ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2023 році

 

 

Кількість підприємств, які мали викиди забруднюючих речовин і парникових газів, одиниць

Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів, т

2023  у % до 2022

Всього забруднюючих речовин і парникових газів 

377 

83321,8 

119,8 

   у тому числі

 

 

 

   метали та їх сполуки

131

22,1

138,3

     з них

 

 

 

     свинець

3

3,5

265,0

     мідь

4

2,2

229,9

     нікель

3

1,2

105,5

     хром

10

1,8

228,7

     цинк

2

4,5

109,4

     арсен

2

1,4

90,9

   метан

239

9672,8

106,3

   неметанові леткі органічні сполуки

270

2807,3

126,3

   оксид вуглецю

345

8216,8

99,7

   діоксид та інші сполуки сірки

230

42407,1

125,6

     з них

 

 

 

   діоксид сірки

193

39391,2

117,9

   сполуки азоту

347

8067,1

110,8

   з них

 

 

 

     діоксид азоту

324

6764,1

112,5

     оксид азоту

161

84,9

102,5

     аміак

105

1214,5

102,8

   речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

301

12010,0

136,0

   стійкі органічні забруднювачі

9

9,1

101,1

     з них

 

 

 

     поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

5

9,0

101,7

   інші

80

109,5

100,6

Крім того, викиди діоксиду вуглецю, млн.т

305

3,9

111,2

1Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 87,5%). Дані можуть бути уточнені.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області