ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

ЗАТВЕРДЖУЮ                              
Начальник Головного управління
статистики у Вінницькій області  
________________ С. РИБАЛКО
29 грудня 2023 року                        

План

роботи головного спеціаліста з питань запобігання  та виявлення корупції
Головного управління статистики у Вінницькій області на 2024 рік

 

Назва заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Забезпечення державних службовців структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області інформаційними матеріалами про зміни та доповнення до Законів України  «Про запобігання корупції», «Про очищення влади»,  «Про державну службу»,  актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових документів з питань антикорупційного законодавств, роз’яснень і методичних рекомендацій НАЗК  в умовах дії воєнного стану. Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців ГУС у Вінницькій області  з питань дотримання норм антикорупційного законодавства. 

О.БЕРЕЖНЮК

Щотижнево випадку виявлення прийняття, зміни або втрати чинності нормативно-правових  актів України.

 

2

Проведення нарад-семінарів, занять, навчань, тренінгів  з метою вивчення основних положень антикорупційного законодавства та обговорення фактів корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень в умовах воєнного стану, а саме:

- семінар щодо особливостей заповнення і подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб'єктів декларування, передбачених Законом України "Про запобігання корупції» в умовах воєнного стану;

- заняття щодо набуття практичних навиків з питань підготовчих заходів для подання Е-Декларації державними службовцями Головного управління статистики у Вінницькій області;

- навчання щодо рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій»;

- практичний тренінг щодо отримання КЕП через АЦСК ПАТ КБ «Приватбанк», отримання довідки від ДФС про суми виплачених  доходів та утримання податків  з ДФСУ, щодо  забезпечення подання та достовірності відомостей в Е-Декларації», отримання довідок з використанням функції в персональному кабінеті Реєстру декларацій «Дані для декларації»;

- заняття щодо фінансового контролю як превентивного антикорупційного механізму: теоретичні та практичні аспекти»;

-  заняття щодо типових порушень, що виявляє Національне агенство з питань запобігання корупції за результатами проведених автоматизованих перевірок               
Е-Декларацій».

- навчання щодо роз'яснень стосовно працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції;

- навчання щодо адміністративної та дисциплінарної відповідальності за неподання та несвоєчасне подання Е-Декларацій державними службовцями»;

- заняття щодо правових аспектів організації роботи із запобігання корупції, виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»;

- навчання щодо обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності»;

- навчання щодо обмеження отримання подарунків державними службовцями»;

- навчання щодо державного захисту викривачів, каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, прав викривачів та заохочення викривачів»;

- заняття щодо додаткових заходів здійснення фінансового контролю для державних службовців згідно вимог антикорупційного законодавства в умовах воєнного стану;

- навчання щодо шляхів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів працівників Головного управління статистики у Вінницькій області;

- заняття щодо порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування» в умовах воєнного стану;

- заняття щодо порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента» в умовах воєнного стану;

- тренінг з питань заповнення та подання електронних декларацій державними службовцями, що віднесені до категорії «Б» та «В», посадовими особами, враховуючи внесені зміни до антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю, аналіз типових помилок, що допускають суб’єкти декларування при поданні
Е-Декларації» в умовах воєнного стану (результати проведених автоматизованих перевірок НАЗК електронних декларацій працівників ГУС у Вінницькій області).

О.БЕРЕЖНЮК

 

 

 

 

09.01.2024

 

 

22.01.2024

 

12.02.2024

 

 

23.02.2024

 

 

 

04.03.2024

 

 

11.03.2024

 

 

 

05.04.2024

 

 

 

26.04.2024

 

 

10.05.2024

 

24.05.2024

 

 

05.06.2024

 

 

12.07.2024

 

 

16.08.2024

 

23.09.2024

 

11.10.2024

 14.11.2024

 

19.12.2024

 

 

3

Направлення працівників ГУС у Вінницькій області згідно із визначеною потребою на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових   семінарів  з питань запобігання та протидії  корупції в Центр перепідготовки та  підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області.

О.БЕРЕЖНЮК

Згідно
плану-графіку Центру перепідготовки кадрів та  підвищення кваліфікації працівників органів державної влади

4

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх  об’єктивної атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями ГУС у Вінницькій області покладених на них обов’язків, а також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

О.БЕРЕЖНЮК

За виникнення потреби

5

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, визначені Законами України «Про запобігання корупції» та  «Про державну службу».

О.БЕРЕЖНЮК

У разі проведення конкурсів/ та відповідно зайняття посад державних службовців

6

Проведення перевірок кандидатів, що претендують на заняття посад в Головному управлінні статистики у Вінницькій області згідно ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» за допомогою реєстру осіб, які були притягнуті до відповідальності за корупційні правопорушення.

О.БЕРЕЖНЮК

За потреби

7

Письмове попередження посадових осіб Головного управління статистики у Вінницькій області  та осіб, які претендують на зайняття посад про обмеження й обов'язки, визначені Законом України «Про запобігання корупції». Долучення до особових справ цих посадових осіб відповідних письмових попереджень, повідомлень щодо працюючих на підприємстві близьких осіб та наявність/відсутність корпоративних прав.

О.БЕРЕЖНЮК

Постійно

8

Проведення перевірок Положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій посадових осіб з метою виявлення корупційних ризиків.

О.БЕРЕЖНЮК

Постійно

9

Проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного  правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

О.БЕРЕЖНЮК

За потребою

10

Розгляд обвинувального вироку суду або постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення та вжиття до такого працівника заходів згідно із Законом України «Про запобігання корупції».

О.БЕРЕЖНЮК

У триденний строк з дня отримання копії відповідного рішення суду, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачене законом

11

Надання інформації відділу кадрового забезпечення, запобігання та виявлення  корупції Державної служби статистики України про державних службовців ГУС у Вінницькій області, які вчинили корупційні правопорушення.

О.БЕРЕЖНЮК

Негайно

12

Забезпечення негайного реагування на повідомлення підлеглих про наявність конфлікту інтересів шляхом виконання відповідного службового завдання особисто чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

О.БЕРЕЖНЮК

У разі виникнення конфлікту інтересів

13

В порядку передбаченому розділом V Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Закону України «Про запобігання корупції» щодо реагування на повідомлення підлеглих про наявність конфлікту інтересів, в тому числі письмове, інформування начальника ГУС у Вінницькій області щодо конкретних заходів, які плануються вжити для врегулювання встановленого конфлікту.

О.БЕРЕЖНЮК

Негайно але не пізніше наступного робочого дня з моменту коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність конфлікту інтересів

14

Звітування Держстату України про здійснення антикорупційних заходів та розміщення відповідних звітів на офіційних веб-сайтах. Подання до Держстату України  зазначеної інформації разом з інформацією щодо надходження звернень про факти корупції (наростаючим підсумком).

О.БЕРЕЖНЮК

Щокварталу
до 1 числа

15

Надання допомоги працівникам апарату Головного управління статистики в заповненні електронної  декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023рік.

.

О.БЕРЕЖНЮК

До 1 квітня
2024 року

16

Контроль за поданням  декларацій працівниками ГУС у Вінницькій області  до Національного агентства з питань запобігання корупції в обсязі та за формою, передбаченими ст.45, 46 Розділу VII Фінансовий контроль Закону України «Про запобігання корупції», враховуючи зміни внесені антикорупційним законодавством в умовах дії воєнного стану.

О.БЕРЕЖНЮК

До 1 квітня
2024 року

17

Підготовка узагальненої інформації щодо подання державними службовцями Головного управління статистики декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування   за 2023 рік.

 

О.БЕРЕЖНЮК

До 5 квітня
2024 року

18

Надання допомоги працівникам апарату ГУС у Вінницькій області  щодо перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014р. №563.

О.БЕРЕЖНЮК

У випадку виявлення потреби

19

Проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон щодо осіб, які претендують на зайняття відповідних посад, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» (зі змінами)

 

О.БЕРЕЖНЮК

У випадку виявлення потреби

20

Винесення на розгляд колегії ГУС у Вінницькій області питання щодо стану виконання вимог антикорупційного законодавства в ГУС у Вінницькій області.

О.БЕРЕЖНЮК

Відповідно до плану роботи колегії

 

21

Проведення перевірки  організаційно-розпорядчих документів, що видаються ГУС у Вінницькій області з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

О.БЕРЕЖНЮК

За виникнення потреби / у відповідності до планів перегляду організаційно-розпорядчих документів/ у зв’язку із змінами законодавства

22

Підготовка та розміщення на офіційному вебсайті ГУС у Вінницькій області матеріалів щодо реалізації заходів запобігання та виявлення корупції  в ГУС у Вінницькій області з метою додержання принципів прозорості та відкритості у діяльності органів державної статистики.

О.БЕРЕЖНЮК

За потреби

 

23

Підготовка, забезпечення та контроль за регулярною оцінкою корупційних ризиків в діяльності ГУС у Вінницькій області та здійсненням відповідних антикорупційних заходів щодо їх усунення (мінімізації), проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень.

О.БЕРЕЖНЮК

Щоквартально до 15 числа наступного місяця

 

24

Інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання і виявлення корупції та про осіб притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень на офіційному вебсайті ГУС у Вінницькій області.

О.БЕРЕЖНЮК

Щоквартально до 10 числа наступного місяця

25

Розгляд звернень громадян щодо фактів порушень працівниками ГУС у Вінницькій області Закону України «Про запобігання корупції».

О.БЕРЕЖНЮК

За фактами виявлення порушень

 

26

Проведення прямої телефонної  лінії на тему «Боротьба з корупцією».

 

О.БЕРЕЖНЮК

Щочетверга
з 16.00   до 18.00

28

Забезпечення організації роботи  щодо державного захисту викривачів, забезпечення контролю за каналами повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, прав викривачів та заохочення викривачів.

О.БЕРЕЖНЮК

Постійно

29

Забезпечення розміщення у мережевому ресурсі та/або вебсайті Головного управління у Вінницькій області інформації про зміни антикорупційного законодавства й роз'яснень відповідних державних органів влади.

О.БЕРЕЖНЮК

Постійно

30

Забезпечити інформування
правоохоронних органів у разі виявлення порушень  антикорупційного законодавства посадовими особами ГУС у Вінницькій області.

О.БЕРЕЖНЮК

Негайно

31

Розгляд звернень та інформації щодо фактів чи ознак порушень персоналом ГУС у Вінницькій області.

О.БЕРЕЖНЮК

У встановленому порядку

32

Поновлення матеріалів, розміщених на  інформаційному стенді «Суспільство проти корупції».

О.БЕРЕЖНЮК

Щомісячно, в рамках планового моніторингу законодавства або з питань запобігання та виявлення корупції

33

Розробка плану заходів ГУС у Вінницькій області щодо запобігання і виявлення корупції в органах державної статистики на 2025 рік.

О.БЕРЕЖНЮК

До 29.12.2024 року

 

Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції                                                                                                                                                                             Ольга БЕРЕЖНЮК

 

 

 

Обновлено 12.01.2024 11:49
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області