БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать
Задати питання

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–СЕРПЕНЬ
202І РОКУ

НАСЕЛЕННЯ

     Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 серпня 2021р. становила 1517,9 тис. осіб. За січень–липень 2021р. чисельність населення зменшилася на 11195 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 9909 осіб, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 1286 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–липнем 2020р., збільшився на 2489 осіб.

 РИНОК ПРАЦІ

    За результатами обстеження робочої сили середньомісячна кількість робочої сили віком 15 років і старше у I півріччі 2021 року становила 701,8 тис. осіб, з них у віці 15–70 років – 699,6 тис. осіб,що на 17,8 тис. осіб менше, ніж у відповідному періоді 2020 року.

    У складі робочої сили серед осіб віком 15 років і старше майже дев’ять із десяти осіб належали до зайнятих (89,0%), а решта 11,0%, відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП), класифікувалися як безробітні.

    Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше становила 624,5 тис. осіб, з них у віці 15–70 років – 622,3 тис. осіб, що на 20,7 тис. осіб менше порівняно з відповідним періодом минулого року.

   У I півріччі 2021 року рівень зайнятості населення у віці 15 роківі старше становив 48,5% населення відповідного віку, а серед осіб віком 15–70 років – 55,7%.

    Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років, відповідно до методології МОП, складала по 77,3 тис. осіб.

    Рівень безробіття населення у віці 15 років і старше та осіб віком 15–70 років становив по 11,0% робочої сили відповідного віку.

    Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили, віком 15 років і старше у I півріччі 2021 року становила 585,9 тис. осіб, з них у віці 15–70 років – 417,5 тис. осіб, що складає 40,1% населення відповідного віку.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

   Середня номінальна заробітна плата штатного працівника (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у серпні 2021р. становила 12426 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн). Порівняно з липнем 2021р. розмір заробітної плати зменшився на 2,8%, а відносно серпня 2020р. зріс на 22,6%.

    Найвищий рівень середньої заробітної плати у серпні 2021р. був у працівників державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, який перевищив середній розмір по економіці області в 1,4 раза. Разом з тим, найменш оплачуваними у серпні були працівники, зайняті у галузі тимчасового розміщування й організації харчування, розмір нарахованої заробітної плати яких становив лише 67,2% середнього рівня по економіці області. Серед промислових видів діяльності найвищі нарахування зафіксовано на підприємствах по виробництву напоїв, які перевищили середні по економіці області в 2,1 раза, а також на підприємствах по виробництву основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де рівень заробітної плати перевищив середній показник по економіці області у 1,8 раза.

   Упродовж серпня 2021р. сума заборгованості з виплати заробітної плати (дані наведено по юридичних особах, активних на початок року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) збільшилась на 34,1% або на 10103,7 тис.грн і на 1 вересня 2021р. становила 39695,0 тис.грн (1,4% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2021р.).

   Впродовж серпня 2021р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася на 44,7% і на 1 вересня 2021р. становила 3277 осіб.    Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 12113 грн, що становить 97,5% середньої заробітної плати, нарахованої за серпень 2021 року.

ПРАВОПОРУШЕННЯ

   За даними органів прокуратури протягом січня–серпня 2021р. обліковано 7281 кримінальне правопорушення (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро та органами Державного бюро розслідувань), що на 9,8% менше, ніж у січні–серпні 2020р.

   Від злочинів у січні–серпні 2021р. потерпіло 5078 осіб (на 1,4% більше, ніж у січні–серпні 2020р.), із числа яких 1354 жінки, 226 осіб похилого віку, 6 осіб з інвалідністю, 112 неповнолітніх осіб та 81 особа – це діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (56,8%) від крадіжок та шахрайств – відповідно, 2457 та 425 осіб, серед яких 28,6% – жінки (824 особи).

   Серед виявлених осіб (2385), які вчинили злочини, 23,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 68,8% мали незняту або непогашену судимість, 10,1% вчинили злочин у групі, 13,5% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 12,1% – жінки, 5,5% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 78,4%, безробітних – 1,6%.

 ЦІНИ

    За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін (індексу інфляції) у серпні до липня 2021 року в Україні становила 99,8%, у Вінницькій області – 99,9%.

   На споживчому ринку області в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 1,0%. Найбільше (на 19,7% та 7,0%) подешевшали овочі та фрукти. На 1,9–0,1% знизилися ціни на соняшникову олію, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас, на 19,1% подорожчали яйця, на 3,3–0,5% зросли ціни на цукор, кисломолочну продукцію, рис, сир і м’який сир (творог), масло.

    Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,2%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 0,8%.
    Одяг і взуття подешевшали на 3,1%, зокрема взуття – на 4,5%, одяг – на 1,9%.

   Зростання цін (тарифів)  на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% відбулося в основному за рахунок підвищення цін на оренду житла на 1,2%.

    Ціни на транспорт зросли на 3,8% в першу чергу за рахунок подорожчання транспортних послуг на 11,1%, палива та мастил – на 1,0%.

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

   Фінансовим результатом до оподаткування великих та середніх підприємств області (без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом та змішаним сільським господарством) за січень–червень 2021р. став прибуток на суму 1120,2 млн.грн. Прибуток отримали понад 70,0% підприємств на суму 2315,7 млн.грн, збиткові підприємства допустили збитків на 1195,5 млн.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року прибуток прибуткових підприємств збільшився на 27,5%, збиток збиткових підприємств зменшився на 36,3%, частка збиткових підприємств зменшилась на 7,5 в.п.

   Найбільший вплив на формування фінансового результату діяльності великих та середніх підприємств області мала діяльність підприємств промисловості, якими отримано 1084,9 млн.грн прибутку до оподаткування, прибуток отримали більш як три чверті підприємств.
    У промисловості частка прибуткових підприємств є вищою проти відповідного показника по області на 4,4 в.п. У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість збиткових промислових підприємств зменшилась на 9,5в.п., а сума допущеного ними збитку, зменшилась удвічі.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

   У серпні 2021р. порівняно з попереднім місяцем та серпнем 2020р. індекс промислової продукції становив 92,4% та 90,6%, відповідно.

   Промислове виробництво у січні–серпні 2021р. зменшилось в порівнянні з відповідним періодом попереднього року на 6,0%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги виробництва перевищили рівень січня–серпня 2020р. на 34,8%.

   У січні–серпні 2021р. у переробній промисловості обсяги промислового виробництва зменшились на 6,1% (за рахунок падіння у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів на 42,1%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 39,9%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 17,5%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 9,3%, у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 3,4%).

   На підприємствах з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря обсяги продукції у січні–серпні 2021р. н е досягли рівня січня–серпня 2020р. на 11,0%.

   У січні–серпні 2021р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 56354,5 млн.грн.

   В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (78,9%) припадає на переробну промисловість, з неї: 58,9% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 5,3% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 3,8% – на машинобудування, 2,9% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання, 2,8% – на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 2,4% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 1,0% – на виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, 0,2% – на текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 17,3% продукції.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

   У січні–cерпні 2021р. індекс продукції сільського господарства порівняно з січнем–серпнем 2020р. становив 106,1%, у т.ч. у підприємствах – 111,2%, у господарствах населення – 98,2%.

   Станом на 1 вересня 2021р. господарствами усіх категорій зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 431,2 тис.га,що на 3,1% більше, ніж на 1 вересня 2020р. Із зібраної площі одержано 2,3 млн.т зерна (у початково оприбуткованій масі), що на 30,6% більше відповідного показника минулого року; у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 53,8 ц зернових та зернобобових культур (на 26,6% більше, ніж торік).

Крім того, господарствами області накопано 1549,4 тис.т картоплі, зібрано культур овочевих відкритого ґрунту 287,0 тис.т, культур плодових та ягідних – 56,9 тис.т.

   У господарствах усіх категорій у січні–серпні 2021р. вироблено 421,6 тис.т м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), що на 1,8% менше проти січня–серпня 2020р., з них підприємствами вироблено 395,1 тис.т (менше на 1,7%).

   На 1 вересня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 240,0 тис. голів (на 4,7% менше, ніж на 1 вересня 2020р.), у тому числі корів – 116,6 тис. голів (на 8,3% менше), свиней – 215,6 тис. голів (на 10,1% менше), овець і кіз – 39,5 тис. голів (на 12,4% менше), птиці всіх видів – 39,3 млн. голів (на 5,1% більше).

   Порівняно з січнем–вереснем 2020р. в підприємствах (крім малих) обсяг вирощування сільськогосподарських тварин зменшився на 1,1%, в тому числі свиней – на 4,7%, птиці – на 1,1%, великої рогатої худоби збільшився – на 2,9%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 99,8%, проти 99,2% у січні–серпні 2020 року.

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–серпень 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р., знизився на 13,7%, за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 24,2%, при цьому, обсяги реалізації продукції тваринництва зросли на 29,2%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 70,5%, тваринництва – 29,5% (у січні–серпні 2020р. – 80,3% та 19,7% відповідно).

   На 1 вересня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 1039,7 тис.т зерна (на 7,3% більше, ніж на 1 вересня 2020р.). У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові зберігалося 766,6 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 273,1 тис.т зерна.

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–серпні п.р. становила 6869,7 грн за 1 тонну, що в 1,5 раза більша рівня відповідного періоду минулого року.

   Запаси насіння соняшнику становили 27,2 тис.т. (на 1,8% менше, ніж на 1 вересня 2020 року), із них в підприємствах, які здійснюють його виробництво зберігалося 25,9 тис.т., а на підприємствах, що здійснюють його переробку і зберігання – 1,3 тис.т.

БУДІВНИЦТВО

   Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області у січні–серпні 2021р. становив 5405,0 млн.грн.

   Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2021р. порівняно з січнем–серпнем 2020р. склав 93,0%.

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

   Обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні–липні 2021р. склав 958,5 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 588,4 та 370,1 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами позитивний і складає 218,4 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 120 країни  світу.

   Основними статтями експорту є продукти рослинного походження (23,2% загальнообласного обсягу експорту), жири та олії тваринного або рослинного походження (19,2%), деревина і вироби з деревини (13,5%), готові харчові продукти (12,3%), машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (11,1%) і живі тварини, продукти тваринного походження (7,8%). У загальному обсязі імпорту товарів машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, недорогоцінні метали та вироби з них, готові харчові продукти, текстильні матеріали та текстильні вироби, прилади та апарати оптичні, фотографічні, продукти рослинного походження, займають 93,1%.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

    Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2021р. становив 25779,9 млн.грн, що на 19,1% більше від обсягу січня–серпня 2020р. У серпні 2021р. порівняно із серпнем 2020р. оборот зріс на 21,1%, проти липня 2021р. – на 5,2%.

   Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–серпні 2021р. становив 15498,7 млн.грн, що на 21,5% більше від обсягу січня–серпня 2020р. У серпні 2021р. роздрібний товарооборот  становив 2175,6 млн.грн і проти серпня 2020р. зріс на 23,7%, проти липня 2021р. – на 5,2%.

ТРАНСПОРТ

   У січні‒серпні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив 16,4 млрд.ткм, або 111,5% від обсягу січня‒серпня попереднього року. Підприємствами транспорту перевезено 13,8 млн.т вантажів, що становить 112,8% від обсягів січня‒серпня 2020р.

   У січні‒серпні 2021р. залізничним транспортом перевезено 9,9 млн.т вантажів, що на 9,6% більше, ніж у січні‒серпні 2020р. Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні‒серпні 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 793,0 млн.ткм, який збільшився на 27,7% порівняно з січнем‒серпнем 2020р., та перевезено 3,9 млн.т вантажів, що на 22,1% більше, ніж у січні‒серпні 2020р.

   У січні‒серпні 2021р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 2501,9 млн.пас.км, або 132,7% від обсягу січня‒серпня 2020р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 61,5 млн. пасажирів, або 84,1% від обсягу січня‒серпня 2020р.

   Перевезення пасажирів залізничним транспортом порівняно з січнем‒серпнем 2020р. збільшилося на 28,5%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 31,6 млн. пасажирів, що на 0,9% менше, ніж у січні‒серпні 2020р. Міським електротранспортом перевезено 26,6 млн. пасажирів, що на 31,2% менше, ніж у січні‒серпні 2020р.

Обновлено 18.10.2021 10:44
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області

istanbul evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat cialis fiyatları cialis 20 mg viagra fiyatı viagra krem

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com