ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Капітальні інвестиції за 2010 рік Печать
Прес-випуски 2011

 

У 2010р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 4391,4 млн.грн. капітальних інвестицій1. Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,8% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи. У нематеріальні активи вкладено 1,2% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 34,9% становили витрати на придбання (створення) засобів програмного забезпечення.

Обсяг інвестицій в основний капітал, освоєних підприємствами та організаціями області у 2010р., збільшився на 37,9% порівняно з 2009р. Частка Вінниччини у загальнодержавному обсязі капіталовкладень становила 2,5%. За цим показником серед регіонів України Вінницька область займає чотирнадцяте місце. В розрахунку на одну особу обсяг інвестицій в основний капітал склав 2290,8 грн.

Головним джерелом інвестування, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 62,6% загального обсягу інвестицій в основний капітал. Частка інвестицій освоєних за рахунок кредитів банків та інших позик досягла 6,6%, у той же час кошти, виділені з державного та місцевих бюджетів, склали 3,2% у загальному обсязі капіталовкладень.

Найбільшу частку капіталовкладень (25,8%) було спрямовано у розвиток промислових видів економічної діяльності, обсяги яких, порівняно з 2009р., збільшились на 15,7%.

У переробній промисловості зросли обсяги інвестицій в основний капітал у підприємства таких видів економічної діяльності, як целюлозно-паперове виробництво; виробнича діяльність – у 6,4 раза, виробництво гумових та пластмасових виробів – у 2,4 раза, виробництво машин та устатковання – у 1,6 раза, хімічне виробництво – на 10,6%, оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів – на 10,5%, металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів – на 5,9%.

У 2010р. капіталовкладення у розвиток організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям, збільшилися у 1,7 раза та становила 25,1% від загального обсягу інвестицій в основний капітал. Зберігаються позитивні зрушення щодо інвестування сільського господарства, мисливства та лісового господарства, обсяги якого проти 2009р. зросли у 1,6 раза і питома вага катальних вкладень у цей вид економічної діяльності збільшилась на 3,6 в.п. порівняно з 2009р. Приріст обсягів інвестицій в основний капітал спостерігався у фінансовій діяльності – у 2,4 раза, будівництві – у 2,3 раза, діяльності готелів та ресторанів – у 2,1 раза, транспорту та зв’язку – у 1,6 раза та державному управлінні – на 27,9%.

У 2010р. на будівництві житла забудовниками освоєно 875,4 млн.грн. інвестицій в основний капітал (23,3% від загального обсягу по області). Обсяги інвестицій у житлові будівлі порівняно з 2009р. збільшились в 1,9 раза.

1 Без ПДВ.

 

Перший заступник начальника                                                              Валентина Погорельська

Обновлено 28.04.2011 16:36
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області