ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності
у 2022 році1

(у фактичних цінах; тис.грн)

 

Код за
КВЕД-2010

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні
витрати

Усі види економічної діяльності

 

477403,9

46627,9

430776,0

   Сільське, лісове та рибне господарство

А

19220,2

19220,2

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

409,1

409,1

   Переробна промисловість

С

58620,8

31386,5

27234,3

   Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

15885,7

15167,9

717,8

   Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

372781,5

73,5

372708,0

   Будівництво

F

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

   Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

115,7

115,7

   Тимчасове розміщування й організація харчування

I

   Інформація та телекомунікації

J

   Фінансова та страхова діяльність

K

   Операції з нерухомим майном

L

289,9

289,9

   Професійна, наукова та технічна діяльність

M

   Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

9054,4

9054,4

   Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

   Освіта

P

1,1

1,1

   Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

186,1

186,1

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

   Надання інших видів послуг

S

839,4

839,4

1 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 89,1%). Дані можуть бути уточнені.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області