95

0,0

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

223

0,0

Інформація та телекомунікації

2247

0,3

   Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних
   програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного
   мовлення

493

0,1

   Телекомунікації (електрозв'язок)

693

0,1

   Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

1061

0,1

Фінансова та страхова діяльність

210

0,0

Операції з нерухомим майном

7685

0,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

15810

1,8

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та
   інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних
   управлінь (хед-офісів)

15631

1,8

   Наукові дослідження та розробки

1

1

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна,
   наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

171

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6670

0,8

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

89256

10,3

Освіта

2519

0,3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3975

0,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

831

0,1

Надання інших видів послуг

5024

0,6

 1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Обновлено 29.05.2015 08:41
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області