ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами економічної діяльності у 2023 році1

(у фактичних цінах; тис.грн)

 

Код за
КВЕД-2010

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні
витрати

Усі види економічної діяльності

 

408110,4

50499,8

357610,6

   Сільське, лісове та рибне господарство

А

11546,5

5064,5

6482,0

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

2801,4

1511,0

1290,4

   Переробна промисловість

С

54608,5

30669,9

23938,6

   Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

265,1

265,1

   Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

316219,2

5853,0

310366,2

   Будівництво

F

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

78,1

45,2

32,9

   Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

55,8

55,8

   Тимчасове розміщування й організація харчування

I

   Інформація та телекомунікації

J

   Фінансова та страхова діяльність

K

   Операції з нерухомим майном

L

1262,7

1262,7

   Професійна, наукова та технічна діяльність

M

   Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

5955,9

5955,9

   Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

7361

7350,2

10,8

   Освіта

P

1,5

1,5

   Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

6805,3

6,0

6799,3

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

   Надання інших видів послуг

S

1149,4

1149,4

1 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 92,7%). Дані можуть бути уточнені.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області