ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Методологічні пояснення Печать
Статистична інформація 2014
Методологічні пояснення

Промисловість
    

Індекс промислової продукції, починаючи з 2009 року, розраховується відповідно до  міжнародних стандартів у цій сфері за Методикою, затвердженою наказом Держкомстату від 02.08.2005 №224 (у новій редакції, затвердженій наказом Держстату України від 14.03.2013 №91) , яка розміщена на веб-сайті Держстату України.  Розрахунок індексу базується на даних про динаміку виробництва за постійним набором товарів-представників та структурі  валової доданої вартості за базисний рік.

З 2013 року розрахунок індексу здійснюється за видами діяльності в секціях "B", "C", "D" (крім групи 35.3) відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010). За базисний прийнято 2010 рік.

Виробництво промислової продукції у натуральному виразі показане, як правило, по валовому випуску продукції, тобто разом з продукцією, використаною для подальшої переробки в межах одного підприємства. Короткострокові дані щодо виробництва продукції, починаючи з 2013 року, надані за Номенклатурою продукції промисловості (НПП), затверджена наказом Держстату України від 17.12.2012 №520, яка гармонізована з Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу (СРА, 2008) та Переліком продуктів для європейської статистики виробництва (PRODCOM-2011).

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) визначається за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (роботи, послуги) за бартерним контрактом), за винятком непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). Дані щодо обсягів реалізації за видами промислової діяльності сформовано за функціональним принципом (по однорідних продуктах).

Річні дані щодо обсягів реалізованої продукції формуються за результатами структурного обстеження підприємств, короткострокові – на підставі місячної звітності.

Обновлено 20.03.2013 12:27
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області