ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Публікації

Діяльність підприємств

тел. 52 57 62

Статистичний збірник
"Діяльність суб'єктів господарювання Вінниччини" за 2020 рік

Статистичний збірник містить статистичні показники, що характеризують стан розвитку суб'єктів господарювання області – підприємств та фізичних осіб-підприємців. У збірнику представлена інформація щодо основних економічних показників діяльності суб'єктів господарювання – кількості суб'єктів, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), витрат на персонал, у тому числі витрат на оплату праці, капітальних інвестицій та показники фінансового стану підприємств. Статистичну інформацію щодо діяль- ності підприємств та фізичних осіб-підприємців наведено за видами економічної діяльності, по містах та районах області, а також наведено міжобласні порівняння показників діяльності суб'єктів господарювання.

Кількість сторінок: 125

Термін видання: листопад

Ціна: 120 грн

 

Статистичний збірник
"Діяльність підприємств сільського господарства  Вінниччини" за 2020 рік 

У збірнику наведено інформацію щодо структури сільськогосподарських підприємств області (з урахуванням фермерських господарств) та їх основних економічних показників діяльності в динаміці за останні роки. Висвітлено інформацію щодо кількості підприємств, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), витрат на персонал, показників фінансово-майнового стану за даними балансу підприємств, формування чистого прибутку (збитку), фінансових результатів та рівня рентабельності діяльності підприємств. Статистичну інформацію наведено за видами економічної діяльності в сільському господарстві, по містах та районах області; окремим розділом наведено інформацію щодо діяльності великих, середніх, малих та мікропідприємств сільського господарства. Для здійснення міжрегіональних порівнянь наведено окремі показники діяльності підприємств сільського господарства за регіонами України.

Кількість сторінок: 110

Термін видання: листопад

Ціна: 100 грн

 

Статистичний збірник
"Діяльність підприємств промисловості Вінниччини" за 2020 рік

У збірнику наведено інформацію щодо структури промислових підприємств області та їх основних економічних показників діяльності в динаміці за останні роки. Висвітлено інформацію щодо кількості підприємств, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), витрат на персонал, у тому числі на оплату праці, показників капітальних інвестицій та фінансово-майнового стану, фінансових результатів та рівня рентабельності діяльності підприємств. Статистичну інформацію наведено за видами економічної діяльності промисловості, по містах та районах області; окремим розділом наведено інформацію щодо діяльності великих, середніх, малих та мікропідприємств промисловості. Для здійснення міжрегіональних порівнянь наведено окремі показники діяльності промислових підприємств за регіонами України.

Кількість сторінок: 150

Термін видання: листопад

Ціна: 150 грн

Статистичний збірник
"Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва Вінниччини"

У збірнику представлена інформація щодо основних економічних показників діяльності суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва області – кількості суб'єктів підприємництва, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), витрат на персонал та показників фінансового стану. Статистичну інформацію щодо розвитку підприємництва за розмірами наведено за видами економічної діяльності, по містах та районах області, а також наведено міжобласні порівняння показників стану розвитку великого, середнього, малого та мікропідприємництва.

Кількість сторінок: 200

Термін видання: грудень

Ціна: 200 грн

 

Статистичний бюлетень
Діяльність малих та
мікропідприємств Вінницької області у 2020 році

У бюлетені наведено дані про діяльність малого бізнесу, кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників, витрати на персонал, обсяг реалізованої продукції(товарів, послуг), фінансові результати діяльності у 2020 році. Інформацію наведено за видами економічної діяльності та по містах і районах області. Наведено міжобласні порівняння показників діяльності малих та мікропідприємств.

Кількість сторінок: 35

Термін видання: липень

Ціна: 50 грн

Статистичний бюлетень
Фінансові показники діяльності підприємств сільського господарства Вінницької області у 2020 році

Бюлетень містить показники річної фінансової звітності сільсько-господарських підприємств області (з урахуванням фермерських господарств). Наводиться інформація показників балансу підприємств (стану основних засобів та нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів, наявності запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, кредитів банків), наведено інформацію щодо обсягів чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших доходів підприємств, витрат діяльності, фінансових результатів та рентабельності. Статистична інформація наводиться за видами економічної діяльності в сільському господарстві, а також по містах та районах області.

Кількість сторінок: 80

Термін видання: червень

Ціна: 90 грн

 

 

Статистичний бюлетень
Діяльність промислових підприємств Вінницької області у 2020 році

У бюлетені наводяться основні економічні показники фінансово-господарської діяльності промислових підприємств області з деталізацією видів економічної діяльності. Висвітлено інформацію щодо кількості підприємств, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), витрат на персонал, показників фінансово-майнового стану за даними балансу підприємств, формування чистого прибутку (збитку), фінансових результатів та рівня рентабельності діяльності підприємств.

Кількість сторінок: 45

Термін видання: липень

Ціна: 50 грн

 

Статистичний бюлетень
Діяльність підприємств з виробництва харчових продуктів та напоїв Вінницької області у 2020 році

У бюлетені наводяться основні економічні показники фінансово-господарської діяльності підприємств харчової промисловості області з деталізацією видів економічної діяльності підприємств з виробництва харчових продуктів. Висвітлено інформацію щодо кількості підприємств, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), витрат на персонал, показників фінансово-майнового стану за даними балансу підприємств, формування чистого прибутку (збитку), фінансових результатів та рівня рентабельності діяльності підприємств.

Кількість сторінок: 40

Термін видання: липень

Ціна: 50 грн

 

Статистичний бюлетень
Діяльність підприємств та фізичних осіб-підприємців Вінницької області у 2020 році

У бюлетені наведено показники діяльності підприємств та фізичних осіб-підприємців у 2020 році в порівнянні з попереднім звітним роком. Бюлетень містить інформацію щодо кількості суб'єктів, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг). Статистичну інформацію щодо діяльності підприємств та фізичних осіб-підприємців наведено за видами економічної діяльності, по містах і районах області, а також наведено міжобласні порівняння окремих показників діяльності суб'єктів господарювання у 2020 році.

Кількість сторінок: 25

Термін видання: жовтень

Ціна: 50 грн

Обновлено 30.04.2024 13:26
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області