ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2022 році


 

Код за
КВЕД-2010

Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів

Крім того,
кількість викидів діоксиду вуглецю

т

2022 % до

2021

т

2022 % до

2021

Усі види економічної діяльності

 

69578,8 

87,5

3471827,3 

80,5

   Сільське, лісове та рибне господарство

А

12633,6

108,1

354050,8

90,3

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

162,8

82,3

6408,0

40,6

   Переробна промисловість

С

6109,7

107,2

338596,9

90,5

   Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого
   повітря

D

47533,1

81,2

2670655,5

79,6

   Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

409,7

383,9

878,3

337,8

   Будівництво

F

21,9

23,4

1132,8

12,1

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів
   і мотоциклів

G

80,3

301,7

1032,0

106,1

   Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська
   діяльність

H

1703,9

91,7

71380,1

54,8

   Тимчасове розміщування й організація харчування

I

8,8

   Інформація та телекомунікації

J

0,2

177,8

33,2

103,4

   Фінансова та страхова діяльність

K

3,5

92,4

190,5

117,7

   Операції з нерухомим майном

L

333,0

70,7

14620,3

122,9

   Професійна, наукова та технічна діяльність

M

7,3

84,8

   Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
   обслуговування

N

   Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне
   страхування

O

43,0

54,2

1712,5

41,5

   Освіта

P

363,4

66,7

4292,6

63,5

   Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

164,6

61,1

6759,0

78,6

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

   Надання інших видів послуг

S

1Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 85,9%). Дані можуть бути уточнені.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області