БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Звернення громадян

Інформація щодо стану роботи зі зверненнями громадян
в Головному управлінні статистики у Вінницькій області
за І квартал 2021 року


Відповідно до вимог Конституції України, Закону України "Про звернення громадян" та на виконання Указу Президента України від 07.02.2008р. № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" Головним управлінням статистики у Вінницькій області (далі – ГУС у Вінницькій області) проводиться робота щодо розгляду звернень громадян та вирішуються порушені громадянами питання. Так, у січні поточного року на колегії ГУС у Вінницькій області було розглянуто питання "Про стан роботи зі  зверненнями громадян в ГУС у Вінницькій області за 2020 рік".

За I квартал 2021 року в ГУС у Вінницькій області зареєстровано 18 звернень від громадян, які отримані поштою та засобами електронного зв’язку.

Питання, що порушувалися у зверненнях громадян, стосувалися: надання статистичної інформації – 4 (22,2%), праця і заробітна плата – 9 (50,0%),  кадрові питання – 5 (27,8%).

За результатами розгляду питання, зазначені у 16 (88,9%) зверненнях були вирішені позитивно.

Крім того, станом на 01 квітня 2021 року 2 (11,1%) звернення перебувають на стадії розгляду відповідно до встановлених строків.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня     2009 року № 630 "Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади" в ГУС у Вінницькій області забезпечена робота телефонної "гарячої лінії".

Щоквартально керівництву ГУС у Вінницькій області надається узагальнена інформація про стан розгляду звернень громадян.

Інформація щодо стану роботи зі зверненнями громадян за 2020 рік розміщена на інформаційному стенді та вебсайті ГУС у Вінницькій області.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України „Про звернення громадян” та на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” Головним управлінням статистики проводилась робота щодо розгляду звернень громадян та вирішувались порушені громадянами питання.

Так, протягом 2020 року на колегіях Головного управління статистики, щокварталу, розглядались питання «Про стан роботи зі зверненнями громадян  в Головному управлінні статистики у Вінницької області».

За зазначений період, в ході перевірок стану ведення діловодства та оформлення архівних документів, перевірялась робота з діловодства за зверненнями громадян у відділах: планування, координації та моніторингу статистичної діяльності; збирання та введення даних статистики цін і в управлінні поширення та комунікацій. Під час перевірок було надано практичну допомогу щодо порядку роботи з документами, реєстрації, адресування та контролю виконання звернень.

За 2020 рік в Головному управлінні статистики зареєстровано 59 звернень від громадян. Із них від громадян поштою надійшла – 51 заява, на особистому прийомі розглянуто – 8 звернень.

За результатами розгляду питання, зазначені у 57 (96,6%) зверненнях були вирішені позитивно, на 2 (3,4%) надано роз’яснення.

Питання, що порушувалися у зверненнях громадян, стосувались: надання статистичної інформації – 8 (13,6%), надання роз’яснень щодо отримання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – 2 (3,4%), праця і заробітна плата – 23 (38,9%), кадрові питання – 24 (40,7%), діяльність підприємств та установ – 2 (3,4%).

За звітний період до Головного управління статистики у Вінницькій області надійшло 1 звернення від інваліда ІІ – групи щодо надання статистичної інформації. Заявнику було надано відповідь у визначений законом термін.

Розгляд звернень від громадян було здійснено у відповідності до визначених законодавство термінів.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України "Про звернення громадян" та на  виконання Указу Президента України від 07.02.2008  №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" Головним управлінням статистики проводиться робота щодо розгляду звернень громадян та вирішуються порушені громадянами питання. Так, у липні поточного року на колегії Головного управління статистики було розглянуто питання  "Про стан роботи зі  зверненнями  громадян  в  статистичних  органах   Вінницької  області  за І півріччя 2020 року".

Протягом звітного періоду, під час перевірки стану ведення діловодства та оформлення архівних документів у відділі збирання та ведення даних статистики цін, надано практичну допомогу щодо порядку роботи з документами, реєстрації, адресування та контролю виконання звернень.

За IІІ квартал 2020 року в Головному управлінні статистики зареєстровано 18 звернень від громадян, які отримані поштою та в електронному вигляді.

Відповідно до Заходів про запобігання поширення коронавірусу COVID-19 та запровадження карантину, затверджених наказом Головного управління статистики від 13.03.2020р. №44, особистий прийом громадян керівництвом не проводився.

Із числа усіх питань вирішено позитивно 18 (100%) звернень.

За характером питань, що порушували громадяни переважали питання: надання статистичної інформації – 1 (5,6%),  праця і заробітна плата – 8 (44,4%),  кадрові питання – 9 (50%).

З метою реалізації конституційного права громадян на звернення в Головному управлінні статистики постійно діє "гаряча телефонна лінія" та ведеться облік повідомлень громадян.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України „Про звернення громадян” та на  виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” Головним управлінням статистики проводиться робота щодо розгляду звернень громадян та вирішуються порушені громадянами питання. Так, у січні та квітні поточного року на колегіях Головного управління статистики були розглянуті питання  “Про стан роботи зі  зверненнями  громадян  в  Головному управлінні статистики у Вінницькій  області  за 2019 рік та за І квартал 2020 року”.

Протягом звітного періоду, під час перевірки стану ведення діловодства та оформлення архівних документів у відділі планування, координації та моніторингу статистичної діяльності, надано практичну допомогу щодо порядку роботи з документами, реєстрації, адресування та контролю виконання звернень.

За I півріччя 2020 року в Головному управлінні статистики зареєстровано 38 звернень від громадян. Із них від громадян поштою надійшло – 30 (78,9%) заяв, на особистому прийомі розглянуто – 8 (21,1%) звернень.

Із числа усіх питань вирішено позитивно 36 (94,7%) звернень, дано роз’яснення 2 (5,3%).

За характером питань, що порушували громадяни переважали питання: надання статистичної інформації – 7 (18,4%),  надання роз’яснень щодо отримання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – 2 (5,3%), праця і заробітна плата – 14 (36,8%),  кадрові питання – 13 (34,2%), діяльність підприємств та установ – 2 ( 5,3%).

За звітний період до Головного управління статистики у Вінницькій області надійшло 1 звернення від інваліда ІІ – групи щодо надання статистичної інформації. Заявнику було надано відповідь у визначений законом термін. Повторних звернень від громадян не надходило.

Із метою належної організації розгляду звернень громадян і вирішення порушених ними питань та у зв’язку з кадровими змінами, які відбулися у керівному складі Головного управління статистики у Вінницькій області, поновлено наказ від 30 березня 2020 року № 51 «Про вдосконалення проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики», яким затверджено Порядок організації та проведення особистого прийому громадян  і  Графік особистого прийому громадян керівним складом.

Щоквартально керівництву Головного управління статистики надається узагальнена інформація  про  стан розгляду звернень громадян.

З метою реалізації конституційного права громадян на звернення в Головному управлінні статистики постійно діє „гаряча телефонна лінія” та ведеться облік повідомлень громадян.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України „Про звернення громадян” та на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” Головним управлінням статистики проводиться робота щодо розгляду звернень громадян та вирішуються порушені громадянами питання. Так, у січні поточного року на колегії Головного управління статистики було розглянуто питання “Про стан роботи зі  зверненнями громадян в статистичних органах Вінницької області за2019 рік”.

За I квартал 2020 року в Головному управлінні статистики зареєстровано 27 звернень від громадян. Із них від громадян поштою надійшло – 19 (70,4%) заяв, на особистому прийомі розглянуто – 8 (29,6%) звернень.

Із числа усіх питань вирішено позитивно 25 (92,6%) звернень, дано роз’яснення 2 (7,4%).

За характером питань, що порушували громадяни переважали питання: надання статистичної інформації – 7 (25,9%), інформація з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – 2 (7,4%), праця і заробітна плата – 8 (29,6%),  кадрові питання – 10 (37,1%).

За звітний період до Головного управління статистики у Вінницькій області надійшло 1 звернення від інваліда ІІ – групи щодо надання статистичної інформації. Заявнику було надано відповідь у визначений законом термін. Повторних звернень від громадян не надходило.

Із метою належної організації розгляду звернень громадян і вирішення порушених ними питань та у зв’язку з кадровими змінами, які відбулися у керівному складі Головного управління статистики у Вінницькій області, поновлено наказ від 30 березня 2020 року № 51 «Про вдосконалення проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики», яким затверджено Порядок організації та проведення особистого прийому громадян і Графік особистого прийому громадян керівним складом.

Щоквартально керівництву Головного управління статистики надається узагальнена інформація  про  стан розгляду звернень громадян.

З метою реалізації конституційного права громадян на звернення в Головному управлінні статистики постійно діє „гаряча телефонна лінія” та ведеться облік повідомлень громадян.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України „Про звернення громадян” та на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” органами державної статистики проводилась робота щодо розгляду звернень громадян та вирішувались порушені громадянами питання.

Так, протягом 2019 року на колегіях Головного управління статистики, щокварталу, розглядались питання «Про стан роботи зі зверненнями громадян  в  статистичних  органах Вінницької області».

За зазначений період, в ході перевірок стану ведення діловодства та оформлення архівних документів, перевірялась робота з діловодства за зверненнями громадян у відділах: аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища; поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю і відділі статистики у Барському районі. Під час перевірок було надано практичну допомогу щодо порядку роботи з документами, реєстрації, адресування та контролю виконання звернень.

За результатами роботи зі зверненнями громадян щокварталу відділам статистики у районах направлялись оглядові листи про стан та удосконалення роботи зі зверненнями громадян в статистичних органах Вінницької області.

За 2019 рік в статистичних органах Вінницької області зареєстровано 123 звернення від громадян. Із них від громадян поштою надійшла – 81 заява, на особистому прийомі розглянуто – 42 звернення.

Серед звернень громадян 94,3% складали заяви (клопотання), 5,7% – пропозиції.

За результатами розгляду питання, зазначені у 98 (79,7%) зверненнях були вирішені позитивно, на 25 (20,3%) надано роз’яснення.

Питання, що порушувалися у зверненнях громадян, стосувались: надання статистичної інформації – 25 (20,3%), надання роз’яснень щодо отримання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – 10 (8,1%), надання роз’яснень щодо застосування статистичної методології – 1 (0,8%), праця і заробітна плата – 31 (25,2%), кадрові питання – 50 (40,7%), діяльність підприємств та установ – 5 (4,1%), освіта, наукова, науково-технічна інноваційна діяльність та інтелектуальна власність – 1 (0,8%).

За звітний період до Головного управління статистики надійшло 2 звернення від громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Розгляд звернень від громадян  було здійснено у відповідності до визначених законодавством термінів. Повторних звернень  не надходило.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України “Про звернення громадян” та на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” органами державної статистики проводиться робота щодо розгляду звернень громадян та вирішуються порушені громадянами питання. Так, у липні поточного року на колегії Головного управління статистики було розглянуто питання “Про стан роботи зі зверненнями громадян в статистичних органах Вінницької області за І півріччя 2019 року”.

Протягом звітного кварталу, в ході перевірок стану ведення діловодства та оформлення архівних документів перевірено роботу з діловодства за зверненнями громадян у відділі поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю і відділі статистики у Барському районі.Під час перевірок надано практичну допомогу щодо порядку роботи з документами, реєстрації, адресування та контролю виконання звернень.

За результатами роботи зі зверненнями громадян у серпні п.р. підготовлено та направлено відділам статистики у районах оглядовий лист про стан та удосконалення роботи зі зверненнями громадян в статистичних органах Вінницької області за І півріччя 2019 року.

За IІІ квартал 2019 року в статорганах області зареєстровано 32 звернення від громадян. Із них від громадян поштою надійшла – 21 заява, на особистому прийомі розглянуто – 11 звернень.

Із числа усіх питань вирішено позитивно 30 (93,8%) звернень, дано роз’яснення 2 (6,2%).

За характером питань, що порушували громадяни переважали питання: надання статистичної інформації – 6 (18,7%), інформація з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – 3 (9,4%), праця і заробітна плата – 9 (28,2%), кадрові питання – 14 (43,6%).

Розгляд звернень здійснено у відповідності до визначених законодавством термінів. Повторних звернень від громадян до Головного управління статистики не надходило.

Щоквартально керівництву Головного управління статистики надається узагальнена інформація про стан розгляду звернень громадян.

З метою реалізації конституційного права громадян на звернення в Головному управлінні статистики постійно діє “гаряча телефонна лінія” та ведеться облік повідомлень громадян.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України „Про звернення громадян” та на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” органами державної статистики проводиться робота щодо розгляду звернень громадян та вирішуються порушені громадянами питання. Так, у січні та квітні поточного року на колегіях Головного управління статистики були розглянуті питання “Про стан роботи зі зверненнями громадян в статистичних органах Вінницької області за 2018 рік та за І квартал 2019 року”.

Протягом звітного кварталу, під час перевірки стану ведення діловодства та оформлення архівних документів перевірено роботу з діловодства за зверненнями громадян у відділі аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища. Під час перевірки надано практичну допомогу щодо порядку роботи з документами, реєстрації, адресування та контролю виконання звернень.

За результатами роботи зі зверненнями громадян в лютому та травні поточного року направлені відділам статистики у районах оглядові листи про стан та удосконалення роботи зі зверненнями громадян в статистичних органах Вінницької області за 2018 рік та І квартал 2019 року.

За I півріччя 2019 року в статистичних органах області зареєстровано 63 звернення від громадян. Із них від громадян поштою надійшло – 40 заяв, на особистому прийомі розглянуто – 23 звернення.

Із числа усіх питань вирішено позитивно 48 (76,2%) звернень, дано роз’яснення 15 (23,8%).

За характером питань, що порушували громадяни переважали питання: надання статистичної інформації – 13 (20,6%), надання роз’ясненнь щодо отримання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – 3 (4,8%); праця і заробітна плата – 18 (28,6%), кадрові питання – 22 (34,9%); діяльність підприємств та установ –5 (7,9%); надання роз’яснень щодо застосування статистичної методології – 1(1,6%); інше – 1 (1,6%).

За звітний період до Головного управління статистики у Вінницькій області надійшло 2 звернення від громадян, які потребують соціального захисту та підтримки, розгляд яких було здійснено у відповідності до визначених законодавством термінів. Повторних звернень від громадян не надходило.

Щоквартально керівництву Головного управління статистики надається узагальнена інформація про стан розгляду звернень громадян.

З метою реалізації конституційного права громадян на звернення в Головному управлінні статистики постійно діє „гаряча телефонна лінія” та ведеться облік повідомлень громадян.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України "Про звернення громадян" та на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" органами державної статистики проводиться робота щодо розгляду звернень громадян та вирішуються порушені громадянами питання. Так, у січні поточного року на колегії Головного управління статистики було розглянуто питання "Про стан роботи зі  зверненнями громадян в статистичних  органах Вінницької області за 2018 рік".

Протягом звітного кварталу, під час перевірки стану ведення діловодства та оформлення архівних документів перевірено роботу з діловодства за зверненнями громадян у відділі аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища. Під час перевірки надано практичну допомогу щодо порядку роботи з документами, реєстрації, адресування та контролю виконання звернень.

За результатами роботи зі зверненнями громадян у лютому п.р. підготовлено та направлено відділам статистики у районах оглядовий лист про стан та удосконалення роботи зі зверненнями громадян в статистичних органах Вінницької області за 2018 рік.

За I квартал 2019 року в статорганах області зареєстровано 32 звернення від громадян. Із них від громадян поштою надійшла – 21 заява, на особистому прийомі розглянуто – 11 звернень.

Із числа усіх питань вирішено позитивно 25 (78,1%) звернень, дано роз’яснення 7 (21,9%).

За характером питань, що порушували громадяни переважали питання: надання статистичної інформації – 5 (15,6%), інформація з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – 1 (3,1%), праця і заробітна плата – 9 (28,2%),  кадрові питання – 12 (37,5%), надання роз’яснень щодо застосування статистичної методології – 1 (3,1%), діяльність підприємств та установ – 4 (12,5%).

Розгляд звернень здійснено у відповідності до визначених законодавством термінів. Повторних звернень від громадян до Головного управління статистики не надходило.

Щоквартально керівництву Головного управління статистики надається узагальнена інформація  про  стан розгляду звернень громадян.

З метою реалізації конституційного права громадян на звернення в Головному управлінні статистики постійно діє "гаряча телефонна лінія" та ведеться облік повідомлень громадян.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України „Про звернення громадян” та на  виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” органами державної статистики проводиться робота щодо розгляду звернень громадян та вирішуються порушені громадянами питання.

Так, протягом 2018 року на колегіях Головного управління статистики, щокварталу,  розглядались питання  «Про стан роботи зі  зверненнями  громадян  в  статистичних  органах   Вінницької  області».

За зазначений період, в ході перевірок стану ведення діловодства та оформлення архівних документів, перевірялась робота з діловодства за зверненнями громадян у відділах: планування, координації та моніторингу статистичної діяльності; ведення реєстру статистичних одиниць; управління персоналом, а також в відділах статистики у Тростянецькому та Хмільницькому  районах. Під час перевірок було надано практичну допомогу щодо порядку роботи з документами, реєстрації, адресування та контролю виконання звернень.

За результатами роботи зі зверненнями громадян щокварталу відділам статистики у районах направлялись оглядові листи про стан та удосконалення роботи зі зверненнями громадян в статистичних органах Вінницької області.

За 2018 рік в статистичних органах Вінницької області зареєстровано 129 звернень від громадян. Із них від громадян поштою надійшло – 61 заява, на особистому прийомі розглянуто – 68 звернень.

Серед звернень громадян 95,3% складали заяви (клопотання), 4,7% – пропозиції.

За результатами розгляду питання, зазначені у 95 (73,6%) зверненнях були вирішені позитивно, на 34 (26,4%) надано роз’яснення.

Питання, що порушувалися у зверненнях громадян, стосувались: надання статистичної інформації – 36 (27,9%),  надання роз’яснень щодо отримання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств  та організацій України – 12 (9,3%), надання роз’яснень із  застосування національних статистичних класифікацій (класифікаторів) – 1 (0,8%),  праця і заробітна плата – 39 (30,2%),  кадрові питання – 28 (21,7%), діяльність підприємств та установ – 13 (10,1%).

За звітний період до Головного управління статистики надійшло 10 звернень від громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Розгляд звернень від громадян  було здійснено у відповідності до визначених законодавством термінів. Повторних звернень  не надходило.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України „Про звернення громадян” та на  виконання Указу Президента України від 07.02.2008 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” органами державної статистики проводиться робота щодо розгляду звернень громадян та вирішуються порушені громадянами питання. Так, в липні поточного року на колегії Головного управління статистики було розглянуто питання  “Про стан роботи зі  зверненнями громадян в статистичних органах Вінницької області за І півріччя 2018 рік”.

Протягом звітного періоду, під час перевірки стану ведення діловодства та оформлення архівних документів перевірено роботу з діловодства за зверненнями громадян у відділі ведення реєстру статистичних одиниць, також надано практичну допомогу щодо порядку роботи з документами, реєстрації, адресування та контролю виконання звернень.

За результатами роботи зі зверненнями громадян в серпні поточного року підготовлено та направлено відділам статистики у районах оглядовий лист про стан та удосконалення роботи зі зверненнями громадян в статистичних органах Вінницької області за І півріччя 2018 року.

За IІІ квартал 2018 року в статистичних органах області зареєстровано 37 звернень від громадян. Із них від громадян поштою надійшло – 18 заяв, на особистому прийомі розглянуто – 19 звернень.

Із числа усіх питань вирішено позитивно 27 (72,9%) звернень, дано роз’яснення 10 (27,1%).

За характером питань, що порушували громадяни переважали питання: надання статистичної інформації – 5 (13,5%), надання роз’яснень щодо отримання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – 5 (13,5%); праця і заробітна плата – 13 (35,1%),  кадрові питання – 7 (18,9%); діяльність підприємств та установ – 6 (16,2%); надання роз’яснень із застосування національних статистичних класифікацій (класифікаторів) – 1(2,7%).

За звітний період до Головного управління статистики у Вінницькій області надійшло 2 звернення від громадян, які потребують соціального захисту та підтримки, розгляд яких було здійснено у відповідності до визначених законодавством термінів. Повторних звернень від громадян не надходило.

Щоквартально керівництву Головного управління статистики надається узагальнена інформація  про  стан розгляду звернень громадян.

З метою реалізації конституційного права громадян на звернення в Головному управлінні статистики постійно діє „гаряча телефонна лінія” та ведеться облік повідомлень громадян.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України “Про звернення громадян” та на  виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” органами державної статистики проводиться робота щодо розгляду звернень громадян та вирішуються порушені громадянами питання. Так, в квітні поточного року на колегії Головного управління статистики було розглянуто питання  “Про стан роботи зі  зверненнями  громадян  в  статистичних  органах   Вінницької  області  за І квартал 2018 рік”.

Протягом звітного періоду, під час перевірки стану ведення діловодства та оформлення архівних документів перевірено роботу з діловодства за зверненнями громадян у відділі планування, координації та моніторингу статистичної діяльності, також надано практичну допомогу щодо порядку роботи з документами, реєстрації, адресування та контролю виконання звернень.

За результатами роботи зі зверненнями громадян в квітні поточного року підготовлено та направлено відділам статистики у районах оглядовий лист про стан та удосконалення роботи зі зверненнями громадян в статистичних органах Вінницької області за І квартал 2018 року.

За I півріччя 2018 року в статистичних органах області зареєстровано 74 звернення від громадян. Із них від громадян поштою надійшло – 36 заяв, на особистому прийомі розглянуто – 38 звернень.

Із числа усіх питань вирішено позитивно 59 (79,7%) звернень, дано роз’яснення 15 (20,3%).

За характером питань, що порушували громадяни переважали питання: надання статистичної інформації – 24 (32,4%), надання роз’ясненнь щодо отримання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – 7 (9,5%); праця і заробітна плата – 24 (32,4%),  кадрові питання – 16 (21,6%);  діяльність підприємств та установ – 3 (4,1%).

За звітний період до Головного управління статистики у Вінницькій області надійшло 6 звернень від громадян, які потребують соціального захисту та підтримки, розгляд яких було здійснено у відповідності до визначених законодавством термінів. Повторних звернень від громадян не надходило.

Щоквартально керівництву Головного управління статистики надається узагальнена інформація  про  стан розгляду звернень громадян.

З метою реалізації конституційного права громадян на звернення в Головному управлінні статистики постійно діє „гаряча телефонна лінія” та ведеться облік повідомлень громадян.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України "Про звернення громадян" та на  виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" органами державної статистики проводиться робота щодо розгляду звернень громадян та вирішуються порушені громадянами питання. Так, у січні поточного року на колегії Головного управління статистики було розглянуто питання “Про стан роботи зі  зверненнями  громадян  в  статистичних  органах Вінницької  області  за 2017 рік”.

Протягом звітного кварталу, під час перевірки стану ведення діловодства та оформлення архівних документів перевірено роботу з діловодства за зверненнями громадян у відділі планування, координації та моніторингу статистичної діяльності. Під час перевірки надано практичну допомогу щодо порядку роботи з документами, реєстрації, адресування та контролю виконання звернень.

За результатами роботи зі зверненнями громадян у лютому п.р. підготовлено та направлено відділам статистики у районах оглядовий лист про стан та удосконалення роботи зі зверненнями громадян в статистичних органах Вінницької області за 2017 рік.

За I квартал 2018 року в статорганах області зареєстровано 44 звернення від громадян. Із них від громадян поштою надійшло – 20 заяв, на особистому прийомі розглянуто – 24 звернення.

Із числа усіх питань вирішено позитивно 34 (77,3%) звернень, дано роз’яснення 10 (22,7%).

За характером питань, що порушували громадяни переважали питання: надання статистичної інформації – 14 (31,8%),  інформація з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – 5 (11,4%), праця і заробітна плата – 15 (34,1%),  кадрові питання – 10 (22,7%).

За звітний період до Головного управління статистики у Вінницькій області надійшло 2 звернення від громадян, які потребують соціального захисту та підтримки, розгляд яких було здійснено у відповідності до визначених законодавством термінів. Повторних звернень від громадян не надходило.

Щоквартально керівництву Головного управління статистики надається узагальнена інформація  про  стан розгляду звернень громадян.

З метою реалізації конституційного права громадян на звернення в Головному управлінні статистики постійно діє "гаряча телефонна лінія" та ведеться облік повідомлень громадян.

Інформація щодо стану роботи зі зверненнями громадян за 2017 рік розміщена на інформаційному стенді та веб-сайті Головного управління статистики.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України "Про звернення громадян" та на  виконання Указу Президента України від 07.02.2008   № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" органами державної статистики проводиться робота щодо розгляду звернень громадян та вирішуються порушені громадянами питання.

Так, протягом 2017 року на колегіях Головного управління статистики, щокварталу,  розглядались питання  «Про стан роботи зі  зверненнями  громадян  в  статистичних  органах   Вінницької  області».

За зазначений період, в ході перевірок стану ведення діловодства та оформлення архівних документів, перевірялась робота з діловодства за зверненнями громадян в управлінні збирання, підготовки даних та взаємодії з респондентами, в відділі аналізу даних соціальної статистики, секторі запобігання та виявлення корупції та в відділах статистики у Козятинському та Жмеринському районах. Під час перевірок було надано практичну допомогу щодо порядку роботи з документами, реєстрації, адресування та контролю виконання звернень.

За результатами роботи зі зверненнями громадян щокварталу відділам статистики у районах направлялись оглядові листи про стан та удосконалення роботи зі зверненнями громадян в статистичних органах Вінницької області.

За 2017 рік в статистичних органах Вінницької області зареєстровано 175 звернень від громадян. Із них від громадян поштою надійшло - 117 заяв, на особистому прийомі розглянуто - 55 звернень, від місцевих органів  державної влади  - 3.

Серед звернень громадян 96,6% складали заяви (клопотання), 3,4% - пропозиції.

За результатами розгляду питання, зазначені у 154 (88,0%) зверненнях були вирішені позитивно, на 21 (12,0%) надано роз’яснення.

Питання, що порушувалися у зверненнях громадян, стосувались: надання статистичної інформації – 42 (24,0%),  інформація з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – 10 (5,7%), надання роз’яснень з питань застосування статистичної методології – 1 (0,6%),  праця і заробітна плата – 79 (45,1%),  кадрові питання – 43 (24,6%).

За звітний період до Головного управління статистики надійшло 10 звернень від громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Розгляд звернень від громадян  було здійснено у відповідності до визначених законодавством термінів. Повторних звернень  не надходило.

Щоквартально керівництву Головного управління статистики надавалась узагальнена інформація  про  стан розгляду звернень громадян.

З метою реалізації конституційного права громадян на звернення в Головному управлінні статистики постійно діє „гаряча телефонна лінія” та ведеться облік повідомлень громадян.

Щоквартально на інформаційному стенді та веб-сайті Головного управління статистики поновлювалась інформація щодо стану роботи зі зверненнями громадян.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України "Про звернення громадян" та на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" органами державної статистики проводиться робота щодо розгляду звернень громадян та вирішуються порушені громадянами питання. Так, у липні поточного року на колегії Головного управління статистики було розглянуто питання "Про стан роботи зі  зверненнями  громадян  в  статистичних  органах Вінницької  області  за І півріччя 2017 року".

Протягом звітного кварталу, під час перевірки стану ведення діловодства та оформлення архівних документів перевірено роботу з діловодства за зверненнями громадян у секторі запобігання та виявлення корупції. Під час перевірки надано практичну допомогу щодо порядку роботи з документами, реєстрації, адресування та контролю виконання звернень.

За результатами роботи зі зверненнями громадян у серпні п.р. підготовлено та направлено відділам статистики у районах оглядовий лист про стан та удосконалення роботи зі зверненнями громадян в статистичних органах Вінницької області за І півріччя 2017 року.

За IІІ квартал 2017 року в статорганах області зареєстровано 41 звернення від громадян. Із них від громадян поштою надійшло – 26 заяв, на особистому прийомі розглянуто – 15 звернень.

Із числа усіх питань вирішено позитивно 34 (82,9%) звернення, дано роз’яснення 7 (17,1%).

За характером питань, що порушували громадяни переважали питання: надання статистичної інформації – 8 (19,5%),  інформація з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – 2 (4,9 %),  праця і заробітна плата – 16 (39,0%),  кадрові питання – 15 (36,6%).

За звітний період до Головного управління статистики у Вінницькій області надійшло 2 звернення від громадян, які потребують соціального захисту та підтримки, розгляд яких було здійснено у відповідності до визначених законодавством термінів. Повторних звернень від громадян не надходило.

Щоквартально керівництву Головного управління статистики надається узагальнена інформація  про  стан розгляду звернень громадян.

З метою реалізації конституційного права громадян на звернення в Головному управлінні статистики постійно діє "гаряча телефонна лінія" та ведеться облік повідомлень громадян.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України „Про звернення громадян” та на  виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” органами державної статистики проводиться робота щодо розгляду звернень громадян та вирішуються порушені громадянами питання. Так, у січні та квітні поточного року на колегіях Головного управління статистики було розглянуто питання  “Про стан роботи зі  зверненнями  громадян  в  статистичних  органах   Вінницької  області  за 2016 рік” та за І квартал 2017 року.

Протягом звітного періоду, під час перевірки стану ведення діловодства та оформлення архівних документів перевірено роботу з діловодства за зверненнями громадян у відділі аналізу даних соціальної статистики та в управлінні збирання, підготовки даних та взаємодії з респондентами. Під час перевірок було надано практичну допомогу щодо порядку роботи з документами, реєстрації, адресування та контролю виконання звернень.

За результатами роботи зі зверненнями громадян у січні та травні п.р. підготовлено та направлено відділам статистики у районах оглядові листи про стан та удосконалення роботи зі зверненнями громадян в статистичних органах Вінницької області за 2016 рік та за І квартал 2017 року.

За I півріччя 2017 року в статорганах області зареєстровано 71 звернення від громадян. Із них від громадян поштою надійшло – 43 заяви, на особистому прийомі розглянуто – 27 звернень, від місцевих органів державної влади – 1.

Серед звернень громадян 95,0% складали заяви (клопотання), 5% – пропозиції.

За результатами розгляду питання, зазначені у 63 (89,0%)  зверненнях були вирішені позитивно, на 8 (11,0%) надано роз’яснення.

Питання, що порушувалися у зверненнях громадян, стосувались: надання статистичної інформації – 19 (26,8%),  інформація з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – 6 (8,4%), надання роз’яснень з питань застосування статистичної методології – 1 (1,4%), праця і заробітна плата – 26 (36,6%),  кадрові питання – 19 (26,8%).

За звітний період до Головного управління статистики у Вінницькій області надійшло 5 звернень від громадян, які потребують соціального захисту та підтримки, розгляд яких було здійснено у відповідності до визначених законодавством термінів. Повторних звернень від громадян не надходило.

Щоквартально керівництву Головного управління статистики надається узагальнена інформація  про  стан розгляду звернень громадян.

З метою реалізації конституційного права громадян на звернення в Головному управлінні статистики постійно діє „гаряча телефонна лінія” та ведеться облік повідомлень громадян.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України „Про звернення громадян” та на виконання Указу Президента України від 07.02.2008  №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” органами державної статистики проводиться робота щодо розгляду звернень громадян та вирішуються порушені громадянами питання. Так, у січні поточного року на колегії Головного управління статистики було розглянуто питання  “Про стан роботи зі  зверненнями  громадян  в  статистичних  органах   Вінницької  області  за 2016 рік”.

Протягом звітного кварталу, під час перевірки стану ведення діловодства та оформлення архівних документів перевірено роботу з діловодства за зверненнями громадян у відділі аналізу даних соціальної статистики. Під час перевірки надано практичну допомогу щодо порядку роботи з документами, реєстрації, адресування та контролю виконання звернень.

За результатами роботи зі зверненнями громадян у березні п.р. підготовлено та направлено відділам статистики у районах оглядовий лист про стан та удосконалення роботи зі зверненнями громадян в статистичних органах Вінницької області за 2016 рік.

За I квартал 2017 року в статорганах області зареєстровано 31 звернення від громадян. Із них від громадян поштою надійшло – 18 заяв, на особистому прийомі розглянуто – 13 звернень.

Із числа усіх питань вирішено позитивно 26 (84,0%) звернень, дано роз’яснення 5 (16,0%).

За характером питань, що порушували громадяни переважали питання: надання статистичної інформації – 8 (25,8%),  інформація з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – 2 (6,4 %), надання роз’яснень з питань застосування статистичної методології – 1 (3,2%), праця і заробітна плата – 10 (32,3%),  кадрові питання – 10 (32,3%).

За звітний період до Головного управління статистики у Вінницькій області надійшло 2 звернення від громадян, які потребують соціального захисту та підтримки, розгляд яких було здійснено у відповідності до визначених законодавством термінів. Повторних звернень від громадян не надходило.

Щоквартально керівництву Головного управління статистики надається узагальнена інформація про стан розгляду звернень громадян.

З метою реалізації конституційного права громадян на звернення в Головному управлінні статистики постійно діє „гаряча телефонна лінія” та ведеться облік повідомлень громадян.

Згідно з планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (розпорядження голови облдержадміністрації від 09.12.2016 № 928) в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів області з 13 по 24 березня 2017 року провідний документознавець відділу документального забезпечення та контролю виконання прийняла участь у навчанні за професійною програмою для відповідальних працівників за організацію контролю щодо виконання  документів вищестоящих органів виконавчої влади та власних в райдержадміністраціях, структурних підрозділах облдержадміністрації, територіальних органах міністерств та інших центральних органах виконавчої влади України у Вінницькій області.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України „Про звернення громадян” та на  виконання Указу Президента України від 07.02.2008  № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" органами державної статистики проводиться робота щодо розгляду звернень громадян та вирішуються порушені громадянами питання.

Так, протягом 2016 року на колегіях Головного управління статистики розглядались питання  «Про стан роботи зі  зверненнями  громадян  в  статистичних  органах   Вінницької  області».

За зазначений період, в ході перевірок стану ведення діловодства та оформлення архівних документів, перевірялась робота з діловодства за зверненнями громадян у відділах: аналізу даних статистичної торгівлі та енергетики; демографічної статистики; збирання даних вибіркових обстежень населення; аналізу даних структурної статистики та статистики фінансів; публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи, а також у відділі статистики у Тульчинському районі. Під час перевірок було надано практичну допомогу щодо порядку роботи з документами, реєстрації, адресування та контролю виконання звернень.

За результатами роботи зі зверненнями громадян щокварталу відділам статистики у районах направлялись оглядові листи про стан та удосконалення роботи зі зверненнями громадян в статистичних органах Вінницької області.

За 2016 рік в статорганах Вінницької області зареєстровано 148 звернень від громадян. Із них від громадян поштою надійшло – 72 заяви, на особистому прийомі розглянуто – 72 звернення, від інших органів, установ, організацій – 4.

Серед звернень громадян 95,9% складали заяви (клопотання), 4,1% – пропозиції.

За результатами розгляду питання, зазначені у 102 (68,9%) зверненнях були вирішені позитивно, на 43 (29,1%) надано роз’яснення, 3 (2,0%) звернення, що переслані за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

Питання, що порушувалися у зверненнях громадян, стосувались: надання статистичної інформації – 51 (34,5%),  інформація з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – 6 (4,1%), надання роз’яснень з питань застосування статистичної методології – 2 (1,3%),  праця і заробітна плата – 53 (35,8%),  кадрові питання – 36 (24,3%).

За звітний період до Головного управління статистики надійшло 6 звернень від громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Розгляд звернень від громадян  було здійснено у відповідності до визначених законодавством термінів. Повторних звернень  не надходило.

З метою реалізації конституційного права громадян на звернення в Головному управлінні статистики постійно діє „гаряча телефонна лінія” та ведеться облік повідомлень громадян.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області

 

istanbul evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat cialis fiyatları cialis 20 mg viagra fiyatı viagra krem

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com